Telecom News - משבר כתובות האינטרנט בישראל מחריף: משמעויות, נתונים וצורך בטיפול נכון

משבר כתובות האינטרנט בישראל מחריף: משמעויות, נתונים וצורך בטיפול נכון

דף הבית >> פורומים וביטקוין >> Web 2.0/3.0 >> משבר כתובות האינטרנט בישראל מחריף: משמעויות, נתונים וצורך בטיפול נכון
משבר כתובות האינטרנט, RIPE ומדינת ישראל: המשמעויות, הנתונים, המספרים והצורך בטיפול נכון של משרד התקשורת
מאת: סרג'יו רוזנצוייג, 19.2.19, 11:11סרג'יו רוזנצוייג

לממשלה החדשה, שתקום אחרי הבחירות כנראה בחודשים יוני - יולי 2019, יהיה פחות משנה מאותו מועד ועד לאזילת מלאי החירום של כתובות 4IPv אם קצב ההקצאות ימשיך באותה עוצמה. תיאור המשמעות של האזילה הקרובה של מאגר החירום של כתובות 4IPv עבור מדינת ישראל, שאסור להשאיר אותה חשופה למהלכים חיצונים בלתי מתוכננים בתחום משבר כתובות 4IPv בעולם.

ארגון  ה-RIPE הוא המינהל האזורי האחראי להקצאת כתובות אינטרנט למדינות אירופה, המזרח התיכון ומרכז אסיה לרבות מדינת ישראל (כ-76 מדינות וטריטוריות). חלוקת הכתובות מתבצעת לפי נוהלי הוועדה וההקצאה, שמפרסם ה-RIPE, והם מתעדכנים מעת לעת. הנוהל העדכני להקצאת כתובות 4IPV הוא RIPE-708  וקטעים רלוונטיים מפורטים להלן באנגלית ובתרגום חופשי לעברית:

הנוסח המקורי באנגלית:
5.1
  Allocations made by the RIPE NCC to LIRs
 
Details of how to join the RIPE NCC can be found in the RIPE Document: Procedure for Becoming a Member of the RIPE NCC 
On application for IPv4 resources LIRs will receive IPv4 addresses according to the following
 1. The size of the allocation made will be exactly one/22
 2. The sum of all allocations made to a single LIR by the RIPE NCC after the 14th of September 2012 is limited to a maximum of 1024 IPv4 addresses (a single/22 or the equivalent thereof)
 3. The LIR must confirm it will make assignment(s) from the allocation
In case an allocation of a single /22 as per clause 1 can no longer be made, multiple allocations up to an
equivalent of a /22 in address space will be made to fulfill a request

5.1
הקצאות שנעשו ע"י 
NCC  RIPE ל-LIRs
פרטים  בדבר דרך ההצטרפות ל-NCC RIPE ניתן למצוא במסמך RIPE "נוהל הפיכה לחבר RIPE NCC".
בבקשה למשאביIPv4  אזי LIRs יקבלו כתובות IPv4 בהתאם לאמור להלן:
 1. גודל ההקצאה שתבוצע יהיה בדיוק אחד /22.
 2. סכום כל ההקצאות שנעשו ל-LIR יחיד ע"י NCC RIPE לאחר ה-14 בספטמבר 2012 מוגבל למקסימום של 1024 כתובות IPv4 (יחיד/22 או שווה ערך).
3. ה-LIR חייב לאשר שיעשה העברה (ות) מההקצאה.
במקרה שלא ניתן יהיה יותר לבצע הקצאה של יחיד/22 לפי סעיף 1, הקצאות מרובות עד לשווה של שטח/22 בחלל הכתובות ייעשו כדי למלא בקשה.
 
נוהל זה נכנס לתוקף ב- 14.9.12 עקב המעבר לביצוע הקצאות לכתובות 4IPv ממאגר החירום. משמעות נוהל החירום הוא, שגם אם למגיש הבקשה יש הצדקה לקבלת יותר מ-1024 כתובות 4IPv, תאושרנה רק 1024 כתובות להקצאה לבקשה. מצב זה יוצר מחנק כתובות 4IPv.

כמות הכתובות, שמבוקשות ע"י ספקי האינטרנט החברים ב-RIPE, עולה כמעט פי 4 על כמות כתובות 4IPV הפנויות להקצעה בכל רחבי העולם, שעומד על  17,643,976 (נכון ל-1.2.19).

