Telecom News - ליקויים בבחירות למועצת עמותת גמלאי הדואר מהם מתעלם משרד התקשורת

ליקויים בבחירות למועצת עמותת גמלאי הדואר מהם מתעלם משרד התקשורת

דף הבית >> עולם ה-ICT ותקשורת >> חדשות משרד התקשורת >> ליקויים בבחירות למועצת עמותת גמלאי הדואר מהם מתעלם משרד התקשורת
חשיפת ליקויים בבחירות למועצת עמותת גמלאי הדואר מהם מתעלם משרד התקשורת
מאת: מערכת Telecom News, 6.9.20, 12:30יגאל לוי תמונה פרטית

הנהלת משרד התקשורת ביצעה "שגר ושכח" של גמלאי משרד התקשורת "לטיפול" עמותת גמלאי הדואר תמורת סכומי עתק מתקציב המשרד, שהעבירה במהלך השנים. לא באמת מעניין את צמרת המשרד והשר יועז הנדל מה כמות הגמלאים האמיתית ואיזה טיפול הם מקבלים, אם בכלל. הם גם לא רוצים לדעת על אי סדרים בפעילות העמותה, אך אנו ממשיכים לחשוף את השחיתות והפעם: ליקויים בבחירות למועצת עמותת גמלאי הדואר וניסיון ל"הכשרת השרץ" של אי קיום בחירות כנדרש למועצת העמותה.

כפי שדיווחנו - כאן, בעקבות חשיפות Telecom News, בית הדין לעבודה בת"א אישר לגמלאי משרד התקשורת לצרף לתביעתם נגד צמרת משרד התקשורת, נציבות שירות המדינה ומשרד האוצר, ראיות חדשות ומדהימות בנוגע לאי-הטיפול בהם, הפקרתם מצד צמרת המשרד, והעברתם "לטיפול" עמותת גמלאי הדואר. מדובר בתביעה יוצאת דופן, שהוגשה ע"י עו"ד יגאל לוי, (בתמונה למעלה), ועו"ד חיים גרון, (בתמונה משמאל)חיים גרון בעצמם סמנכ"לים בכירים לשעבר במשרד התקשורת, בשם נציגות גמלאי המשרד: זאב קידר, מירה דאיבוג וישראל (איזי) אלמוג. מצ"ב כתב התביעה.

הראיות החדשות, שצורפו לתביעת גמלאי משרד התקשורת, מסבכות מאוד את המשרד. שכן, עולה מהן, שהנהלת המשרד הייתה מודעת היטב במשך שנים לעובדה, שעמותת גמלאי הדואר אינה מתנהלת באופן תקין, לפחות בנוגע לטיפול בגמלאי משרד התקשורת. ושעמותת גמלאי הדואר אינה מסוגלת לספק מידע לגבי גמלאי משרד התקשורת והטיפול בהם. עד היום אין להנהלת משרד התקשורת מידע לגבי היקף גמלאי משרד התקשורת ואופן הטיפול בהם ע"י עמותת גמלאי הדואר.

במקביל לתביעת גמלאי משרד התקשורת המתנהלת בבית הדין לעבודה, מנהלת רשות התאגידים חקירת עומק בעמותת גמלאי הדואר. לעמותת גמלאי הדואר אין "אישור ניהול תקין" מזה כמה שנים ממשרד המשפטים.
 
מיותר לציין, שקיימות מגבלות קשות על המדינה להעביר כספי ציבור לעמותה המתנהלת באופן בלתי תקין. אי לכך, יש לראות בחומרה יתירה את העברת כספי משרד התקשורת לעמותה, לכאורה, לצורך טיפול בגמלאי המשרד, כאשר לכולם ידוע, שהכספים אינם משמשים ליעדם, וכאשר הן לעמותה והן למשרד אין נתונים לגבי גמלאי המשרד והטיפול בהם.

הבחירות למועצת עמותת גמלאי הדואר
כאמור, עמותת גמלאי הדואר מגלגלת סכומי עתק, לרבות כספים, שהיא מקבלת מתקציב המדינה באמצעות משרד התקשורת.
הליקויים החמורים בפעילות העמותה, נמצאים, כאמור, תחת חקירת עומק של רשות התאגידים ואנו עוקבים אחר הנושא, כדי לפרסם את ממצאי החקירה מייד עם סיומה.

בינתיים, אנו רוצים "להרים מסך" על אי סדרים נוספים בפעילות העמותה והפעם בכל הקשור לבחירות למועצת העמותה.

בהתאם לתקנון העמותה ולפרסום שהופץ - כאן, יש לקיים בחירות למועצת העמותה בכל 4 שנים. חרף הוראה זו, הבחירות האחרונות למועצת העמותה התקיימו ב-2012 (לפני מעל 8 שנים).

