Telecom News - מה שהפתיע את מש' האוצר: פרץ "היצירתיות" של יועז הנדל לגבי "ועדת רוזן"

מה שהפתיע את מש' האוצר: פרץ "היצירתיות" של יועז הנדל לגבי "ועדת רוזן"

דף הבית >> עולם ה-ICT ותקשורת >> חדשות משרד התקשורת >> מה שהפתיע את מש' האוצר: פרץ "היצירתיות" של יועז הנדל לגבי "ועדת רוזן"
מה שהפתיע את משרד האוצר זה פרץ "היצירתיות" של יועז הנדל בהתייחס ל"ועדת רוזן"
מאת: מערכת Telecom News, 27.10.20, 16:25יגאל לוי עם דני רוזן

יועז הנדל החליט להוסיף להמלצות "ועדת רוזן" מספר "דגשים", ולא פחות "הקפיץ" את מש' האוצר "הדגש", שהוא הוסיף עבור מנכ"לית המשרד, לירן אבישר בן חורין. ברקע הדברים נמצא גם סרטון, שהפיץ שר התקשורת בטוויטר, שבו הוא משבח את עצמו, מה שמש' האוצר וחב' הדואר לא אהבו. מש' האוצר גורס, שאימוץ שר התקשורת את המלצות "ועדת רוזן" ימים ספורים לפני שלב א' בהפרטת חברת הדואר וללא תיאום, עלול לפגוע בהפרטה.

אתמול נשלח לשר התקשורת, יועז הנדל, מכתב חריף מאגף התקציבים ורשות החברות (שהודלף ל"גלובס"), שבו הם מותחים ביקורת קשה על עיתוי אימוץ המלצות "ועדת רוזן" ללא תיאום "בין גורמי המדינה השונים".

ההתייחסות במכתב לחוסר התיאום, ברורה, אך העובדה, שהמכתב מתייחס דווקא לפוטנציאל הפגיעה בחברת הדואר בתחום הסחר המקוון, ומתעלם מפוטנציאל הפגיעה במתחרים ובציבור (בעיקר בפריפריה), מצביעה על אחת משתיים: או שבאוצר לא קראו את המלצות "ועדת רוזן", או שכל מה שמעניין אותם זה רק שווי החברה.

או שפשוט באוצר וברשות החברות מכינים "אליבי" לאפשרות לכישלון הפרטת חברת הדואר, והטלת האשמה על הבלבול, שכביכול יצר שר התקשורת יועז הנדל בקרב משקיעים פוטנציאליים.

מכתב משרד האוצר הנ"ל מתכתב עם דברים, שכתבנו ביום 22.10.20, לפיהם העובדה, שהמלצות הוועדה מאומצות ע"י שר התקשורת ימים ספורים בלבד לפני שרוכשים פוטנציאליים נדרשים להירשם כמתמודדים לרכישת 20% מחברת הדואר במסגרת תהליך ההפרטה, היא לא פחות מתמוהה.

עוד כתבנו, שאמנם, עדיף מצב זה, שבו לפחות שר התקשורת אימץ את ההמלצות הוועדה, על פני מצב, שאפילו הוא טרם אימץ אותן. אולם, עם כל הכבוד לשר התקשורת, המלצות הוועדה נופלות גם בתחום סמכות שר האוצר, שלא היה מעורב כלל בעבודת הוועדה.

חלק מההמלצות אף דורשות את אישור "ועדת הכלכלה" וגם היא טרם נדרשה לנושא. וכלל לא בטוח, שחברי הוועדה יאשרו את הפגיעה בציבור: סגירת סניפי דואר, צמצום פעילות קווי הדואר נע בפריפריה, הסרת הפיקוח על תעריף "מכתב רגיל", צמצום הגדרת "דואר רשום" ועוד (גם אם לא כל הנושאים הם בסמכות "ועדת הכלכלה", לעיתים היא דורשת להתערב גם בנושאים אלה, כתנאי לאישור הנושאים, שכן בסמכותה).