בין התאריכים 14.9.12 ל-4.3.15 קבלת  1024 כתובות 4IPv ממאגר החירום הייתה מותנית בקבלת הקצאה מוקדמת של כתובות 6IPV כדי לעודד את המעבר. ביטול התנאי ע"י RIPE הוריד לחלוטין את המוטיבציה לבצע מעבר ל-6IPv.

בין השנים 2013 ל-2019 גם מדינת ישראל קיבלה כתובות 4IPv לפי נוהל החירום למילוי צרכיה לפי הפירוט הבא:
 • בשנת 2013                       הוקצעו   11,264
 • בשנת 2014                       הוקצעו   12,544
 • בשנת 2015                       הוקצעו   34,816
 • בשנת 2016                       הוקצעו   28,672
 • בשנת 2017                       הוקצעו   17,408
 • בשנת 2018                       הוקצעו   15,360
 • בשנת 2019  חודש ינואר      הוקצעו  0
 • סה"כ הקצעות בין 2013  -  2019      324,096
 באותה תקופה (2013 עד 2019) בוצעו בכל מדינות ה-RIPE הקצאות לפי הפירוט הבא:
 • בשנת 2013                        הוקצעו  2,121,216  -   ממוצע חודשי  176,768
 • בשנת 2014                        הוקצעו  2,532,864  -   ממוצע חודשי  211,072
 • בשנת 2015                        הוקצעו  3,367,680  -   ממוצע חודשי  280,640
 • בשנת 2016                        הוקצעו  3,356,672  -   ממוצע חודשי  279,723 
 • בשנת 2017                        הוקצעו  3,619,840  -   ממוצע חודשי  301,653
 • בשנת 2018                       הוקצעו 4,682,752   -   ממוצע חודשי  390,229
 • בחודש ינואר של בשנת 2019 הוקצעו  439,296
 • סה"כ הקצעות בין 2013  -  2019   -   20,120,320
כ-23% מכלל ההקצאות של כתובות 4IPv ממאגר החירום בין שנים 2013-2019 בוצע ב- 2018.
 
היתרה של כתובות 4IPv במאגר החירום של RIPE נכון ל-1.2.19 היא: 5,760,456.  
 
כמה זמן ניתן עוד לבצע הקצאת כתובות 4IPv ממאגר החירום של RIPE לאור כמות ההקצאות, שבוצעו ב-2018 מול היתרה של כתובות נכון ל-1.2.19, לפני שמאגר החירום יתרוקן  כליל?

כמות כתובות העתודה 4IPv הלא פעילות (unadvertised), נכון ל-1.2.19:  
 • בישראל היא:   217,344    
 • בבריטניה היא: 40,238,360 
נשאלת השאלה לאיזה מדינה יש יותר "אורך נשימה" במחנק כתובות 4IPv  לישראל או לבריטניה?

לממשלה החדשה, שתקום אחרי הבחירות, כנראה בחודשים יוני-יולי 2019, יהיה פחות משנה מאותו מועד ועד לאזילת מלאי החירום של כתובות IPv4 אם קצב ההקצאות, שתואר לעיל ימשיך באותה עוצמה.
 
המשמעות של האזילה הקרובה של מאגר החירום של כתובות 4IPv עבור מדינת ישראל:
 • לא ניתן לאפשר לחברות חדשות לפתוח עסקים בישראל עקב מחסור קרוב בכתובות 4IPv. חברות כאלו תחפשנה מדינות אחרות, שבהן תשתית האינטרנט תאפשר להן פיתוח עסקי תקין.
 • לא ניתן להרחיב ולשפר שירותים קיימים, כגון ממשל זמין.
בישראל, מרבית תעבורת האינטרנט הפנימית והבינלאומית מטופלת ע"י 3 ספקי האינטרנט הגדולים:
 • 012 סמייל
 • 013 נטויזיון
 • בזק בינלאומי
כמה אירועים חשובים אצל 3 ספקי האינטרנט:
 • קבלת הקצאת כתובות 6IPv מ-RIPE בתקופה שבין השנים 2004 עד 2008.
 • הפעלת שירותי 6IPv, שכוללים ניתוב, בתקופה שבין השנים 2009 עד 2013 לצורך בדיקות תחילה ופעילות מצומצמת ללקוחות בהמשך.
 • בראשית 2019 שלושת ספקי האינטרנט מפעילים מסלולי ניתוב למספר גורמים בחו"ל וכן פעילות מועטה מול מספר לקוחות בארץ.
 • יש לבחון מהן ההשלכות של צמצום כוח אדם בקבוצות בזק (בזק בינלאומי) וסלקום (013 נטוויז'ן) על תהליך הסבת האינטרנט מ-4IPv ל-6IPv מבחינת המדינה. האם יש סכנה לאיתנות הפיננסית של קבוצות התקשורת הנ"ל?
משרד התקשורת:
נציגי משרד התקשורת השתתפו בדיון של ועדת הטכנולוגיה של הכנסת ב-24.5.11 על נושא משבר כתובות האינטרנט. מאז הדיון, שגם אני השתתפתי, בו פניתי לאורך השנים מספר פעמים לאנשי  המקצוע של המשרד התקשורת והתרעתי על הסכנה ההולכת ומתקרבת של משבר כתובות 4IPv באינטרנט. אולם, שום פעולה לא נעשתה בנושא זה ע"י המשרד.

