Telecom News - משרד התקשורת הודיע ל"פרטנר" על כוונתו להטיל עליה קנס גדול

משרד התקשורת הודיע ל"פרטנר" על כוונתו להטיל עליה קנס גדול

דף הבית >> עולם ה-ICT ותקשורת >> חדשות משרד התקשורת >> משרד התקשורת הודיע ל"פרטנר" על כוונתו להטיל עליה קנס גדול
משרד התקשורת הודיע ל"פרטנר" על כוונתו להטיל עליה  קנס גדול
מאת: מערכת Telecom News, 14.4.19, 14:20MONEY FREE
 
זאת, בשל הפרת הוראות הנוגעות להגנה על קטינים מפני אתרים ותכנים פוגעניים באינטרנט. פירוט העסקאות, שעשה המשרד, כ"לקוח סמוי".
 
משרד התקשורת הודיע ל"פרטנר" על כוונתו להטיל עליה קנס בסך של כ-1.1  מיליון ₪.
 
מפקחים ממינהל הפיקוח והאכיפה במשרד התקשורת ביצעו 10 עסקאות פרונטאליות כ"לקוח סמוי" במרכזי שירות ומכירה או בנקודות מכירה של פרטנר, שבמהלכן הצטרפו לתכנית תעריפים, הכוללת גלישה באינטרנט, אותה הציגו כמיועדת לקטינים בגילאי 9-10.
 
ב-8 עסקאות מתוך 10 העסקאות שבוצעו (80%) לא יידע הנציג את המפקח במהלך העסקה בדבר אתרים פוגעניים ותכנים פוגעניים באינטרנט ואפשרויות ההגנה מפניהם, לרבות בדבר אמצעים טכנולוגיים המיועדים לסינון אתרים או תכנים כאמור.
 
המידע האמור לא נמסר למפקח למרות שתכניות התעריפים בכל העסקאות כללו שירות גלישה באינטרנט והמפקחים הדגישו, שהעסקה מיועדת לקטין בגיל 9-10.
 
בעסקה אחת מתוך 10 העסקאות שבוצעו הנציג לא הציע תכנת סינון אתרים ותכנים פוגעניים כלל (לא בחינם ולא בתשלום) גם לאחר שהמפקח שאל אותו על כך.
 
בעסקה אחרת הנציג לא הכיר כלל את נושא סינון האתרים והתכנים הפוגעניים, אך לאחר שהמפקח שאל אותו על כך הוא התקשר למנהלו ולאחר מכן הציע הצטרפות לשירות סינון מתקדם בתשלום בלבד.
 
ב-2 עסקאות הנציגים הציעו תכנת סינון לאחר שהמפקחים שאלו אותם על כך - בעסקה אחת מהן הפנה הנציג את המפקחים למוקד שירות הלקוחות לצורך התקנת תכנת הסינון ובעסקה השנייה הנציג לא ידע למסור פרטים נוספים בנושא.
 
בשל תיקון חוק התקשורת, שנכנס לאחרונה בתוקף, סכומי העיצומים הוכפלו.
 
נתי כהן, מנכ"ל משרד התקשורת: "משרד התקשורת ימשיך לפעול כדי להגביר את המודעות בקרב הציבור לגבי הסכנות הקיימות ברשת האינטרנט במטרה למנוע פגישה בקטינים".

על הקנס באותו נושא, שהוטל על פלאפון, ראו - כאן.

פרטנר לא הגיבה על הקנס, אולם, למיטב ידיעתנו, כמו במקרה של הקנס על פלאפון, מדובר במקרה שקרה לפני 3 שנים.

עדכון 16.4.19, 14:17: על הקנס באותו נושא, שהוטל על גולן טלקום והוט מובייל, ראו - כאן. 
 
Bookmark and Share