משרד התקשורת החליט להותיר את האסדרה הקיימת בנושא שירותי הפרימיום

דף הבית >> חדשות הסלולר והמובייל >> משרד התקשורת החליט להותיר את האסדרה הקיימת בנושא שירותי הפרימיום
משרד התקשורת החליט להותיר את האסדרה הקיימת בנושא שירותי הפרימיום
מאת: מערכת Telecom News, 23.9.19, 14:55שימוע
 
האסדרה לא תשונה כפי שנשקל בשימועים.

ניצחון לשכל הישר ולמאבק העיקש של Telecom News - בתחום הזה.
 
לאחר בחינת כלל ההתייחסויות, שהתקבלו בשימועים, וניתוח המידע, שהתקבל במסגרת דרישות המידע, הגיע המשרד למסקנה, שלחלופות, שנבחנו במסגרת השימועים, יש השלכות העלולות להיות כבדות משקל בנוגע לקבוצות מסוימות בחברה הישראלית ,שעושות שימוש בשירותי הפרימיום (הכוללים את קווי הנייעס של הציבור החרדי), ומאידך היקף הקווים היוזמים שיחות מעבר למגבלת ה"שימוש הסביר" הקבועה בהסכמים של המפעילים, וסך דקות השיחה החורגות המבוצעות על ידם, מסתכמות באחוזים בודדים מסך הקווים והדקות בכל מפעיל.
 
מאחר שמגבלת "השימוש הסביר" ותעריף דקת החריגה (שלעיתים קרובות גבוה ביותר מפי 10 מתעריף הקש"ג הנייח) נקבעים ע"י המפעילים באופן אינדיווידואלי, הם ניתנים לשינוי ועדכון על ידם באופן יזום ודינמי. כך, שיהיו מותאמים לשימושים ולתנועה הנצפית והנחזית.
 
לפיכך, סבור המשרד, שלמפעילים עומדים כלים שונים באמצעותם הם יכולים להתמודד עם תופעת השימוש החריג בשירות הפרימיום החוץ רשתי, ובכלל כך, שינוי מכסת ה"שימוש הסביר", אופן תמחור דקת החריגה וכן שיווק חבילות בעלות מאפיינים שונים הפונות לקהלים שונים. יתרה מכך, לא מן הנמנע, שמגבלות אלו משקפות כבר היום את השימושים הקיימים.
 
נוכח האמור לעיל, החליט המשרד להותיר את אסדרת שירות הפרימיום הקיימת על כנה ולא לשנותה כפי שנשקל בשימועים.
 
מסמך השימוע המלא - כאן. 
 
Bookmark and Share