רק לאחר 6 שנים של בזבוז זמן יקר, נזכר משרד התקשורת, לטענתו, לקיים 2 מפגשים בנושא 4IPv. באוקטובר 2018 הוציא משרד התקשורת שימוע על מעבר לפרוטוקול 6IPv. כוונת השימוע אולי טובה אבל בפועל לא משנה שום דבר מהותי, כאשר 3 ספקי האינטרנט כבר מפעילים שירותי 6IPv כבר כמה שנים, כפי שצוין לעיל.

למשרד התקשורת יש 2 תפקידים חשובים:
 • אסדרה או רגולציה של תחום הטלקום לרבות האינטרנט על פי הסמכויות המוקנות לפי החוק.
 • הצגת משמעויות על בעיות  בנושאי הטלקום לרבות האינטרנט לראש הממשלה ולשרים באופן ייזום ע"י המשרד או לפי דרישה של ראש הממשלה או של חבר ממשלה אחר.
לאור התנהלות משרד התקשורת ב-7 השנים האחרונות, אני מתקשה לראות אם אנשי המקצוע של המשרד הכינו לממשלה אפילו דו"ח אחד על משמעות משבר כתובות האינטרנט 4IPV למדינת ישראל.

אנשי המקצוע של המשרד בוחנים את בעיות משבר כתובות אינטרנט בדומה לבעיות מערכת הטלפוניה. בגישתם זו הם סבורים, כי שפתרון בעיות במתגים יפתור את כל הצרות. בטלפוניה לרוב זה נכון אבל באינטרנט זה לא נכון כלל. יש לטפל בכל התוכניות / אפליקציות הן בתחנות קצה והן במקומות שונים ברשת.

תפקיד כל תוכנית / אפליקציה ליצור (לכתוב) PACKET או לפרק (לקרוא) PACKET. רשת אינטרנט ללא תוכניות / אפליקציות מתפקדות - חבל על ההשקעה וכנ"ל תוכניות / אפליקציות מתפקדות ללא רשת מתגים עם תמסורת זמינה ומתפקדת.

רק שילוב רשת מתגים עם תמסורת זמינה ומתפקדת יחד עם תוכניות / אפליקציות מתפקדות, מממשת את ייעודי התפקוד של האינטרנט.

השימוע, שהוציא המשרד בנושא פרוטוקול 6IPv, מתמקד במתגים וסביבתם בלבד ולא מתייחס כלל לתוכניות / אפליקציות ולמידת מוכנותם לתפקוד תקין ב-6IPV, כפי שצוין לעיל.

ככול שמחנק כתובות 4IPv מחמיר - יש נטייה לחפש פתרונות, שדוחים את קץ משבר הכתובות מתוך האשליה, שאין צורך להיערך למעבר ל-6IPV. זו דרך בטוחה לשרוף מזומנים לריק.

לבסוף לא יהיה מנוס מלבצע את המעבר ל-6IPv בתנאים לא נוחים (מחיר, טיב הפתרון הנבחר תחת לחץ ויכולת שליטה ובקרה על תהליך מעבר חפוז).

