Telecom News - האם ביום הבחירות לכנסת ה-22 מוקדי השירות יעבדו "במתכונת שבת"?

האם ביום הבחירות לכנסת ה-22 מוקדי השירות יעבדו "במתכונת שבת"?

דף הבית >> עולם ה-ICT ותקשורת >> חדשות משרד התקשורת >> האם ביום הבחירות לכנסת ה-22 מוקדי השירות יעבדו "במתכונת שבת"?
תעלומה, שתיפתר בימים הקרובים: האם ביום הבחירות לכנסת ה-22 מוקדי השירות של חברות התקשורת הגדולות, ובראשן חברות הסלולר, יעבדו ב"מתכונת שבת" כנגד טובת הציבור- באדיבות משרד התקשורת - למרות צו יושב ראש ועדת הבחירות (שאני מניח, שהוא לא הופץ בטעות) הקובע, שעליהן לעבוד כרגיל?
למיטב הערכתי, בעקבות פניית אתר Telecom News וסיני ליבל, מוקדי השירות הטלפונים יעבדו כסדרם ולא ב"מתכונת שבת" ביום הבחירות לכנסת ה-22, אחרי שבבחירות לכנסת ה-21 וגם בבחירות לרשויות המקומיות, כמעט כל המוקדים פעלו ב"מתכונת שבת" - באדיבות, גיבוי  וחיפוי של צמרת משרד התקשורת ובניגוד לחוקים ולצווים.
עדכונים חשובים בתחתית הכתבה. 
מאת: אבי וייס, 5.9.19, 02:46סיני ליבל

משרד התקשורת טרם פרסם (נכון למועד פרסום כתבה זו), הנחיות חדשות לחברות התקשורת, מטעם מנכ"ל משרד התקשורת, בנוגע להפעלת מוקדי השירות (לרבות מוקדי השירות הטכני והמוקדים הפיזיים - הפרונטליים הקיימים ברחבי הארץ), ביום הבחירות לכנסת.

אמנם, ההנחיות לחברות התקשורת טרם הופצו, אבל על פי כל הסימנים המוקדמים שבידי, הלחץ הרציף, שהפעילו סיני ליבל, (בתמונה משמאל), ואתר Telecom News על משרד התקשורת ובמקביל על ועדת הבחירות המרכזית ובראשה כבוד השופט חנן מלצר, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, ששוב מונה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, עשה את שלו והפעם לא תותר הפרת החוק והצו של השופט.

הפרשה הזו נמשכה מאז הבחירות לרשויות המקומיות ב-2018 ועד הבחירות לכנסת ה-21 וכוסתה בעבר על ידי בכמה כתבות כדלהלן:
הצו המעודכן של כבוד השופט חנן מלצר, בתמונה משמאל, יו"ר ועדתכבוד השופט חנן מלצר. תמונה: יח"ץ הבחירות המרכזית לכנסת, נמצא במלואו בנספח כאן למטה, או בקישור באתר הוועדה כאן.

סעיף 5 בצו קובע "שחור על גבי לבן", ששירותי התקשורת יפעלו כסדרם ביום הבחירות  לכנסת ה-22. משמע: גם מוקדי השירות הפרונטליים והטלפוניים של החברות אמורים לפעול כסדרם. 

ביום 2.8.19, לאור הניסיון שנצבר אצל סיני ליבל מ-2 סבבי הבחירות הקודמים (לרשויות המקומיות ב-2018 ולכנסת ה-21 בתחילת 2019), הוא פנה שוב לכבוד השופט חנן מלצר, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. המסמך המלא של פנייתו נמצא כאן.  

סיני ליבל ביקש (מעבר לתלונה על התנהלות משרד התקשורת, ב-2 סבבי הבחירות הקודמים), שהשופט יקבע, שהפעלת שירותי תקשורת כסדרם ביום הבחירות כוללת גם את הפעלת המוקדים הטלפונים והפרונטליים כסדרם (במובחן מהפעלתם ב"מתכונת שבת"). 

אני שלחתי ביום 30.8.19 לצמרת משרד התקשורת ולשר התקשורת את השאלות הדחופות הבאות:
"מה תגובתכם למצ"ב?
תגובת ועדת הבחירות ומשרד התקשורת לפנייה שבמצ"ב - אינה תיאורטית, שכן בתחילת ספטמבר 2019 השאלה הבאה שוב אינה תאורטית:
האם שירותי התקשורת יפעלו כסדרם ביום הבחירות לכנסת ה -22 (17 ספטמבר 2019), או ששירותי התקשורת יפעלו ב"מתכונת שבת" במוקדים הטלפונים של חברות הסלולר וחברת הבזק הגדולות - כפי שפעלו באדיבות משרד התקשורת ביום הבחירות לכנסת ה-21 (9 אפריל 2019) ובבחירות, שהיו לרשויות המקומיות (30 באוקטובר 2018)?"

תגובה ברורה טרם קיבלתי. ככל שאקבל, אעדכן בהתאם. 