בידיעה הבאנו, בין היתר, גם את התמיהות של סמנכ"ל בכיר דואר, לשעבר, במשרד התקשורת  עו"ד יגאל לוי, (בתמונה למעלה מימין, עם דני רוזן משמאל), שאמר ל”כלכליסט” (ב-30.8.20): "קידום ההפרטה דווקא בעיתוי הנוכחי נראה תמוה. מעבר למשבר הכלכלי העולמי ולירידה הדרמטית בפעילות הדואר, הרי שטרם הסתיים השימוע על המלצות ועדת רוזן, שישפיעו מאוד על שווי החברה. לכך יש להוסיף את השאלות הפתוחות סביב עתיד בנק הדואר, שגם המדינה מתחילה להפנים שלא ניתן לנתקו מחברת הדואר. יש לקוות שאם בכל זאת תקודם הפרטת הדואר, לא נמצא עצמנו עם ‘מכירת חיסול’ של נדל"ן ציבורי ועם חברה ריקה מנכסים".

את הידיעה סיימנו בשאלה: בעיצומו של תהליך ההפרטה בו אנו מצויים (בהנחה שלא יידחה, כמתבקש), כאשר לא ברור מה יעלה בגורלן של המלצות "וועדת רוזן", עם ההשלכות המשמעותיות שלהן על שווי חברת הדואר, מה מצופה מהמתמודדים על רכישת החברה לעשות?

בעניין זה, משרד האוצר הביע חשש במכתבו, שאימוץ המלצות "ועדת רוזן" בעיתוי זה וללא שיתוף משרד האוצר, "עלול ליצור רושם של חוסר תיאום בין גורמי המדינה השונים".

כפי שפורט בהרחבה בידיעה קודמת שלנו בנושא, המלצות "ועדת רוזן" דווקא מיטיבות מאוד עם חברת הדואר על חשבון מתחרותיה, ובכלל זה ההמלצות:

- לבטל את חובת חברת הדואר לשלוח דואר כמותי במחיר אחיד בכל הארץ,
- לבטל את פיקוח התעריפים של שירותי דואר שונים, לרבות מכתב רגיל ודואר לחו"ל.
- לבטל את חובת חברת הדואר לאפשר למתחרים להיכנס פיסית למרכזי החלוקה,
- לבטל את האיסור על חברת הדואר להפיק את דברי הדואר הכמותיים,
- לבטל את "איחוד המדוורים" הנוהג, שמאפשר לאחד משלוחי דואר כמותי ממדוורים שונים, למשלוח אחד, ומתן סמכות לחברת הדואר לקבוע את הגדרת דואר כמותי.
- לבטל את הצורך של החברה בקבלת אישור טרם הפעלת שירות חדש.
- לבטל את חובת חברת הדואר למסור חבילות בבית הנמען.
- לצמצם את פריסת יחידות הדואר בארץ.
- לצמצם את פעילות קווי הדואר נע בפריפריה.
- לבטל את חובת הדואר למכור מעטפות ואריזות, לשלוח עיתן בארץ ולחו"ל, לשלוח דואר מבוטח בארץ ולחו"ל.
- לצמצם את הגדרת דואר רשום מ2 ק"ג ל500 גרם.
 
לאור האמור לעיל, ברור, שבמשרד האוצר אמורים להיות מרוצים מאוד מהמלצות "ועדת רוזן" ומהשבחת שווי חברת הדואר ערב הפרטתה, למרות שגם הם מתגייסים במכתבם ל"מאמץ השיווקי", שכביכול מדובר בהמלצות העשויות להועיל לתחרות.

אולם, נראה, שמה שהפתיע את האוצר ושר האוצר ישראל כ"ץ (בתמונה משמאל), ההשר ישראל כ"ץיה פרץ היצירתיות של שר התקשורת, יועז הנדל, שלא רצה להצטייר כ"חותמת גומי" של הוועדה, והוסיף מיוזמתו (וכעת מתברר, שללא תיאום עם משרד האוצר), במכתב האימוץ שלו, שהוא, אמנם, מאמץ את המלצות "ועדת רוזן" אך החליט להוסיף להן מספר "דגשים": 

"נוכח האמור, אבקש כי בתוך 40 ימים, תביא חברת הדואר לאישורי תכנית מפורטת לרפורמה בשירות לציבור, אשר תכלול התייחסות, בין היתר, לסוגיות הבאות: אספקת שירותי הדואר ובנק הדואר בערוצים מקוונים וישירים; קיצור משך זמן ההמתנה ביחידות הדואר ובמוקד המענה הטלפוני; קיצור וייעול מערך מסירת החבילות, ופיתוח מערכת ממוחשבת לבקרה וניטור של עמידת החברה בתקנים הקבועים ברישיונה".

