Telecom News - יוזמה: הנפקת בול הוקרה לצוותי הרפואה בישראל

יוזמה: הנפקת בול הוקרה לצוותי הרפואה בישראל

דף הבית >> בקהילה >> תרומה לקהילה >> יוזמה: הנפקת בול הוקרה לצוותי הרפואה בישראל
יוזמה: הנפקת בול הוקרה לצוותי הרפואה בישראל
מאת: מערכת Telecom News, 21.12.20, 10:05יגאל לוי תמונה פרטית
    
לפנייה צורפו דוגמאות של בולים, שהנפיקו מדינות שונות בעולם, שבחרו להנציח את הערכתן לצוותי הרפואה ע"ג בולי הדואר שלהן. כ-20 דוגמאות של בולים להלן.                               
 
עו"ד יגאל לוי, (בתמונה משמאל), ששימש סמנכ"ל בכיר דואר במשרד התקשורת, פנה אתמול למנהל השירות הבולאי, בהצעה להנפיק בול הוקרה לצוותי הרפואה בישראל, שעומדים בימים אלה בחזית המאבק במגפת הקורונה.
 
בהתאם ל"חוק הדואר", למדינה הזכות להנפיק בולי דואר והיא גם בעלת הקניין הרוחני בבולים. במסגרת תקנות השירות הבולאי, נקבעו ההליכים לאישור בול והנפקתו ובכלל זה: תפקידי השירות הבולאי, הרכב ועדות התכנון והשיפוט, שקילת ההמלצות ע"י השר והעלאת הנושא לאישור בפני הממשלה (ועדת השרים לענייני סמלים וטקסים).

הבול מהווה מעין שגריר המייצג את המדינה בארץ ובעולם. אי לכך, בהליך אישור הנפקתו מודגשת החשיבות, שרואה המדינה בבולים, שכידוע, כוללים את שם המדינה ותוכנם נותן ביטוי לנושאים, ערכים, אירועים ואישים, שלמדינה חשוב להנציחם.

בפנייה צוין, שבימים אלה של מגפת קורונה, מתגלים במלוא תפארתם גבורתם, מקצועיותם ומסירותם של צוותי הרפואה בישראל. לצד חיזוק מערכי הרפואה בציוד, תקציבים וכמובן בהון אנושי מקצועי, יש מקום גם להבעת הוקרה סמלית לצוותי הרפואה, במסגרת בולי ישראל.
 
לפנייה צורפו דוגמאות של בולים שהנפיקו מדינות שונות בעולם, שבחרו להנציח את הערכתן לצוותי הרפואה ע"ג בולי הדואר שלהן.
 
יגאל לוי: "בנוסף להבעת הערכה לצוותים הרפואיים, הבולים מחזקים את הסולידריות החברתית וכן, מהווים תזכורת לציבור להקפדה על כללי הזהירות הנדרשים בימים אלה. ניתן אף להשתמש בבולים הנ"ל ככלי נוסף לעידוד התחסנות מפני הנגיף".

 פנייתו של יגאל לוי עם דוגמאות של בולי הערכה לצוותים הרפואיים בעקבות מגפת הקורונה ממדינות שונות ברחבי העולם - כאן.

עדכון 24.12.20, 14:23
מהתאחדות בולאי ישראל נמסר, שההצעה הנ"ל לבול הוקרה לצוותי הרפואה הועברה לטיפול לשירות הבולאי, והנושא יעלה בוועדה הציבורית הקרובה לבחירת בולים חדשים.
 
 
בולים

בולים


 
  
 
Bookmark and Share