Telecom News - מחקר חושף קשר בין החוויה הדיגיטלית של העובדים לצמיחה העסקית של הארגון

מחקר חושף קשר בין החוויה הדיגיטלית של העובדים לצמיחה העסקית של הארגון

דף הבית >> דעות ומחקרים >> מחקרים, מצגות מסמכים >> Global >> מחקר חושף קשר בין החוויה הדיגיטלית של העובדים לצמיחה העסקית של הארגון
מחקר חושף קשר ישיר בין החוויה הדיגיטלית של העובדים לצמיחה העסקית של הארגון
מאת: מערכת Telecom News, 9.7.19, 15:07דיגיטל
 
אם ארגונים רוצים תגמול חיובי על יישום טכנולוגיות דיגיטליות במקום העבודה, יש צורך בשיתוף פעולה רב יותר בין כוח האדם למחלקת ה-IT.
 
חברת התוכנה VMware פרסמה השבוע את הדו"ח השנתי שלה בתחום טכנולוגיות העבודה הדיגיטליות וההשפעה שלהן על עולם העסקים. המחקר חושף, שחברות בצמיחה גבוהה משקיעות יותר בחוויה הדיגיטלית של עובדיהן והן בעלות סיכוי רב יותר לצמיחה עסקית, לתרבות ארגונית מתקדמת, לשמירה של כוח האדם ולדירוג כמקום עבודה מוביל. המחקר כלל 3,600 עובדים מאזור EMEA.
 
שני שליש מהעובדים (66%) באזור EMEA דיווחו, שהגמישות של הכלים הדיגיטליים, בהם הם משתמשים במסגרת עבודתם, משפיעה על ההחלטה שלהם לקבל משרה בחברה מסוימת.

זאת, כאשר 70% מהמגיבים אמרו, שהמעסיק הנוכחי שלהם צריך להדגיש יותר נושא זה.
 
למרות זאת, אם ארגונים רוצים תגמול חיובי על יישום טכנולוגיות דיגיטליות במקום העבודה, יש צורך בשיתוף פעולה רב יותר בין כוח האדם למחלקת ה-IT.

הכשרת עובדים נדרשת כדי שלא תהיה דו משמעות סביב האחריות על החוויה הדיגיטלית של העובד.

זאת, כאשר 49% מהעובדים לא יודעים האם לגשת לכוח האדם או ל-IT בנושא זה, 

וכאשר 21% מרגישים, שזה משפיע על החוויה שלהם במקום העבודה.
 
המחקר מראה, שהארגונים, שהשתתפו בסקר, קיבלו דירוג גבוה יותר של צמיחה באופן התלוי במשתנים דיגיטליים, כמו גישה למכשירים, כלים ויישומים וטכנולוגיה במקום העבודה, בהשוואה לארגונים, שקיבלו דירוג צמיחה נמוך יותר. ארגונים עם ביצועים נמוכים יעניקו פחות חופש לעובדים שלהם בכל הקשור לעבודה עם המכשירים הפרטיים שלהם.
 
בנוסף, 84% מהמגיבים קראו לשיתוף פעולה טוב יותר בין מחלקת כוח האדם ל-IT.

זאת, במיוחד בהתחשב בכך, שרק 18% מהמגיבים ענו, שיש שיתוף פעולה כזה רוב הזמן ו-8 מתוך 10 מגיבים אמרו, שלכוח האדם צריכה להיות יותר אחריות בשיפור החוויה הדיגיטלית של העובדים.
 
עובדים, שהם בעלי חופש לעבוד מכל מקום:

גאים יותר בארגון שלהם (72%),
נוטים יותר לראות את התרבות הארגונית כמתקדמת (73%),
ושומרים על איזון בית עבודה גבוה יותר (70%).

למרות זאת, 20% מהמגיבים ענו, שזו איננה עדיפות עסקית ו-61% מרגישים, שאין להם השפעה בכל הנוגע לכלי העבודה שלהם.
 
  
 
Bookmark and Share