Telecom News - שימוע במש' התקשורת: קביעת מחיר אחיד לשירותי אינטרנט מבוססי סיב אופטי

שימוע במש' התקשורת: קביעת מחיר אחיד לשירותי אינטרנט מבוססי סיב אופטי

דף הבית >> עולם ה-ICT ותקשורת >> חדשות משרד התקשורת >> שימוע במש' התקשורת: קביעת מחיר אחיד לשירותי אינטרנט מבוססי סיב אופטי
משרד התקשורת פרסם שימוע בעניין קביעת מחיר אחיד לשירותי אינטרנט מבוססי סיב אופטי
מאת: מערכת Telecom News, 4.8.19, 17:20OPTIC FIBERS FREE

ספקי השירות לא יוכלו להפלות בין מנויים על בסיס סוג התשתית בה נעשה שימוש.

משרד התקשורת פרסם שימוע נוסף הנוגע להמלצה בעניין קביעת מחיר אחיד לשירותי אינטרנט מבוססי סיב אופטי(FTTP) . שימוע זה מהווה נדבך נוסף למתווה הסיבים באסדרה, שתחול על אספקת שירותי אינטרנט מבוססי סיבים.

חובות פרישה רחבות של תשתיות מבוססות סיבים אופטיים החלות על בעלי התשתית לעומת פרישה ממוקדת של ספקי השירות רק או בעיקר באזורים הכדאיים ביותר כלכלית, עלולה ליצור מבנה תחרותי, שאינו מעודד פרישה רחבה של בעלי התשתית ועל כן פוגע בישום הפרישה לכלל הארץ ועלול לפגוע בתחרות טכנולוגית בין תשתיות שונות.

הפתרון המוצע בשימוע הוא לקבוע שבמתן שירותים מבוססי סיבים אופטיים FTTP, ספקי השירות לא יוכלו להפלות בין מנויים על בסיס סוג התשתית בה נעשה שימוש, לרבות אם מדובר בתשתית של ספק השירות עצמו או בתשתית של בעל תשתית או גורם אחר

רקע
בסוף 2018 פרסם משרד התקשורת קול קורא בנושא פרישת תשתיות תקשורת אולטרה רחבות-פס - מתווה הסיבים. 

במתווה הוצגה האסטרטגיה התחרותית, שבכוונת משרד התקשורת ליישם בשוק התקשורת הנייחת. מתווה הסיבים עתיד ליצור מערך תמריצים והוראות, שיאפשר את הרחבת פעולתם של ספקי השירות בפרישת תשתיות תקשורת עצמאיות, ואת תמרוץ בעלות התשתית לשדרג את רשתותיהן.
 
בהמשך לתגובות, שהתקבלו למתווה הסיבים, בכוונת המשרד לפרסם מספר שימועים בנושאים שונים, שיחד יהוו את כלל האסדרה, שתחול על בעלות התשתית בכלל, ועל חברת בזק בפרט, במתן שירותים על גבי רשת הסיבים כחלק מהערכות המשרד לקראת הפעלתה האפשרית.

פירוט ההגשה לשימוע - כאן

 
ב-24.7.19 פורסמו 2 שימועים מתוך מכלול האסדרה כאמור:

קביעת תעריף מרבי לשירות גישה אולטרה רחבת פס מנוהלת על גבי רשת הסיבים של בזק 

שינוי מתכונת שיווק ה"באנדל ההפוך".

הערת המערכת: צמרת משרד התקשורת ממשיכה להמציא רגולציה "מקצה האצבע", רגולציה שאינה מבוססת על בסיס נתונים כלשהו, או על ניתוח צרכי הציבור, או על איזה הגיון רגולטורי מנימלי (למשל - רגולציה דומה למה שיש ב-EU).
התייחסות לפארסה הבלתי חוקית הזו, פרי הפעילות של "הקליקה", שפועלת בעיקר כנגד קבוצת בזק, בשירות האינטרסים של מתחרותיה, יש במאמר, שפורסם אך אמש תחת הכותרת: האם יש דרך לחבר את כלל עם ישראל בסיבים לבתים? כרגע - לא!.
  
 
Bookmark and Share