Telecom News - המלחמה בין משרד התקשורת לבזק התלקחה: הוטל קנס ענק על בזק

המלחמה בין משרד התקשורת לבזק התלקחה: הוטל קנס ענק על בזק

דף הבית >> עולם ה-ICT ותקשורת >> חדשות משרד התקשורת >> המלחמה בין משרד התקשורת לבזק התלקחה: הוטל קנס ענק על בזק
לא עברו כמה שעות מהתרגיל, שבזק ביצעה למשרד התקשורת (ביטול בקשת איחוד החברות בקבוצת בזק), ו"קליקת אוהדי סלקום ושות' בצמרת משרד התקשורת" מגיבה במהירות: הטילה הערב קנס של כ-11 מיליון ש"ח על בזק, קנס שכבר ניתחתי, שהוא בלתי חוקי. "יהיה שמח".
מאת: אבי וייס, 27.12.18, 19:43שמילה מימון

רק לפני כמה שעות פרסמתי כאן את הידיעה המרעישה: "בזק החלה להגיב להתנכלות משרד התקשורת: ביטלה בקשתה לאיחוד חברות!" ושאלתי בכתבה האם זה האות לפתיחת "הקרב הגדול: בזק כנגד משרד התקשורת"?

את התשובה לשאלה הזו קיבל עם ישראל כעבור כמה שעות, כשמשרד התקשורת פרסם הודעה (כאן) הנמצאת גם בנספח כאן למטה.

משרד התקשורת פרסם, שהוא הטיל על בזק קנס ענק בכל קנה מידה, של 11 מיליון ש"ח, בגלל שבזק עיכבה (כך לטענת המשרד) את רפורמת "השוק הסיטונאי" בתחום הטלפוניה.

הבעיה: מדובר בהחלטה לא חוקית ובקנס לא חוקי (ולא בפעם הראשונה בתולדות משרד התקשורת).

אך לאחרונה חשפנו קנס כזה. כנראה שזה הפך להרגל... 

כבר שהודלפה כוונת המשרד להטיל את הקנס הזה על בזק, לפני כחצי שנה (מיוזמתו של שמילה מימון, המשנה למנכ"ל, בתמונה למעלה משמאל), פרסמתי ניתוח לגביו במאמר תחת הכותרת: "קנס ענק על בזק בגלל אי יישום הטלפוניה הסיטונאית? הצחקתם אותי...".

כעת, החליטה צמרת משרד התקשורת לתת "נוק-אאוט" לבזק, כתגובה על ביטול הבקשה של בזק לאיחוד החברות הבנות בקבוצה.

המשך יבוא, ודי בקרוב.

אגב, אתמול (26.12.18) בלי כל פרסום הודעה לתקשורת, שר התקשורת, איוב קרא, החליט עוד החלטה כנגד בזק (כאן וכאן) בעניין מחירי "השוק הסיטונאי", לאחר שימוע פיקטיבי שניתחנו בהרחבה כאן. כרגע לא ארחיב בעניין זה, כי הוא משני כרגע, אבל הוא חלק בלתי נפרד מ"המלחמה הכוללת" שהתלקחה בין משרד התקשורת לבזק. 

ברור, שבזק לא יכולה לשתוק, נוכח השתוללות "קליקת אוהדי סלקום ושות' בצמרת משרד התקשורת".

"ככה לא בונים חומה". 

נספח
הודעת משרד התקשורת מהיום (27.12.18) לפנות ערב:

***************************************************************************************************
משרד התקשורת הטיל ביום 27 בדצמבר 2018 עיצום כספי על חברת בזק, החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (להלן: "החברה") בסכום של 11,163,290 ש"ח בגין הפרת הוראותיה של תקנה 2(א)(2) לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א- מפעיל פנים ארצי), תשע"ה-2014, להוראות תיק השירות "גישה רחבת פס מנוהלת (BSA) וטלפוניה סיטונאית" ("תיק שירות") ולהוראות נספח א' סעיף 2(23) לרישיון (להלן: "הרישיון"). סכום זה הוא הסכום המרבי שהיה ניתן להטיל על החברה בנסיבות העניין. ההחלטה בדבר הטלת העיצום הכספי בהליך זה התקבלה לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת לעניין עיצומים כספיים שמונתה לפי הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, ושמורכבת משלושה חברים בלתי תלויים ובהם שני נציגי ציבור.

תיאור האסדרה החלה
בהתאם להחלטת שר התקשורת מיום 17 בנובמבר 2014 בנושא אסדרת השירותים הסיטונאיים, להוראותיה של תקנה 2(א)(2) לתקנות התקשורת (בזק שידורים) (שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א), תשע"ה-2014, להוראות תיק השירות ולהוראות נספח א' סעיף 2(23) לרישיון החברה היה על החברה להתחיל ולספק שירות דקות שיחה טלפוניה החל מיום 17 במאי 2015. 

ממצאי פעולות הפיקוח 
מממצאי הפיקוח שבוצע עלה כי החברה הפרה את החלטת השר ואת הוראות התקנות והוראות תיק השירות, וזאת לתקופת הפרה ארוכה ומשמעותית. 

המשרד מצא כי לחברה נצמחה תועלת כספית משמעותית כתוצאה מההפרה, ושמוערכת לכל הפחות ב-23 מיליון ש"ח עבור תקופת ההפרה שלגביה הוטל העיצום הכספי (31 ביולי 2018 ועד ליום 10 בדצמבר 2018). עוד מצא המשרד כי הנזק הכספי שנגרם לצרכנים ולבעלי הרישיונות האחרים הוא עצום ועומד לכל הפחות על עשרות מיליוני שקלים חדשים.

נימוקים לעניין העיצום הכספי
בעת קביעת העיצום הכספי הובאו בחשבון נסיבות ההפרה והשיקולים אשר קבועים בסעיף 37א6 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982 ובמסמך אמות המידה לקביעת העיצום הכספי. לעניין זה הובאו בחשבון, בין היתר, הפגיעה בתחרות, הפגיעה בשירותים, שיעור המנויים שנחשף להפרה, משך ההפרה, היקף הנזק הכספי שנגרם, התועלת שהפיקה החברה כתוצאה מההפרה, הפרות קודמות של החברה, העובדה שהחברה לא עשתה די כדי לעמוד בהוראות הדין וכן את העובדה שמדובר בפגיעה ברפורמה משמעותית שהמשרד קידם עבור ציבור הצרכנים בישראל.
**************************************************************************************************

עדכון 30.12.18, 09:00: בזק עדכנה את הבורסה (כאן) אודות הקנס שהוטל עליה. בהודעתה בזק מזכירה שהיא קיבלה הודעה על הקנס הזה כבר ב-2017, כ"כ מזכירה שיש 2 תביעות ייצוגיות כנגד החברה בנושא זה (טלפוניה סיטונאית). 

קנס כספי - עיצומים 
 
Bookmark and Share