הוכרזה הזוכה במכרז מש' התקשורת להקמת מערכת לניהול ספקטרום התדרים

דף הבית >> עולם ה-ICT >> חדשות משרד התקשורת >> הוכרזה הזוכה במכרז מש' התקשורת להקמת מערכת לניהול ספקטרום התדרים
הוכרזה הזוכה במכרז משרד התקשורת להקמת מערכת לתכנון וניהול ספקטרום התדרים
מאת: מערכת Telecom News, 17.11.19, 18:00תדרים
 
חברת GIV) GIV solutions LTD פתרונות בע"מ), עם המוצר Spectrum E של חברת Spectrum Center inc, זכתה במכרז להקמת מערכת לתכנון וניהול ספקטרום התדרים. החברה תקים מערכות מחשוב מתקדמות לשם ניהול תדרים בישראל לייעול ומיצוי מיטבי של ספקטרום התדרים.
     
הספקטרום האלקטרומגנטי הוא משאב חיוני הנמצא בחסר מתמיד נוכח הצרכים הקיימים והעתידיים. לשם ניהול המשאב באופן יעיל ומיטבי נדרשות, בין היתר, מערכות ניהול ותכנון מתקדמות.
 
כחלק משיפור תהליכי העבודה במשרד התקשורת בתחום הניהול, התכנון ההנדסי, הגביה והאכיפה של משאב הספקטרום האלקטרומגנטי, ביקש משרד התקשורת להצטייד במערכת מתקדמת, שתאפשר שיפור וקידום של התהליכים הקיימים, מיסוד של תהליכים חדשים ועבודה בסטנדרטים הגבוהים ביותר. זאת, כדי לאפשר יעילות ומיצוי מיטבי של הספקטרום האלקטרומגנטי  בישראל.

המערכת תקדם את ניהול ספקטרום התדרים ותציב את ישראל בשורה אחת ביחד עם המדינות המפותחות ב-OECD.
 
לצורך כך פרסם המשרד באוגוסט 2018 מכרז לרכש, תכנון, הקמה, הסבה ותחזוקה של מערכת מדף ייעודית  לצורך ניהול תדרים Spectrum Management System. בתום הליך מכרזי עדכן היום המשרד את חברת GIV) GIV solutions LTD פתרונות בע"מ) על זכייתה במכרז.
 
המטרות המרכזיות העומדות בפני החברה הזוכה הן:

בניית מערכת מחשוב אינטגרטיבית בטכנולוגיה מתקדמת לתכנון וניהול משאב ספקטרום התדרים, לרבות בניית ממשקים למערכות מחשוב רלוונטיות נוספות,

החלפת מערכות המחשוב באגף הספקטרום המשמשות למתן שירות לציבור,

בניית מערכות מחשוב שתשמשנה בתהליכי העבודה באגף הספקטרום,

שימור הידע והחלפת מערכת המחשוב המשמשת לגביית האגרות.
  
 
Bookmark and Share