Telecom News - מי מחברות התקשורת לא צייתו לצו המחייב לתת שירות ביום הבחירות לכנסת?

מי מחברות התקשורת לא צייתו לצו המחייב לתת שירות ביום הבחירות לכנסת?

דף הבית >> עולם ה-ICT ותקשורת >> חדשות משרד התקשורת >> מי מחברות התקשורת לא צייתו לצו המחייב לתת שירות ביום הבחירות לכנסת?
למרות התרשלות משרד התקשורת בתיקון הרישיונות של חברות התקשורת בעניין מתווה פעילותן ביום הבחירות כנסת, רוב חברות התקשורת כן צייתו לצו ולהנחיות המשרד (שנמסרו רק בהודעה לתקשורת), צו המחייב את החברות לפעול ולתת שירות מלא ביום הבחירות לכנסת. מהבדיקות של סיני ליבל, החברות הוט-מובייל וגולן טלקום צפצפו על הצו והוראות המשרד. עדכונים בגוף הכתבה. 
מאת: אבי וייס, 9.4.19, 17:42כב' השופט חנן מלצר

ביום 19.3.19 פרסמנו מאמר תחת הכותרת "עוד ניצחון ל-Telecom News והפעם: פעילות חברות התקשורת ביום הבחירות", שסיכם את תוצאות המאבק המשותף של סיני ליבל ביחד עם אתר Telecom News, ליישם את החלטת כבוד השופט חנן מלצר, (בתמונה משמאל), המשנה לנשיאת בית המשפט העליון ויושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21 ( שחתם על צו - כאן), צו המחייב את חברות התקשורת לספק שירותי תקשורת מלאים ביום הבחירות. 

הודעת משרד התקשורת (כאן) לא הייתה יישום מלא של הצו, שכן ההחלטה אפשרה לחברות התקשורת להפעיל את מוקדי השירות הטלפוני במתכונת שבת (בניגוד לצו של השופט). אבל כן חייבה אותן לתת שירות במרכזי השירות הפרונטליים (המצויים בעיקר במרכזי הערים, בד"כ בקניונים).

למרות ההודעה, שפרסם שמשרד התקשורת, הרישיונות של חברות התקשורת לא תוקנו (עד רגע זה), כנדרש ממילוי הצו של השופט. זו עוד התרשלות של המשרד בביצוע החובות המוטלות עליו, כמשרד המספק שירותים צרכניים רחבי היקף לציבור בישראל בכל תחומי התקשורת. זו לא התרשלות מקרית, אלא חלק מסדרת התרשלויות מכוונות הנמשכות מזה זמן רב, שנועדו כולן למטרה אחת בלבד: לפעול כנגד האינטרסים הצרכניים והציבוריים (וכמובן בניגוד לחוקים ולתקנות), ולפעול רק לטובת בעלי ההון ו"המקורבים לצלחת", כאשר את החדשות הטריות ביותר בתחום זה - נחשוף ממש בימים הקרובים. 

משעות הבוקר של יום הבחירות (9.4.19) ביצע סיני ליבל בדיקות עם חברות התקשורת, שהצו והחלטת מהשרד התקשורת חלים עליהן ונמצא על ידו, שחברות התקשורת הגדולות (למעט הוט) מקיימות את הוראות הצו והנחיות משרד התקסיני ליבל בפרטנרשורת (לדוגמה בתמונה משמאל: סיני ליבל נרשם לקבל שירות במרכז השירות של פרטנר).

לעומת זאת, 2 חברות תקשורת לא יישמו את הצו והחלטת משרד התקשורת: הוט מובייל (בתמונה בתחתית הכתבה, סיני ליבל ליד הדלת הסגורה של מוקד השירות של קבוצת הוט בראשון לציון) וגולן טלקום, כאשר נמסר לסיני ליבל, שמשרד התקשורת נתן אישור (?) לגולן טלקום לעבוד ביום הבחירות ב"מתכונת חירום".(כלומר: אין שירות למעט שירותי חירום. הכל סגור...).

לכן, מיד שלחתי את הפנייה הדחופה הבאה, לשר התקשורת, לראשי משרד התקשורת, לכבוד השופט חנן מלצר, וכן ביקשתי תגובה מהחברות הוט וגולן טלקום:
"על פי נתונים שנאספו, הוט מובייל וגולן טלקום סגורות כרגע ביום הבחירות. 
זאת, בניגוד לצו ולהחלטת משרד התקשורת, כפי שפרסמנו כאן.
מה המשרד מתכוון לעשות בנדון?"

תגובות טרם קיבלנו. ככל שנקבל, נעדכן בהתאם.

עדכון 10.4.19, 14:00. תגובת יהודית בואנו, פניות ציבור, ועדת הבחירות המרכזית לפנייתי: "שלום רב, ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית סמכות להוציא צווי מניעה למניעת עבירות מסוימות לפי דיני הבחירות, ואולם זו סמכות שיפוטית מובהקת.