להלן 2 דרכים לשרוף מזומנים:
 • רכישת כתובות 4IPv בשוק החופשי (עבור ישראל ניתן לרכוש כתובות באירופה, אסיה וצפון אמריקה, משאר היבשות לא ניתן) מהווה "כיבוי שריפה" באופן זמני, מבלי לדעת מתי תידרש רכישה נוספת של כתובות ל"כיבוי השריפה" הבאה. לאור החמרת המצוקה של כתובות 4IPv כחלק מכללי הביקוש וההיצע בשוק, המחיר לכתובת יעלה לאורך הציר הזמן . עדיין יהיה צורך להשקיע כסף נוסף בלתי מתוכנן ובלתי מתוקצב מראש, במעבר ל-6IPv.
 • יישום מנגנון של המרת כתובות פרטיות לכתובות ציבוריות בשיטה הנקראת  (CGN)  CARRIER GRADE NATהוא "המערב הפרוע", למרות ש-IETF קבע דרישות לתפקוד ה-CGN במסמך  RFC6888. מנגנון ה-NAT ובמיוחד מנגנון ה-CARRIER GRADE NAT, משתמש במשאב מסוג PORT NUMBER, שייעודו המקורי הוא קישור מבנה מידע (PAYLOAD) של PACKET לתוכנית / אפליקציה מתאימה. בפועל הוא משמש להמרת כתובת 4IPv פנימית לכתובת 4IPV חיצונית או להפך, תוך שמירת קשר התעבורה ל-SESION. קיימת סכנה, שמספר PORT NUMBER, שנבחר לשימוש המרה של NAT או CARRIER GRADE NAT, יכול לפגוע בתפקוד של תוכנית / אפליקציה המשתמשת באותו PORT NUMBER.
ככו שטווח כתובות 4IPv המטופלות ע"י CARRIR GRADE NAT גדול יותר, כן גדלה הסכנה שמספר תוכניות/אפליקציות שלא מתפקדות יעלה אף הוא, עקב השימוש הדואלי ב-PORT NUMER שתואר לעיל.
 
 הנפגעים העיקרים מהשימוש ב-CARRIER GRADE NAT הם:
 • PACKETS של תוכניות / אפליקציות מסוג QoS עקב בזבוז זמן רב לתהליך חישוב המרת הכתובות (TIMEOUT).
 • תוכניות / אפליקציות המשתמשות ב-PORT NUMBER המשמש גם במנגנון המרת כתובות תוך שמירת SESSION.
 • זיהוי חד-חד ערכי של כתובת מקור 4IPV של PACKET לצורך ביצוע חקירה מסוג עברה פלילית, או עברת ביטחון מדינה.
לקבלת מידע נוסף על בעיות הנגרמות משימוש ב-CARRIER GRADE NAT מומלץ לקרוא את המסמכים הבאים: על שולחן הארגון המשטרתי EUROPOL עומדת הצעת החלטה לאסור לחלוטין במדינות ה-EU כשלב ראשון, שימוש בהמרת כתבות 4IPV מסוג CARRIER GRADE NAT.

משמעוות החלטה של איסור השימוש ב- CARRIER GRADE NAT היא "רעידת אדמה".

כאמור, הדרישה לכמות לכתובות 4IPV, שמבוקשות ע"י ספקי אינטרנט החברים ב-RIPE, עולה כמעט פי 4 מכמות כתובות 4IPV הפנויות להקצאה בכל רחבי העולם, שעומדת על 17,643,976 (נכון ל-1.2.19).

איסור השימוש ב- CARRIER GRADE NATיאלץ את כל המדינות החברות ב-EUROPOL לעבור לאלתר ל-6IPv עם כל ההשלכות הנובעות ממעבר בלתי מתוכנן ובלתי מתוקצב מראש. להחלטת ארגון ה-EUROPOL בנושאCARRIER GRADE NAT  עלולה להיות השפעה גם על מדינות מחוץ לאירופה.

האם לממשלת ישראל בכלל ו/או למשרד התקשורת בפרט יהיה האומץ לבחון ולהחליט על הגבלת או אסור השימוש כליל במנגנון המרת כתובות 4IPv בשיטת CARRIER GRADE NAT?

ממשלת בלגיה הגבילה את השימוש במנגנון המרת כתובות (NAT ו-CARRIER GRADE NAT) ליחס המרה, שלא יעלה על 16:1. כלומר, עבור כתובות 4IPv חיצונית אפשר להמיר עד 16 כתובות פנימיות או להפך.

ריבוי תקלות עקב מימוש CARRIER GRADE NAT, כפי שצוין לעיל, עלול להביא ארגון למעבר בלתי מתוכנכן מראש, בלתי מתוקצב מראש ותחת לחץ ל-6IPv - עם כל ההשלכות ממעבר בהול.

