איך מבטיחים איכות בתהליכי אינטגרציה ללקוחות יצרניים (OEM)?

דף הבית >> סקירות טכנולוגיות >> איך מבטיחים איכות בתהליכי אינטגרציה ללקוחות יצרניים (OEM)?
איך מבטיחים איכות בתהליכי אינטגרציה ללקוחות יצרניים (OEM)?
מאת: דוד שוורץ, 23.9.19, 16:36דו שוורץ יחצ

תוכנית הבטחת איכות ללקוחOEM  מבוססת בעיקרה על מודל PDCA. מודל זה מגדיר גישה תהליכית לכלל חיי המוצר כדי להשיג שיפור מתמיד.
 
הבטחת האיכות ללקוחות יצרניים (OEM) היא חלק אינטגרלי ממדיניות האיכות של כל ארגון יצרני. המשמעות היא מחויבות ניהולית, שמטרתה להבטיח את איכות המוצר או השירות המסופק ללקוח.
 
יישום גישה זו מתבצע ע"י התאמה והגדרה של התהליכים הנדרשים ממערכת האיכות האירגונית, ובפרט עבור לקוחות OEM הנחשבים ללקוחות "יצרניים" המספקים מוצרים ושירותים ללקוח הסופי שלהם.
 
לצורך יישום יעיל של מתודת עבודה זו, נדרשת מחויבות ניהולית מוגדרת מספקי -OEM כדי לוודא, שמערכת האיכות (QMS) הארגונית מותאמת לדרישת לקוחות OEM, תוך דגש על איכות מוצר גבוהה, עמידה בתקנים, בקרת איכות ושאר מדדי האיכות KPI, כפי שהוגדרו עם הלקוח.
 
ברמה הפרקטית, המטרה היא בניית מערך הבטחת איכות ובקרת איכות קפדנית ויעילה לפעילות האינטגרציה ללקוחות ה-OEM, שתיתן מענה משלב התכנון ועד שלב הביצוע (מההזמנה ועד למועד האספקה ללקוח והשירות ללקוח), תוך מתן דגש על איכות המוצר, שהוגדרה בתוכנית הבטחת האיכות הייעודית, שהוגדרה ללקוח.
 
תוכנית הבטחת איכות ללקוח OEM  מבוססת בעיקרה על מודל  PDCA (דמינג). מודל זה מגדיר גישה תהליכית לכלל חיי המוצר כדי להשיג שיפור מתמיד.
 
מודל
שלבי התהליך:
 
תכנן (Plan) - תהליך המבוסס על הבנת "דרישות המפרט" המוצר /שירות / תהליך הנעשה ע"י לימוד מכלול "דרישות" הלקוח, הגדרת צרכים וציפיות הלקוח. התכנון יכלול זיהוי הסיכונים, סיווג הסיכונים וחומרתם, סיווג הנתונים הנדרשים, הגדרה של  מדדי הצלחה וגיבוש של תוכנית פעולה לשיפור.
 
עשה, בצע (DO) - תהליך המבוסס על ביצוע  כלל "דרישות המפרט" המוצר / שירות / תהליך בהתאם לתכנון, תוך מעקב בכל שלבי תהליך הביצוע ויישום תוכנית הפעולה לשיפור. זאת, בהתאם לניתוח הנתונים הנאספים בכל שלבי הביצוע.
 
 למד, בחן (Check) - תהליך הבקרה ובחינת התוצאות - "תכנון מול ביצוע". הסק מסקנות אופרטיביות ,עדכן את התוכן, שהוגדר ויישם מידית בהתאמה, תוך המשך מעקב בכול שלבי תהליך הביצוע ועדכון תוכנית הפעולה לשיפור. זאת, בהתאם לניתוח הנתונים החדשים, שנאספו בכול שלבי הביצוע העדכניים.
 
פעל  (Act) - תהליך "המשכיות" המגדיר, שתוכנית הפעולה, התוכן, הביצוע  והבקרה, שהוגדרו ובוצעו ,הם אפקטיביים, ושתוכנית הפעולה משפרת ומיעלת את כול השלבים בתהליך, תוך עמידה במדדי האיכות (KPI) שהוגדרו .
 
לסיכום, הגישה התהליכית במערכת ניהול האיכות מדגישה:
•         הבנת דרישות הלקוח,
•         קביעת רצף תהליכים ויחסי הגומלין שביניהם,
•         שקילת התהליכים במונחים של ערך מוסף,
•         קבלת תוצאות של תהליכים בהתבסס על מדידה וניתוח אובייקטיבים.
 
מאת: דוד שוורץ, ספטמבר 2019.
מנהל איכות פעילות OEM, בינת תקשורת מחשבים

QUALITY FREE 
 
Bookmark and Share