על כן, השופט משתמש בסמכותו זו רק במסגרת הליך שיפוטי, לפי סדרי דין, ולאחר שנתן לגורם שכנגדו מבוקש הצו לטעון את טיעוניו.

נוכח האמור, ככל שהנך סבור כי רשימת מועמדים או גורם אחר כלשהו פועל בניגוד לדין האמור, באפשרותך להגיש עתירה בעניין ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21 והמשנה לנשיאת בית המשפט העליון, כב' השופט ח' מלצר, והוא יידרש לטענותיך. אופן הגשת העתירה וסדרי הדין לדיון בה מפורטים בהוראות הבחירות (דרכי תעמולה) (סדרי הדין בבקשות ועררים), התשע"ה-2015 (הקובץ מצ"ב לנוחותך)."

עדכון 11.4.19, 17:30: בתגובה לתגובת ועדת הבחירות המרכזית שלחתי את התשובה וההצעה הבאה:
"תודה על תשובתך המהירה.
אולם, ההצעה לפעול לפי הוראות הבחירות (דרכי תעמולה), אינה רלוונטית, שכן לא מדובר בתעמולת בחירות או הפרת איזה סעיף בחוק הבחירות כאמור בהוראות הבחירות שנשלח, ואין לעניין נגיעה ספציפית לחוק הזה, אלא לצו שהוציא השופט בחתימת ידו - טרם הבחירות. זאת, קודם כל על בסיס סעיף 10 לחוק-יסוד: הכנסת.

לעניות דעתי וגם לאור הראיות המוצגות בקישור לכתבה באתר טלקום ניוז – אני סבור ומציע שעל כבוד השופט ויו״ר הועדה, להורות לרגולטור הרלוונטי לקיום הצו, שיצא בחתימת ידו של כבוד השופט מלצר, דהיינו  לשר התקשרות, להגיש לו את ממצאיו לעניין החדש להפרת הצו הנטען. זאת, ע"י 2 חברות תקשורת כשאחת מהן היא חברה ממש לא קטנה ושולית (קבוצת הוט שכוללת בתוכה גם את הוט מובייל), שממש צפצפה על הצו של כבוד השופט, צפצוף אחד ארוך, שלא יכול להישאר ללא התייחסות בגלל היעדר פרוצדורה מוגדרת לדיון משפטי על פי חוק הבחירות בנושא זה.
 
למותר לציין שפנייה שלי לשר התקשורת ולמנכ"ל משרד התקשורת, בדיוק בנושא זה – לא נענו (גם לאחר תזכורת).
בברכה, אבי וייס".


עדכון 10.4.19, 19:20: התקבלה תגובת חברת הוט: ״החברה פועלת בהתאם להוראות הדין, ובכלל זה הוראות והנחיית משרד התקשורת״ .

עדכון 11.4.19, 17:00 בתגובה לתגובת הוט מובייל שלחתי להוט את שאלת ההשלמה הבאה:
"תודה, האתר עודכ בתגובת הוט.
אולם, יחד עם זאת:
ידוע כי חלק מהדוכנים היו פתוחים, ולא זו הייתה השאלה.  
בהינתן החלטת יו״ר ועדת הבחירות, והודעת שר התקשורת \ משרד התקשות על הפעלת שירותי חברות התקשורת כסדרם ביום הבחירות,  השאלה היא מדוע מרכזי השירות של חברת הוט \הוט מובייל היו סגורים (מתכונת שבת), כפי שאישרה הנציגה במוקד הטלפוני (שעבד כדין במתכונת שבת), וכפי שצילם סיני ליבל במרכז השירות בראשון לציון (התמונה בכתבה כאן למטה)?
כ"כ, היכן הוראה\ הנחיית משרד התקשורת שמדוברת כאן למטה? אני לא מכיר הוראה\ הנחייה כזו."

עדכון 11.4.19, 17:15: תגובת הוט לשאלה המשלימה שלי: "זוהי תגובתנו לנושא".

עדכון 14.4.19, 19:30: התקבלה תגובת גולן טלקום כדלהלן: "חברתנו פעלה על פי הנחיות משרד התקשורת לפיהן ביום הבחירות המוגדר כיום שבתון איננו מחוייבים לפתוח את המוקד ולעבוד באופן רגיל.
נציין, שמוקד חו"ל המוגדר כמוקד חירום היה פעיל ביום זה ונתן מענה ללקוחותינו אשר נמצאים בחו"ל.
לפיכך, חברתנו פעלה באופן תקין."


