מש' התקשורת פרסם טיוטות תיקוני חקיקת יישום טכנולוגיית "גלים מילימטריים"

דף הבית >> חדשות הסלולר והמובייל >> מש' התקשורת פרסם טיוטות תיקוני חקיקת יישום טכנולוגיית "גלים מילימטריים"
משרד התקשורת פרסם טיוטות תיקוני חקיקה ליישום טכנולוגיית "גלים מילימטריים"
מאת: מערכת Telecom News, 2.6.20, 11:11אנטנה

טכנולוגיה זו מאפשרת העברת מידע בקצבים ומהירויות גבוהות תוך הנגשה לכל דורש.

משרד התקשורת פרסם טיוטות של תיקוני חקיקה ליישום טכנולוגיית "גלים מילימטריים" בהמשך לטיוטת המדיניות, שפירסם לפני פחות משנה.

"גלים מילימטריים" - תחום תדרים גבוה 57-86 GHz מכונה כך בשל אורך הגל, שגודלו בסדר גודל של מילימטרים.

טכנולוגיית "גלים מילימטריים" היא טכנולוגיה פורצת דרך במאפשרת מתן שירותים בקצבים מהירים באופן פשוט ובעלויות נמוכות יותר. טכנולוגיה זו משמשת בעיקר לצורך העברת נתונים במקטע האחרון (Last Mile), קרי החיבור לבתים, מפעלים וכו'.

למעשה, מדובר בשידור אלחוטי, שאינו מצריך פרישה של תשתית קרקעית, שעלותה גבוהה והקמתה כרוכה בהתגברות על חסמים שונים המהווים מטרד לציבור - קבלת אישורי חפירה והקמה, המשבשים אורך החיים, תהליכי תכנון ממושכים וכו'.

השימוש בעולם בטכנולוגיית "גלים מילימטריים" להעברת קצב מידע בקצב גבוה הולך וגובר. טכנולוגיה זו נמצאת בשימוש מסחרי ברוב מדינות העולם המתקדם ותוקננה ואושרה לשימוש ע"י ארגון התקשורת האירופאי ע"י ה-FCC בארה"ב, ומדינות נוספות.

משרד התקשורת, בהובלת אגף ספקטרום ומינהל ההנדסה, למד באחרונה על הטכנולוגיה והתועלות, שהיא יכולה להניב. המשרד קיים הליך של בחינת התייחסויות ועמדות גופים שונים וריכז מידע בדבר המדיניות המתגבשת בנושא במדינות שונות בעולם לרבות ביצוע ניסויי שטח.

לאחר ניתוח הצרכים ומצאי התדרים הפנויים בישראל, בין היתר, למגמות הקיימות בעולם בעניין זמינות והתפתחות ציוד למתן שירותי תקשורת בתחומי תדרי רשת גישה, גובשה טיוטת המדיניות בתחום טכנולוגיית "הגלים המילימטריים" והופצה לקבלת הערות הציבור.

בהמשך לבחינת הערות הציבור, המשרד פרסם כעת טיוטות של תיקוני חקיקה ליישום הטכנולוגיה האמורה ולעידוד היקף השימוש בה. תיקוני החקיקה נוגעים לאפשרות השימוש בתדרים האמורים ללא הליכים מורכבים להקצאתם ולשימוש בהם וכן להוזלת האגרות הכרוכות בשימוש בהם.

לצד זאת המשרד בוחן בימים אלה אפשרות להעניק הגנת ינוקא לחברות חדשות, שתענקנה שירותי תשתית אינטרנט בפס רחב, בין היתר ,באמצעות טכנולוגיית גלים מילימטריים.

המשרד מזמין את הציבור להעביר את התייחסותו לטיוטות תיקוני החקיקה.

הערות מערכת:
1) טרם ניתן קישור לטיוטות הללו והן לא קיימות באתר משרד התקשורת כרגע - בעת פרסום ההודעה מטעם המשרד. לכן, לא ניתן כעת בכלל להעביר התייחסות.
2) ניתוח ההחלטה החדשה והמוזרה הזו של השר יועז הנדל לגבי שימוע נוסף, אחרי שהנושא כבר נדון וגם נחתם לאחרונה ב-6.4.20 ע"י השר דודי אמסלם ופורסם ברשומות, ייעשה בכתבה נפרדת.
  
 
Bookmark and Share