ולא פחות "הקפיץ" את משרד האוצר "הדגש" הבא, שהוסיף שר התקשורת, עבור מנכ"לית המשרד, לירן אבישר בן חורין:

"במאה העשרים ואחת, החבילה מחליפה את המכתב כשירות הדואר העיקרי. שוק החבילות בישראל נפתח לתחרות בשנת 2003 .יחד עם זאת, שוק החבילות הנכנסות לישראל נשלט ברובו על ידי חברת הדואר. במטרה להגביר ולשכלל את התחרות ולשפר את איכות שירות לציבור, אני מנחה את המנהלת הכללית במשרד התקשורת לבחון אפשרויות להרחבת התחרות בתחום זה לרבות במקטע של משלוח חבילות מישראל לחו"ל, ובמידת הצורך להמליץ על דרכים להרחבה ופיתוח התחרות בשוק זה".

אם יש לרוכשים פוטנציאליים עניין בפעילות חברת הדואר - מעבר למימוש הנדל"ן הרב שלה - הרי זה שליטתה בתחום החבילות היוצאות והנכנסות לישראל, בעיקר על רקע הדעיכה בתחום המסורתי של מכתבים ועליית תחום הסחר המקוון.

העובדה, ששר התקשורת בוחן דרכים להרחיב את התחרות בתחום החבילות והקטנת חלקה של חברת הדואר בתחום, לא מסתדר עם כוונת משרד האוצר להשיא את שווי חברת הדואר.

על כך תקף משרד האוצר במכתבו: "חלק מן ההמלצות, בפרט אלה הנוגעות לתחום הסחר המקוון, עולות כדי התערבות משמעותית ובלתי נדרשת של הרגולטור המתנהל בכללי מוכר מרצון וקונה מרצון".

ברקע הדברים נמצא גם סרטון - כאן, שהפיץ לאחרונה בטוויטר ובפייסבוק, שר התקשורת, יועז הנדל, שבו הוא תוקף בחריפות את חברת הדואר ומחדליה (לטענתו בסרטון), ומשבח את עצמו על הובלת רפורמה בענף הדואר. נראה שרבים במשרד האוצר ובחברת הדואר לא אהבו (בלשון המעטה) את הסרטון ואת עיתוי פרסומו.

הדרך לאישור המלצות "ועדת רוזן" עוד ארוכה וכלל לא בטוח, שהן תאושרנה, בסופו של דבר, ובאיזו מתכונת.

קל וחומר לגבי "הדגשים", שהוסיף שר התקשורת. אולם, גם אם מדובר "בדגשים", שנועדו לצרכי תדמית בלבד ואין כוונה אמיתית לקדמם, במשרד האוצר זיהו את פוטנציאל הנזק מבחינתם, ומיהרו להוציא את המכתב לשר התקשורת (והדלפתו לתקשורת), כדי להבהיר, שמשרד האוצר הוא "בעל הבית" וכן, להרגיע רוכשים פוטנציאליים, שאמורים היום להגיש את המסמכים הנדרשים לשלב הראשון בתהליך ההפרטה.

כעת נותר להמתין לפתיחת תיבת ההצעות היום בשעה 17.00, כדי לראות מי הביעו עניין ברכישת 20% מחברת הדואר והאם הם עומדים בדרישות הסף - אלא אם תחליט "הוועדה למכירת מניות המדינה" להפעיל את סמכותה לדחות את מועד מסירת המסמכים, תוך פרסום בעיתון ובאתר האינטרנט.

POST FREE 
 
Bookmark and Share