בנוסף, מאחר שהעמותה אינה מחזיקה או מפרסמת את רשימת הגמלאים (לפחות לא את רשימת גמלאי משרד התקשורת), שאמורים להשתתף בבחירות, הרי שהיא, לכאורה, מפרה ברגל גסה את הוראות סעיף 18 לחוק העמותות תש"ם 1980 (להלן "החוק") לפיו: "עמותה חייבת לנהל פנקס חברים ולרשום בו כל חבר, מענו, מספר זהותו, תאריך תחילת חברותו ותאריך פקיעתה".     

בתחילת השנה נעשה ניסיון לקיים בחירות למועצת העמותה באמצעות הדואר. בהתאם להליך הבחירות "הייחודי" של העמותה, אמורים היו בעלי זכות הבחירה לקבל בדואר טופס הכולל את רשימת המועמדים למועצת העמותה, לסמן את בחירתם ולהשיב בדואר חוזר את טופס ההצבעה לוועדת הבחירות.

כצפוי ולמרבה האירוניה, טופסי הבחירה למועצת גמלאי הדואר לא הגיעו בדואר לרבים מבעלי זכות ההצבעה, וכך רק כ-700 בלבד מתוך כ-3,200 בעלי זכות ההצבעה, השתתפו בבחירות.

אפילו בסטנדרטים של עמותת גמלאי הדואר, היה זה מוגזם לאשר את תוצאות הבחירות, ובימים אלה נעשה ניסיון "להכשיר את השרץ" ולהלבין את חוסר החוקיות בפעילות מועצת העמותה לאורך שנים ללא קיום בחירות כנדרש.

במסגרת "מבצע ההלבנה" הודיעה העמותה - כאן, שב-22.9.20 תוצבנה 3 קלפיות בלבד (תל אביב, ירושלים וחיפה) לטובת בעלי זכות הבחירה המפוזרים בכל הארץ. ואם אין די בכך, 3 הקלפיות תהיינה פתוחות 4 שעות בלבד

ציבור הקוראים לא צריך "לעצור את נשימתו במתח", שהרי ברור לכל, שלא באמת מדובר "בחגיגה דמוקרטית" ושפתאום תהיה היענות של גמלאים להגיע מכל קצוות הארץ לאותן 3 קלפיות ועוד ב"חלון הזמן" המצומצם, שנקבע להצבעה. אנו כמובן נמשיך לעקוב אחר הנושא.

אנו מתעקשים על חשיפת אי הסדרים בהתנהלות עמותת גמלאי הדואר, לרבות בכל הקשור לבחירות למועצת העמותה, מאחר שכאמור, הנהלת משרד התקשורת התקשרה עם עמותה זו לצורך "טיפול" בגמלאי המשרד ואף העבירה (וכנראה ממשיכה להעביר) לה לצורך כך במהלך השנים סכומי עתק, בניגוד לחוק.

כפי שהוכחנו בסדרת כתבות (פירוט בנספח א' כאן למטה), הנהלת משרד התקשורת לא באמת מתעניינת מה עלה בגורל כספים, שהעבירה לעמותת גמלאי הדואר עבור "הטיפול" בגמלאי המשרד, ואף לא טורחת לקבל מהעמותה את רשימת הגמלאים ואופן הטיפול בהם, או בכלל לשאול שאלות "מביכות".

הרי ברגע שהנהלת המשרד התקשרה עם העמותה, וביצעה "שגר ושכח" של גמלאי המשרד לטיפולה, שאלות "מיותרות" עלולות לחשוף את גודל השחיתות, ותאלצנה את הנהלת המשרד לתת הסברים על העברת הכספים לעמותה ולא פחות "חמור" מכך, תאלצנה את הנהלת המשרד להפסיק להסתתר מאחורי עמותת גמלאי הדואר ולטפל בעצמה בגמלאים, כפי שמורות הוראות תקנון שירות המדינה (התקשי"ר).

אי לכך, אנו נמשיך לחשוף את השחיתות, לשאול את השאלות הקשות ולהציב מראה מול פרצופה של הנהלת משרד התקשורת, בכל הקשור לחוסר הטיפול בגמלאי המשרד.
 
הפנייה לרשות התאגידים לגבי הבחירות בעמותת גמלאי הדואר - כאן.

נספח א'
10 החשיפות הקודמות של שערוריית הגמלאים, חשיפות הנוגעות רק לתקופה של כהונת השר יועז הנדל (בתמונה השר יועז הנדלמשמאל), כשר התקשורת:
ELECTIONS FREE

  
 
Bookmark and Share