Telecom News - מי הוא מומחה להגנת סייבר? נקבעו סטנדרטים אחידים למקצועות הגנת הסייבר

מי הוא מומחה להגנת סייבר? נקבעו סטנדרטים אחידים למקצועות הגנת הסייבר

דף הבית >> חידושים הכרזות >> מי הוא מומחה להגנת סייבר? נקבעו סטנדרטים אחידים למקצועות הגנת הסייבר
מי הוא מומחה להגנת סייבר? נקבעו סטנדרטים אחידים למקצועות הגנת הסייבר
מאת: מערכת Telecom News, 21.3.19, 00:35CYBER SECURITY

הושלם מהלך להסדרת תפקידי הגנת הסייבר בממשלה. במסגרת זו, הוגדרו 3 מקצועות יסוד בתחום ו-2 מקצועות נוספים, שיינתנו במענה לצורך ספציפי ע"י נותני שירותים חיצוניים.
 
כחלק מתהליך רחב לקביעת תו תקן למקצועות הסייבר בישראל, השלים השבוע מערך הסייבר הלאומי בשיתוף נציבות שירות המדינה, מהלך להסדרת תפקידי הגנת הסייבר בממשלה.

מטרת המהלך היא להגדיר את הדרישות המקצועיות לעוסקים ולעוסקות בהגנת סייבר ולהגן על הציבור מפני בעלי מקצוע לא מיומנים העלולים לגרום נזק פיזי או כלכלי לארגון.

הכוונה היא, שהסטנדרטים האחידים למקצועות הגנת הסייבר במשרדי ממשלה ישליכו בהמשך על הגדרתם ועל הסדרתם במשק כולו.

לאחר עבודת מטה בהשתתפות נציבות שירות המדינה ונציגים ממשרדי ממשלה, הוגדרו המקצועות הרלוונטיים בתחום הגנת הסייבר בממשלה, רמות המשרה, תיאורי התפקידים בשירות הציבורי, שכר בעלי התפקידים, סיווג המשרדים ומיפוי אנשי המקצוע העוסקים בתחום הגנת הסייבר בממשלה ועל ידה.

הסטנדרטים אומצו השבוע ע"י נציבות שירות המדינה שהחילה הוראה בנושא לכל משרדי הממשלה.

במסגרת זו, הוגדרו 3 מקצועות יסוד בתחום:

מנהל/ת יישום הגנת סייבר,
מוסמך/ת מתודולוגיות הגנת סייבר,
ומוסמך/ת טכנולוגיות הגנת סייבר.

אלה יהיו פונקציות קבועות במשרדי הממשלה.

2 מקצועות נוספים – מוסמך/ת מבדקי חדירה ומוסמך/ת תחקור סייבר, יינתנו במענה לצורך ספציפי ע"י נותני שירותים חיצוניים.
 
תהליך ההסדרה התבסס על מהלך רחב לבחינת הצורך בהסדרת העיסוק בתחום הגנת הסייבר, שהחל בהקמת ועדה ציבורית בהשתתפות נציגים מגופים רלוונטיים. הוועדה קבעה, שקיימת תכלית ראויה להסדרת העיסוק בתחום בשל חשיבותו להעלאת רמת ההגנה של הארגונים במשק.
 
מדובר בחלק ממהלך כולל, שמוביל המערך להסדרת שוק הגנת הסייבר הכולל הסדרת אנשי מקצוע, השירותים והמוצרים בתחום הגנת הסייבר כדי להעלות את רמת ההגנה של הארגונים במשק.

מנציבות שירות המדינה נמסר, שהנציבות שמחה להוות גורם המסייע בקידום מהלכים משמעותיים בתחום הסייבר, כמו גם בתהליכים רבים נוספים בתחום ההון האנושי בשירות הציבורי.
 
ז'קלין בן-בסט ממערך הסייבר הלאומי, שהובילה את התהליך יחד עם סמנכ"לית המדיניות מהמערך שני שרביט: "המטרה היא להבטיח את הרמה המקצועית  של העוסקים בתחום.מקצועות הגנת סייבר שקולים למקצועות שהעיסוק בהם ללא רישיון והכשרה מתאימה עלול לגרום לנזק ממשי, בדומה למקצועות הרפואה, הבטיחות והפיננסיים".
NORDVPN 
 
Bookmark and Share