כדי לבדוק אם נעשה שימוש ב-CARRIER GRADE NAT מומלץ לבדוק זאת באמצעות האתר: https://www.ipaddress.com
 
כדי לחסוך בעלויות מעבר ל-6IPv כדאי לקרוא בעיון את הפסקה הבאה המופיעה ב-RFC6883:
 
נוסח המקורי באנגלית:
 
ICPs are strongly recommended to obtain native IPv6 service before attempting to offer a production-quality service to their customers
הנוסח המתורגם:

  ל- ICPsמומלץ לקבל שירות IPv6 ילידי (מקורי) לפני ניסיון להציע שירות באיכות הייצור ללקוחותיהם.

כ"כ, כדי לחסוך בעלויות מעבר ל-6IPV מומלץ לקרוא גם את 2 הפסקאות המופיעות ב-:RFC4029

נוסח המקורי באנגלית:
Because most ISP backbone IPv4 networks continually evolve (firmware replacements in routers, new routers, etc.), they can be made ready for IPv6 without additional investment (except staff training). This transition path may be slower but still useful, as it allows for the introduction of IPv6 without any actual customer demand. This approach may be superior to doing everything at the last minute, which may entail a higher investment. However, it is important to consider (and to request from vendors) IPv6 features in all new equipment from the outset. Otherwise, the time and effort required to remove non-IPv6-capable hardware from the network may be significant
 
However, the longer-term goal must be to require and to obtain IPv6 connectivity from the transit ISPs, because otherwise the quality of IPv6 connectivity will likely be poor
 
הנוסח המתורגם:

מאחר שרוב רשתות IPv4 של ISP מתפתחות באופן מתמשך (החלפת קושחה בנתבים, נתבים חדשים וכו'), הן יכולות להתכונן ל- IPv6 ללא השקעה נוספת (למעט אימון צוות). נתיב מעבר זה עלול להיות איטי יותר אך עדיין שימושי, שכן הוא מאפשר הצגת IPv6 ללא כל דרישה בפועל מהלקוח. גישה זו עשויה להיות עדיפה על עשיית הכל ברגע האחרון, שעלולה להיות כרוכה בהשקעה גבוהה יותר. אולם, חשוב לשקול (ולבקש מן הספקים) תכונות IPv6 בכל ציוד חדש מלכתחילה. אחרת, הזמן והמאמץ הדרושים להסרת חומרה שאינה כשירה ל- IPv6 מהרשת עלולים להיות משמעותיים.

עם זאת, המטרה ארוכת הטווח צריכה להיות לדרוש ולקבל קישוריות IPv6 מספקי שירותי האינטרנט, כי אחרת איכות קישוריות IPv6 תהיה כנראה גרועה.

2 נתונים מעניינים בדו"חות הרבעונים של ארגון ה-NRO (ארגון הגג של מנהלי המשבים האזוריים RIRS):
 
כ-9.6% מכלל החברים ב-ARIN (צפון אמריקה) מפעילים אינטרנט 6IPv בלבד.
 
עקב הורדת התנאי לקיום הקצעות 6IPv כתנאי מוקדם לקבל הקצעה 4IPv ממאגר החירום, יש ירידה דרסטית באחוז החברים ב-RIPE, שיש להם גם 6IPv
ב- 1.4.16:  84.46%
ב- 1.1.19: 68.20%
 
כ-95% מכתובות 4IPv המוקצעות בכל העולם מרוכזות ב-40 מדינות בלבד. כל מה שקורה ויקרה בתחום כתובות 4IPv ישפיע על כלל העולם - לרבות מדינת ישראל.

אסור להשאיר את מדינת ישראל חשופה למהלכים חיצונים בלתי מתוכננים בתחום משבר כתובות 4IPv בעולם. יש להתכונן ולפעול לפתרון הבעיה ולא להירדם בשמירה.

משבר כתובות האינטרנט הוא נושא חשוב למדינת ישראל.

על הממשלה לתפוס פיקוד על נושא זה ולהעביר אותו לאחת מוועדות השרים של הממשלה לטיפול ומעקב ביצוע.

מאת: סרג'יו  רוזנצוייג, פברואר 2019.
Telecom Policy & Regulation Expert
מומחה ל-IPv4 ו-IPv6
כתובת דוא"ל: bobim@013net.net​
 
IPV6
 
 
 
 
 
 
  
 
Bookmark and Share