Telecom News - כ-25 מיליון ₪ הוחזרו לציבור בטלפוניה ניידת ונייחת בגל הראשון של הקורונה

כ-25 מיליון ₪ הוחזרו לציבור בטלפוניה ניידת ונייחת בגל הראשון של הקורונה

דף הבית >> עולם ה-ICT ותקשורת >> חדשות משרד התקשורת >> כ-25 מיליון ₪ הוחזרו לציבור בטלפוניה ניידת ונייחת בגל הראשון של הקורונה
כ-25 מיליון ₪ הוחזרו לציבור בטלפוניה ניידת ונייחת בגל הראשון של  הקורונה
מאת: מערכת Telecom News, 21.7.20 ,12:20CORONA SMARTPHONE FREE

דוגמאות לתעריפים, שעודכנו בתקופה המדוברת.
 
התמודדות ישראל עם התפשטות נגיף הקורונה הביאה לשינוי קיצוני במאפייני הצריכה של המנויים בצריכת תקשורת בדגש על לימוד מרחוק ועבודה מהבית בהיקפים משמעותיים (עלייה של כ-25% בממוצע בתעבורות הנייח והנייד מהנהוג בתקופת שגרה).
 
משרד התקשורת יזם בעיצומו של המשבר שורת החלטות והסדרים בנוגע לתשלומים לחברות התקשורת כדי להתאימם למצב החדש. אותם הסדרים מתייחסים לחודשים מרץ עד יוני 2020.

המדובר באתנן פוליטי של המשרד למגזר החרדי בלחץ "עסקני ועדת הרבנים לענייני חסימות תקשורת". זאת, על גבו וכיסו של כלל הציבור ששילם על זה. כלומר: אתם שילמתם את זה, אם לא הבנתם את הטריק, עד רגע זה. 
 
זיכוי המנויים הם בגין הסדרים בנושאים אלה:  
  •  היקף שימוש מוגבר ע"י מנויים, שמבנה חבילות התקשורת שלהם כולל תעריפים עבור דקות החורגות ממכסת הדקות המקורית בחבילה, השפיע על היקף התשלום לחברות התקשורת. מנויים רבים חרגו מדקות השיחה הכלולות בחבילות ובעקבות כך הדבר עלול היה להוביל לתשלומים בלתי סבירים לחברות התקשורת.
  • מנויים רבים בקרב המגזר החרדי, שלרוב אינו צורך אינטרנט, חרגו ממכסת הדקות הבסיסית בחבילות הסלולר, כאשר המשמעות הכלכלית המסתמנת של החריגות היתה צפויה להביא לעלייה של מאות ש"ח בסך התשלום החודשי למשפחה.
  כאמור, בהתאם להסדרים השונים, להלן פירוט הזיכויים/אי גבייה:
  • חברות הטלפוניה הנייחת זיכו כ-123 אלף מנויים בסכום מצטבר של כ-13 מיליון ₪.
  • חברות הסלולר זיכו כ-96 אלף מנויים בסכום מצטבר של מעל 12.5 מיליון ₪, בגין תשלומים בעד חריגת דקות שיחה. 
הזיכויים הועברו לאמצעי התשלום של המנויים המעודכנים במערכות החברות או באמצעות המחאות, שנשלחו בדואר למנויים המשלמים חשבונותיהם במזומן וחלק מהזיכויים קוזזו מחשבונות טלפון עתידיים.
 
דוגמאות לתעריפים, שעודכנו בתקופה המדוברת:
 
1
 
  
 
Bookmark and Share