Telecom News - רשות החדשנות השיקה מסלול ייעודי לסטארטאפים שהוקמו ע"י נשים

רשות החדשנות השיקה מסלול ייעודי לסטארטאפים שהוקמו ע"י נשים

דף הבית >> סטארטאפים - גיוס השקעות >> רשות החדשנות השיקה מסלול ייעודי לסטארטאפים שהוקמו ע"י נשים
רשות החדשנות השיקה מסלול ייעודי לסטארטאפים שהוקמו ע"י נשים
מאת: מערכת Telecom News, 6.2.19, 13:01נעמי קריגר כרמי יחצ רשות החדשנות
 
יינתנו 75% מענק למו"פ למיזמים בבעלות נשים יזמיות. המטרה: להכפיל את מספר היזמות הנתמכות ע"י הרשות תוך שנתיים.

מחקרים מצביעים על כך, שמיזמים טכנולוגים בהובלת נשים בישראל מהווים רק 8% מכלל היזמות הטכנולוגית. אחוז המיזמים של נשים, שהוגשו לרשות החדשנות בשנים 2017-2018, עומד על כ-10% מכלל הבקשות במסלול חברות מתחילות.

מועצת רשות החדשנות אישרה מסלול ייעודי לתמיכה מוגדלת במיזמים של נשים בשלב ההזנק. החלטת המועצה היא צעד משמעותי לצמצום אי השוויון המגדרי והגדלת מספר הנשים - היזמיות באקוסיסטם של היזמות. זאת כאמור, לאור מחקרים המצביעים, שמיזמים טכנולוגיים בהובלת נשים בישראל מהווים רק 8% מכלל היזמות הטכנולוגית, בדומה לעולם.

מטרת הרשות במסלול הייעודי היא להכפיל את מספר היזמות הנתמכות על ידי הרשות תוך שנתיים. למעשה, מטרת המסלול היא לענות על תת הייצוג של נשים באקוסיסטם של היזמות ולסייע להן מול האתגרים המרכזיים העומדים בפני נשים יזמיות, גיוס כספים ממשקיעים ו-.networking

התכנית, שמיועדת לחברות מתחילות ופועלת במסגרת מסלול חברות מתחילות בזירת הזנק, מציעה מסלול הטבות ייחודי המצטרף למסלולים קיימים ברשות החדשנות לתמיכה באוכלוסיות בתת ייצוג באקוסיסטם של היזמות, מסלול לתמיכה ביזמות חרדים ומיעוטים.
 
התמיכה בנשים בכלל ובנשים יזמיות בפרט היא חיונית כדי לצמצם את הפערים בין נשים וגברים, מנוף לשילוב נשים בתעשיית החדשנות והגדלת תרומתן לצמיחת המשק בכלל ובפרט לתעשיית ההייטק.  היעד - הגדלת מספר המיזמים בהובלת נשים, חיזוק והצלחה של המיזמים והגברת היכולת של רשות החדשנות במיצוי פוטנציאל החדשנות מכל חלקי החברה הישראלית לטובת צמיחה כלכלית מכלילה ובת קיימא. המסלול מאפשר לחברות אלו לקדם מיזמים טכנולוגים חדשניים ולגייס השקעות מהשוק הפרטי.

במסגרת המסלול שאושר, המימון למיזמים בבעלות נשים יזמות (לפחות 33% בעלות ותפקיד טכנולוגי ניהולי בחברה) יעמוד על 75% למענק מו"פ בשנה ראשונה ו-70% בשנה השנייה. תקרת התקציב תהיה עד 2.5 מיליון ש"ח בשנה הראשונה ו-4.5 מיליון ש"ח בשנה השנייה. במסגרת המסלול תעניק רשות החדשנות גם חשיפה והדרכה ייעודית על כלל מסלולי רשות החדשנות לנשים תוך מאמץ ממוקד להביאן למיצוי כלי התמיכה העומדים לרשותן. מסלול התמיכה הייעודי ביזמות נשים הוא כלי למיצוי פוטנציאל החדשנות הטכנולוגית בכל חלקי החברה הישראלית.

נעמי קריגר כרמי, (בתמונה למעלה), מנהלת הזירה החברתית ציבורית ברשות החדשנות: "החדשנות הישראלית מפספסת פוטנציאל אדיר שיש ביזמיות. מנתונים, מחקרים ושיחות עם השטח למדנו, שיש הרבה נשים הרוצות להוביל מיזמים טכנולוגיים אך נתקלות באתגרים נוספים על אלה של כל יזם מתחיל. התכנית הזו תעזור להן להגיע לאבן דרך של פיתוח מוצר וחברה, ובתקווה תעמיד עוד סיפורי הצלחה ודמויות לחיקוי לנשים רבות, שתבואנה אחריהן". 
 
Bookmark and Share