סיכום הכנסות שוק התקשורת ל-2019 בתחומי הסלולר, הקווי, הסיבים והאינטרנט

דף הבית >> דעות ומחקרים >> מחקרים, מצגות מסמכים >> Israel ICT >> סיכום הכנסות שוק התקשורת ל-2019 בתחומי הסלולר, הקווי, הסיבים והאינטרנט
סיכום הכנסות שוק התקשורת ל-2019 בתחומי הסלולר, הקווי, הסיבים, האינטרנט והטלוויזיה
מאת: מערכת Telecom News, 7.9.20, 11:44ירידה בהכנסות
 
מהי הקטגוריה היחידה בה נרשמה עלייה בהכנסות במהלך 2019 בשוק התקשורת?
 
משרד התקשורת פרסם היום את דו"ח סיכום הכנסות שוק התקשורת ל-2019. הגידול במספר משקי הבית הנהנים מנגישות לשירות המבוסס סיבים אופטיים משפיעה על הכנסות החברות, ובד בבד מעלה את רמת שירותי התקשורת.
 
עיקרי הדו"ח:
ירידה של כ-5% בהכנסות שוק התקשורת ב-2019, שמרביתה מיוחסת להרחבת התחרות.
 
שיעור הנגישות לשירות המבוסס על סיבים אופטיים יותר מהכפיל את עצמו ב-2019, מ-12% ממשקי הבית בסוף 2018 ל-25% בסוף 2019.
 
הירידה המשמעותית ביותר בהכנסות הייתה בשוק הסלולר, כתוצאה מהתחרות הגוברת שמביאה לירידה עקבית ומתמשכת במחירי השירותים לצרכן.
 
המשך מגמת עלייה בצריכת שירותי תקשורת לצד גידול באיכות מרבית השירותים.
 
הרחבת התחרות מביאה לכך שהאצת צריכת השירותים מלווה לרוב גם בירידות מחירים לצרכן.
 
לעומת הירידה בהכנסות מתקשורת בינלאומית ומתחום הISP- חלה עלייה בהכנסות מתשתית האינטרנט הנייחת. זאת, כחלק ממגמת השימוש בה כבסיס לאספקת יתר שירותי התקשורת. מגמה זו צפויה להימשך גם בשנים הבאות.
 
תחום הסלולר
ההכנסות בתחום זה קטנו ב-5.8% ב-2019, בעיקר כתוצאה מהתגברות התחרות בתחום, והסתכמו בירידה של מעל חצי מיליארד ₪.
 
ב-2019 נצפו שיעורי נטישה של כ-36% בשוק הסלולר. בשנים האחרונות שיעורי הנטישה הממוצעים בשוק זה גדלו משמעותית, מטווח של 15%-19% בשנים 2010-2006, לטווח של 35%-40% בשנים 2019-2015, באופן המעיד על רמת התחרות הגבוהה בו. גם בהשוואה לנעשה ביתר מדינות העולם, ישראל מאופיינת בשיעורי נטישה גבוהים במיוחד.
 
תחום תשתיות האינטרנט הסיבים והשירותים הנלווים
שיעור הנגישות לשירות המבוסס על סיבים יותר מהכפיל את עצמו ב-2019, מ-12% ממשקי הבית בסוף 2018 ל-25% בסוף 2019.
 
עליה של כ-40% במהירות ההורדה המשווקת הממוצעת לעומת 2018. מהירות ההעלאה המשווקת הממוצעת יותר מהכפילה את עצמה במהלך 2019, בעיקר בעקבות התחברות מנויים לתשתית הסיבים.
 
המחיר הממוצע למגה משווק ירד בכ-20%.
 
עלייה בהכנסות בתחום זה, בין היתר, כתוצאה מהמעבר לסיבים, שמגדיל את ההכנסה החודשית הממוצעת למנוי של החברות מתשתית האינטרנט, שכעת משווקת במהירויות גבוהות משמעותית מבעבר. זוהי הקטגוריה היחידה בה נרשמה עלייה בהכנסות במהלך 2019 בשוק התקשורת.
 
תחום הטלוויזיה הרב-ערוצית
ההכנסות בתחום זה קטנו ב-4.3% ב-2019, כתוצאה מהתחזקות התחרות בעקבות הרחבת הפעילות של שחקנים חדשים, שנכנסו בעיקר באמצעות שידורים מבוססי אינטרנט בפס רחב.
 
תחומים נוספים:
ההכנסות במגזר הגישה לאינטרנט  (ISP) קטנו ב-16% ב-2019.
 
במגזר התקשורת הבינלאומית ההכנסות קטנו ב-24% ב-2019. המשך מגמה משנים קודמות כתוצאה מההתפתחות הטכנולוגית והמעבר לשימוש באפליקציות חינמיות למטרה זו.
 
ההכנסות ממגזר הטלפוניה הנייחת קטנו ב-11% ב-2019, המשך מגמה משנים קודמות.
 
הדו״ח המלא - כאן.
 
כתבה משלימה ומומלצת לקריאה מהכתב ארז רביב מ-Davar1 בנושא זה יש כאן
 
 
 
  
 
Bookmark and Share