במקביל, סיני ליבל שלח את הפנייה הבאה לכבוד השופט חנן מלצר ולמנכ"ל משרד התקשורת:
"מנכ״ל משרד התקשורת - מר נתי כהן
יו״ר ועדת הבחירות כבוד השופט העליון, המשנה לנשיאה, חנן מלצר
מכובדי,
חרף החלטת יו״ר ועדת הבחירות וחרף הודעת שר התקשורת לציבור כי חברות הסלולר והבזק תפעלנה כסדרן ביום הבחירות לכנסת (לבד מהמוקדים הטלפונים של חברות הסלולר והבזק - שהמשרד באדיבות מאיר בן בסט אפשר להם לעבוד במתכונת שבת), המוקדים לפחות של הוט מובייל במרכזי הערים סגורים. 
אתה מוזמן להאזין להקלטת השיחה עם נציגת הוט מובייל  מהיום 9.4.2019 בשעה 08:35 שאחרי בדיקה אמרה כי המוקדים המאויישים במרכזי הערים יהיו סגורים ביום הבחירות.
לפניות הציבור בוועדת הבחירות:
נא העבירו ״הערכתי״ ליו״ר  ועדת הבחירות על ״המענה״״ לפניותי החוזרות ונשנות בסוגיית מתן שרותי תקשורת כסדרם ביום הבחירות.
לא לכבוד יו״ר ועדת הבחירות תוצאות ״המענה״ שלא ניתן.
בכבוד רב, סיני ליבל".

עדכון 10.4.19, 22:30, בתגובה לתשובה שהתקבלה מוועדת הבחירות (ראה למעלה), סיני ליבל פנה לועדת הבחירות כדלהלן: 
"ועדת הבחירות - פניות הציבור 
הגברת יהודית בואנו 
רקע עובדתי:
א. על פי צו יו״ר הבחירות שירותי התקשורת היו אמורים לעבוד כסדרם ביום הבחירות. 
ב. בפועל חברת הוט מובייל החליטה לעשות דין לעצמה ולסגור את המוקדים.  ראי בקישור במייל הבא כתבה באתר טלקום ניוז. 
השאלה / הסוגיה: 
כיצד יו״ר ועדת הבחירות מתכוון לבוא חשבון עם מפרי הצו. 
ההצעה שלכם לפעול לפי הוראות הבחירות (דרכי תעמולה), אינה רלוונטיית שכן לא מדובר בתעמולה. 

לעניות דעתי לאור הראיות בקישור לכתבה באתר טלקום ניוז - על יו״ר הועדה להורות לרגולטור הרלוונטי, דהיינו  לשר התקשרות, להגיש לו את ממצאיו לעניין הפרת הצו הנטען. 
בתקווה כי לשם שינוי, פניות הציבור ישיבו לפנייתי. 
בכבוד רב 
סיני ליבל".  

עדכון 11.4.19, 17:00: סיני ליבל שלח פנייה למשרד התקשורת בזו הלשון (בטופס פניה מקוון):
"נושא הפניה:טלפונייה סלולרית וקווית, תאריך:09/04/2019, דגם מוצר: מספר מנוי טלפון:054-XXXXXXX
תוכן הפניה: בניגוד לצו יו״ר ועדת הבחירות ובניגוד להבהרת שר התקשורת חברת הוט מובייל סגרה את מרכזי השירות המאויישים במרכזי הערים. כך נאמר למתלונן על ידי הנציגה במוקד הטלפוני וכך בבדיקה פיזית בסניף ראשון לציון (בתמונה למטה). 
יצוין כי למיטב בדיקתי חברות פלאפון, פרטנר וסלקום - פעלו כסדרם." 

תגובת משרד התקשורת: 
"אנו מודים לך על פנייתך,.
במענה לפנייתך ברצוני להשיב כי לחברות הרט"ן אין חובה ברישיונן להפעיל מרכזי שירות ומכירה לקבלת קהל".

תגובת סיני ליבל לתגובת משרד התקשורת:
"למשרד התקשורת 
אין מחלוקת כי אין חובה על חברות התקשורת להפעיל מרכזי שירות ומכירה.
 
אין מחלוקת כי השר קבע כי שרותי התקשורת יפעלו כסדרם. דהיינו כביום חול רגיל
 
אין מחלוקת כי סגירת מרכזי שירות - במתכונת שבת - אינה הפעלת שרותי תקשורת כסדרם.  
 
אין מחלוקת כי משרד התקשורת הוא הרגולטור של חברות הסלולר. 
 
לכן - מתוקף חוק התקשורת ומתוקף צו יו״ר ועדת הבחירות - נכון צודק וראוי כי המשרד ימצה את הדין של מי שהפר צו שפורסם ברשומות. 

בשולי הדברים כאן: התשובה כל כך מתאימה למשרד התקשורת, ששוב פועל כסנגור של חברות הסלולר - חליף לשקילת שיקולים שלטובת הציבור, כפי שחוק התקשורת מחייב את השר והמנכ״ל. 

כנראה לא בכדי המענה אינו חתום בשם בעל התפקיד שהשיב לתלונה. 
בכבוד רב, סיני ליבל."


סיני ליבל הוט
 


  
 
Bookmark and Share