במקביל, סיני ליבל שלח את המסמך המצ"ב, לכבוד השופט חנן מלצר, יו"ר ועדת הבחינתי כהןרות המרכזית לכנסת עם העתקים לצמרת משרד התקשורת. 

זו טיוטת עתירה לבג״ץ ממרץ 2019, שבתוכה הטענה ל"הפרת אמונים" של המשיב 1 (מנכ"ל משרד התקשרות נתי כהן, בתמונה משמאל), והמשיבה 6 (היועצת המשפטית של משרד התקשורת, עו"ד דנה נויפלד) - בדבר התעלמות שלהם מהעוולה של מתן אפשרות לחברות התקשורת והסלולר לא להפעיל שירותי תקשורת כסדרם - בימי הבחירות לכנסת ה-21 והכנסת ה-22.

סיני ליבל: "יצויין, שעד לפני מספר שנים, הימים היחידים, שניתן היה להפעיל מוקדים טלפונים ב"מתכונת שבת" היו: ימי שבת, ימי חג, יום העצמאות ויום הכיפורים (בכיפור ניתן לסגור כל המוקדים). 

הצווים של יו״ר ועדת הבחירות (לבחירות לכנסת) ושל שר הפנים (לבחירות לרשויות המקומיות) הם צווים גנרים, חוזרים על עצמם כל מערכת בחירות ונשענים על חוקים ברורים.

אולם, למרות ואחרי שפורסמו הצווים הללו, משרד התקשורת שינה את תנאי הרישיון של חברות התקשורת - בניגוד לצווים. מי עשה זאת? מאיר בן בסט בגיבוי מנכ"ל משרד התקשורת ובהתעלמות מוחלטת של שר התקשורת. הוא הוסיף כל פעם הקלה אחרת בשימועים - שלפחות בעניין יום הבחירות, לא קיבלו את אישור היועצת המשפטית לשינוי". 

מצ"ב צילום מרוכז של התפתחות הנושא הזה, כעולה מדבריו של סיני ליבל

בחשיפה כאן סעיף 6 הראנו, שהחלטות מרכזיות נגד טובת הציבור בתחומים הצרכניים בשוק התקשורת לא מקבלות אישור של היועצת המשפטית של משרד התקשורת. מצב מדהים, מדאיג ומעורר שאלות כבדות. 

סיני ליבל ניהל התכתבות די ענפה עם ועדת הבחירות המרכזית, שצילומי המסמכים המרכזיים שסיני ליבל שלח לוועדת הבחירות המרכזית מצויים כאן וכאן. זאת, בגין התנהלות רשלנית של מנגנון ועדת הבחירות המרכזית וטיפול רשלני ומטעה בתלונות של סיני ליבל מצד ראשי המנגנון הזה.

בהמשך, סיני ליבל שלח התראה אחרונה לצמרת משרד התקשורת - כאן

למרות שתחום התקשורת לא מעניין בכלל את המפלגות הרצות בבחירות לכנסת ה-22 (למעט, כמובן, מה שיש סביב "תיק 4000"), כרגע, על פי כל הסימנים שיש בידי, נדמה לי, שבעקבות פניות אתר Telecom News וסיני ליבל, מוקדי השירות הטלפוניים (לרבות מוקדי השירות הטכני) - יעבדו הפעם כסדרם ביום הבחירות לכנסת ה-22, אחרי שבבחירות לכנסת ה-21 הם פעלו ב"מתכונת שבת" מצומצמת ביותר - באדיבות משרד התקשורת, שצפצף פעמיים על החוק והצווים והתעלם מהצפצוף של חלק מחברות התקשורת מהחוקים ומהצווים הללו.

אם אכן יחול שינוי, כפי שאני צופה, זה יהיה נצחון קטן אבל חשוב, של "שלטון החוק" ועליונות "שלטון החוק", מול שלטון פקידים החושבים, שהם מעל לחוק (התופעה החמורה הזו נקראת Deep State). 

ברגע שיצא עדכון לנושא ספציפי זה - נעדכן את קוראינו.

עדכון 5.9.19, 15:30: על פי החלטת מועצת הכבלים והלוויין (כאן, ההחלטה המלאה כאן, בסעיף 34, שתצלומו מובא כאן), מוקדי השירות של הוט ו-YES יפעלו ב"מתכונת שבת" ולא כסדרם. כך, שאין כל שינוי כרגע, בהתייחס לשתי החברות הללו, ממה שהיה בבחירות הקודמות. עניין הפרת הצו תיבדק בנפרד. 

עדכון 6.9.19: בעקבות הכתבה, הוגשה למבקר המדינה תלונה חמורה כנגד בכירי משרד התקשורת ע"י סיני ליבל. אישור קבלת התלונה ע"י מבקר המדינה מצוי כאן והתלונה עצמה מצויה כאן - למתעניינים. 

נספח
הצו המעודכן לבחירות לכנסת ה-22' שבתוקף מיום 8.8.19 בחתימת כבוד השופט חנן מלצר, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-22:
צו  כבוד השופט חנן מלצר

מוקד שירות
ELECTIONS FREE 
 
Bookmark and Share