חציון ראשון לקורונה: איך השפיע משבר הקורונה על חברת דואר ישראל?

דף הבית >> צרכנות >> צרכנות לארגון ולעסק >> חציון ראשון לקורונה: איך השפיע משבר הקורונה על חברת דואר ישראל?
חציון ראשון לקורונה: איך השפיע משבר הקורונה על חברת דואר ישראל?
מאת: מערכת Telecom News, 27.8.20, 15:45POST FREE
 
אילו שינויים חלו בהכנסות החברה, בהזמנת חבילות מחו"ל, בשימוש בשליחים,  ברכישת מט"ח ועוד?
 
חברת דואר ישראל סיכמה היום את החציון הראשון של 2020:
 
חברת דואר ישראל חוותה את השפעות הקורונה הכלל עולמית: האטה גלובלית בהטסות, האטה בתחום הסחר הנכנס והיוצא, וכתוצאה מכך ירידה בפעילות הבנקאית, הנובעת מהאטה בצריכה במשקי הבית, בפעילות העסקית ועצירת הנסיעות לחו"ל, שפגעו גם בהזמנת חבילות, ברכישת מט"ח ובדואר המסורתי.
 
חלה ירידה של 30% בהזמנת חבילות מחו"ל: בחציון הראשון של 2020 הוזמנו מחו"ל 21 מיליון חבילות, מול כ-30 מיליון בחציון מקביל אשתקד. 
 
חלה ירידה של עשרות אחוזים ברכישת מט"ח וכרטיסים נטענים בסניפי הדואר.
 
חלה עליה של עשרות אחוזים בתחום השליחים והסחר הישראלי.
 
בחציון הראשון של השנה החברה חילקה עשרות אלפי כרטיסים נטענים של בנק הדואר לקשישים מקבלי קצבאות בבנק הדואר בשיתוף הביטוח הלאומי והמשרד לשוויון חברתי.
 
הכנסות הדואר בחציון הראשון של השנה הסתכמו בכ-744 מיליון ש"ח, מול כ-907 מיליון ש"ח בחציון מקביל אשתקד, קיטון של 18% מול חציון מקביל אשתקד.
 
הכנסות הסחר מקוון  ובנק הדואר ירדו משמעותית כתוצאה מהקיטון בצריכה מאז פברואר 2020 בעקבות נגיף הקורונה ומיעוט הנסיעות לחו"ל, ואף הדואר המסורתי המשיך לרדת בחציון.
 
סך ההכנסות של החברה ברבעון השני של 2020 הסתכם בכ-339 מיליון ש"ח, מול 447 מיליון ש"ח ברבעון מקביל אשתקד.
 
בחציון הראשון של 2020 הוזמנו מחו"ל 21 מיליון חבילות, מול כ-30 מיליון בחציון מקביל אשתקד, ירידה של כ-30% בהזמנת חבילות מול חציון מקביל.  
 
ההפסד בחציון הראשון של השנה עמד על (כ-162.8-) מיליון ש"ח, מול הפסד של (כ-13-) מיליון ₪ בחציון מקביל אשתקד. 
ההפסד ברבעון השני עמד על (כ-58-) מיליון ש"ח מול הפסד של (18.4-) מיליון ש"J ברבעון מקביל אשתקד.
 
ההפסד הגולמי בחציון עמד על (כ-66.1-) מיליון ש"ח, לעומת רווח גולמי של 45.8 מיליון ש"ח ברבעון מקביל אשתקד.
 
ההפסד הגולמי ברבעון השני עמד על (כ-39.1-) מיליון ש"ח, לעומת  רווח גולמי  של כ-17.7 מיליון ש"ח ברבעון מקביל אשתקד.
 
ההפסד התפעולי בחציון עמד על (כ-117.4-) מיליון ש"ח, לעומת הפסד תפעולי של (כ-9.4-) מיליון ₪ בחציון מקביל.
 
ההפסד התפעולי ברבעון השני עמד על (כ-62.1-) מיליון ש"ח, לעומת הפסד תפעולי של כ-(10.8-) מיליון ש"ח ברבעון המקביל.                                    
 
ה-EBITDA בחציון  הראשון היה שלילי ועמד על (כ-41-) מיליון ₪, לעומת 62 מיליון ₪ (כ-6.9% מההכנסות) בחציון המקביל אשתקד.
 
ה- EBITDAברבעון השני היה שלילי ועמד על (כ-24-) מיליון ש"ח, לעומת 24 מיליון ₪ (כ5.4% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.
 
חזי צאיג, יו"ר דירקטוריון דואר ישראל: "וירוס הקורונה השפיע משמעותית גם על חברת דואר ישראל, כאשר לאחר עשור של צמיחה אקספוננציאלית בהזמנת חבילות מחו"ל, לראשונה בחציון, חל קיטון בהזמנות, שנבע מירידה בצריכה כתוצאה מהקורונה ומהמעבר לעבודה מהבית במשקי בית רבים.
 
גם בתחום הפיננסיים בבנק הדואר חלה ירידה בהכנסות, כתוצאה מהמעבר לתשלומים באופן דיגיטלי בתקופה זו, וכן מהירידה במכירות מטבע חוץ וכרטיסים נטענים, בעקבות עצירת הנסיעות לחו"ל.
 
למרות זאת, הקורונה יצרה הזדמנות בתחום השליחים והסחר הפנים ארצי, ואנו רואים גידול של עשרות אחוזים בפעילות השליחים בתקופה זו".
 
דני גולדשטיין, מנכ"ל דואר ישראל: "בתקופת הקורונה החברה הפכה לזרוע מרכזית של משרדי הממשלה בחלוקת קצבאות לציבור וכן בחלוקת מענק המדינה 'צ'ק לכל אזרח'. נכון להיום חולקו עשרות אלפי מענקים בסניפי הדואר. בנוסף החברה חילקה בחציון עשרות אלפי כרטיסים נטענים של בנק הדואר עד הבית לקשישים מקבלי קצבאות בבנק הדואר במהלך ראשון מסוגו בשיתוף הביטוח הלאומי והמשרד לשוויון חברתי.

החברה פתחה בחציון הראשון של השנה מרכזי דוורים אזוריים, בקריות, ברחובות ובנתניה, בהם עובדים עשרות דוורים, לשיפור מסירת דברי הדואר. בסוף החציון החברה פינתה את מטה החברה בתל אביב, כאשר מאות מעובדי החברה כבר עובדים בקריה הדוארית במודיעין, ועד סוף השנה יעבור מטה החברה כולו למודיעין".
 
 
  
 
Bookmark and Share