משרד התקשורת פרסם 2 שימועים לעידוד חברות התקשורת להשקעות בתשתיות

דף הבית >> עולם ה-ICT >> חדשות משרד התקשורת >> משרד התקשורת פרסם 2 שימועים לעידוד חברות התקשורת להשקעות בתשתיות
משרד התקשורת פרסם 2 שימועים לעידוד חברות התקשורת להשקעות בתשתיות
מאת: מערכת Telecom  News, 24.7.19, 15:32FIBERS FREE

מדובר בשימוע לקביעת תעריף מרבי לשירות גישה אולטרה רחבת פס המנוהלת על גבי רשת הסיבים של בזק ובשימוע על שינוי מתכונת שיווק ה"באנדל ההפוך".
 
בסוף 2018 פרסם משרד התקשורת קול קורא בנושא פרישת תשתיות תקשורת אולטרה רחבות-פס - "מתווה הסיבים" - כאן.

במתווה הוצגה האסטרטגיה התחרותית ,שבכוונת משרד התקשורת ליישם בשוק התקשורת הנייחת.

מתווה הסיבים עתיד ליצור מערך תמריצים והוראות, שיאפשר את הרחבת פעולתם של ספקי השירות בפרישת תשתיות תקשורת עצמאיות, ואת תמרוץ בעלות התשתית לשדרג את רשתותיהן.

בהמשך לתגובות שהתקבלו בכוונת המשרד לפרסם מספר שימועים בנושאים שונים, שיחד יהוו את כלל האסדרה, שתחול על בעלות התשתית בכלל, ועל חברת בזק בפרט, במתן שירותים על גבי רשת הסיבים כחלק מהערכות המשרד לקראת הפעלתה האפשרית.
 
שימוע לקביעת תעריף מרבי לשירות גישה אולטרה רחבת פס המנוהלת על גבי רשת הסיבים של בזק
קיומו של שוק סיטונאי על גבי רשת הסיבים תלוי בין היתר באספקת שירות גישה רחבת פס מנוהלת, שניתן גם על גבי רשת הסיבים של בזק. על בסיס המלצת מינהל כלכלה שוקל המשרד לקבוע, שתעריף שירות ה-BSA בסיב, שבזק מחויבת באספקתו ייקבע כמפורט להלן:  
 
סוג שירות מחיר חודשי לשירות BSA באמצעות סיב אופטי
(ללא מע"מ)
יחידה
שירות גישה רחבת פס מנוהלת באמצעות סיב אופטי בקצב מצטבר של עד וכולל  400 Mbps 71 ₪ לקו לחודש
שירות גישה רחבת פס מנוהלת באמצעות סיב אופטי בקצב מצטבר של מעל  400 Mbps ועד  1000 Mbps 85 ₪ לקו לחודש
 
קביעת התעריף מבעוד מועד נחוצה כדי להבטיח, שהדלקת רשת הסיבים של בזק לא תביא לפגיעה בתחרות.
כ"כ, המשרד שוקל לקבוע, שתעריף שירות ה-BSA בסיב יהיה כפוף לתנאים הבאים:
 • מהירות הגלישה המרבית תהיה נתונה לחלוקה שונה בין קצב ההורדה לקצב ההעלאה, בהתאם להחלטת של ספק השירות העושה שימוש בשירות ה-BSA באמצעות סיב, והוא יהיה מוגבל לקצב העלאה של 50% מקצב ההורדה.
 • התעריף יכלול התקנה ותיקון תקלות, שתינתנה ללא עלות נוספת.
 • בהמשך לכך, בכוונת המשרד להשלים תהליך לקביעת תעריף BSA באמצעות סיב, שיחול באופן קבוע בהתאם לעקרונות, שפורטו במתווה הסיבים. לאחר שיאומץ המנגנון לקביעת התעריף באופן האמור יבוטלו התעריפים המפוקחים לעיל. 
שימוע שינוי מתכונת שיווק ה"באנדל ההפוך"
בעקבות התייחסויות, שהתקבלו למתווה הסיבים ולשימוע ,שפורסם בנושא זה במרץ 2019, וכדי לייצר את התמריצים הנכונים לספקי שירות המתקדמים בסולם ההשקעות ולבזק להשקיע בתשתיות תקשורת מתקדמות, שוקל המשרד את האסדרה הבאה עבור מתכונת שיווק "באנדל הפוך":
 • חובת השיווק השוויוני
 1. בזק לא תחויב לשווק ב"באנדל הפוך" ספקי שירות, שצברו 100,000 לקוחות BSA סיטונאיים או יותר על רשת בזק וגם הנגישו 100,000 משקי בית או יותר לתשתית סיבים אופטיים עצמאית על גבי התשתית הפיזית של בזק.
 2. כל המנויים הקיימים ב"באנדל הפוך" עד למועד כניסת מתכונת זו לתוקף ימשיכו באותה החבילה ועם אותו ספק שירות (גם אלה שאינם מחויבים להיות משווקים בהתאם לאמור).
 3. לבזק יתאפשר לעשות שימוש בשליחת SMS למנויים פוטנציאליים במעמד שיחת המכירה במסגרת ה"באנדל ההפוך" לטובת העברת זהות ספקי הגישה המוצעים ב"באנדל ההפוך" ותעריפיהם במקום להציע את כלל הספקים באופן מילולי במהלך השיחה כפי שנדרש עד כה.
 • הוראת הפיצול - הוראת הפיצול לאחר 12 חודשים תבוטל ולא תיקבע תקופת צינון כשם שנשקל לקבוע בשימוע שפורסם במרץ 2019.
 • מנגנון השימוש לרעה - ביטול מנגנון השימוש לרעה כשם שהוצע בשימוע שפורסם במרץ 2019.
 • מתכונת שיווק ה"באנדל ההפוך" תהיה זהה לכל סוג טכנולוגיה משווקת, קרי, ללא הבחנה בין טכנולוגיות FTTC/B/H.
 • מתכונת זו תכנס לתוקף לאחר השקת פרויקט הסיבים של חברת בזק ובהתראה של לפחות חודשיים מראש לספקי השירותים, ובהינתן אפשרות סבירה לרכישת שירות BSA על גבי רשת הסיבים.
השימועים המלאים נמצאים באתר האינטרנט של משרד התקשורת - כאן.

לסיכום: ב-2 השימועים, שפורסמו היום, ממשיך המשרד את "הקו הפטרוני" פרי "הקליקה של אוהדי סלקום ושות' בצמרת משרד התקשורת" כלפי בזק, תוך מתן הרשאה לסלקום ופרטנר להמשיך בפריסת סיבים לבתים ומתן שירותים (רק של עצמן, ללא פתיחות כלפי ספקי האינטרנט הקטנים והבינוניים) על הסיבים הללו - ללא כל רישיון

בהערת אגב נציין, שאין BSA על סיבים. אין מונח טכני כזה, כמופיע בשימועים. לא ברור מי המטומטם, שכתב זאת. אולם, ברור שהאחריות לטמטום היא של המנכ"ל (והשר החדש - שכנראה עדיין לא מבין על מה מדובר כאן).  
 
Bookmark and Share