Telecom News - משרד התקשורת יקים צוות לעדכון תהליך תכנון ורישוי לפרישת רשתות סלולר

משרד התקשורת יקים צוות לעדכון תהליך תכנון ורישוי לפרישת רשתות סלולר

דף הבית >> חדשות הסלולר והמובייל >> משרד התקשורת יקים צוות לעדכון תהליך תכנון ורישוי לפרישת רשתות סלולר
משרד התקשורת יקים צוות בינמשרדי לעדכון תהליך תכנון ורישוי לפרישת רשתות סלולר
מאת: מערכת Telecom News, 29.12.20, 11:30אנטנה
 
הצוות ימפה את האתגרים הקיימים בתחום הליכי התכנון והרישוי של פרישת תשתיות הסלולר, ויציע מתווה עדכני, שיאפשר לתכנן ולפרוש רשתות סלולריות איכותיות ומתקדמות בלוחות זמנים סבירים.
 
משרד התקשורת הודיע, שתשתיות סלולר הן תשתיות קריטיות לאזרחים ולכלכלה, ולמרות זאת ישנם חסמים בפרישת רשתות חדשות ובאחזקת הרשתות הקיימות.

מצב זה גורם להמשך הדרדרות איכות הרשת הסלולרית, שאינה נותנת מענה לצרכים הקיימים והפער בנושא רק הולך וגדל, ככל שמגמת העלייה בביקושים נמשכת.
 
בשנים האחרונות לא הוקמו מתקני סלולר באופן שייתן מענה לביקוש ברמה מספקת.

משרד התקשורת פועל לשינוי המצב ומקים צוות בין-משרדי להסרת חסמים כדי להקל ולפשט את הליך התכנון והרישוי לפרישת רשתות סלולריות.
 
הצוות הבין משרדי יכלול נציגי מנהל התכנון, משרד האוצר, משרד המשפטים והמשרד להגנת הסביבה ובראשו תעמוד מנכ"לית משרד התקשורת.
 
במסגרת עבודתו, הצוות יבחן עדכון האסדרה הקיימת, ויגבש תפישה לאומית לרגולציה מעודכנת לפרישה יעילה ומהירה של תשתיות תקשורת סלולרית, בתוך כך יבחנו תמ"א 36א' והחקיקה רלוונטית.  
 
במסגרת עבודתו יתמקד הצוות בנושאים הבאים:
1. מיפוי האתגרים הקיימים בתחום תשתיות תקשורת סלולרית.
2. סקירת צרכים עתידיים ובכלל זה: סקירה טכנולוגית קיימת, פיתוחים טכנולוגיים ותרחישים אפשריים להתפתחות הרשתות.
3. מחקר משווה לאסדרה הקיימת בתחום תשתיות הסלולר בעולם ולאסדרה הקיימת בתחומים מקבילים בארץ.
4. הצגת פתרונות אפשריים והמלצות מעשיות.
 
את עבודת הצוות ירכז טל אלימלך, מנהל תחום בכיר (רגולציה) באגף כלכלה במשרד התקשורת.
 
לירן אבישר בן חורין, מנכ"לית משרד התקשורת: "במהלך משבר הקורונה הומחש באופן ברור, שתשתיות התקשורת הן תשתיות לאומיות קריטיות, בדיוק כמו תשתיות המים והחשמל. צריכת שירותי הסלולר והדאטה בישראל עולה מידי שנה באופן אקספוננציאלי. מדיניות הרישוי ותהליכי התכנון הקיימים כיום הם ארכאיים ואינם מאפשרים פרישת רשתות בקצב הנותן מענה לצרכי האזרחים והכלכלה. נדרשת עבודת מטה מקיפה ומהירה, תוך שילוב זרועות של משרדי הממשלה הרלוונטיים כדי לייצר מתווה תכנון ורישוי המאפשר פרישת תשתיות סלולר מתקדמות לצד הבטחת עמידה בסטנדרטים תכנוניים בכלל ההיבטים".
 
הערת מערכת: התייחסות להודעה זו תיעשה בכתבה נפרדת. עדכון: הכתבה הזו פורסמה כאן - בנושא השני. 
 
משרד התקשורת פרסם רקע נוסף כדלקמן:
 
תשתיות תקשורת, ובפרט רשתות תקשורת סלולריות, הן תשתיות קריטיות. תקשורת סלולרית מאפשרת חיבוריות וזמינות גבוהה של אנשים ומכשירים בפרישה נרחבת, מרחיבה אפשרויות תעסוקה ולימודים, ומהווה מנוע צמיחה מרכזי למשק. בעת האחרונה, אזרחים רבים נאלצו לעבוד וללמוד מרחוק בעקבות משבר הקורונה, והדבר המחיש את גודל הפער התשתיתי בתחום הסלולר, ועד כמה תשתיות אלו נחוצות.
 
כדי לספק שירות סלולרי, נדרשות יכולת לספק שירות לכלל השטח בו מסופק השירות: כיסוי ויכולת לספק שירות למספר רב של משתמשים בו זמני: קיבולת.
 
איכות השירות בטכנולוגיה מסוימת בסלולר מושפעת מ-3 גורמים עיקריים: כמות התדרים שבשימוש, כמות המשתמשים וכמות מוקדי השידור.
 
בשנים האחרונות, ועם התפתחות הטכנולוגיה, קיימת מגמה של גידול בביקוש לשימוש בנתונים ("דאטה") בתקשורת הסלולרית, עם קצב גידול מעריכי של כ-50% בשנה. מגמה זו הולכת וגוברת עם ההתפתחות הטכנולוגית, וביתר שאת - עם התבססות רשתות רחבות פס מתקדמות ושל יישומים מתקדמים הפועלים על גבי רשתות אלו. מרחב היישומים הגדל מספק פתרונות ושימושים רבים יותר מאשר בעבר, ומהווה זרז להצטרפותם של משתמשי קצה נוספים לרשת - אנשים ומכונות העושות שימוש ביישומים סלולריים ("M2M"). כך, שכדי לתת מענה לצרכי התקשורת הגדלים, נדרש להגדיל את יכולת הכיסוי והקיבולת.

הפיתוח המואץ של תשתיות תחבורה חדשות, ובפרט סלילת כבישים, מנהרות ומסילות ברזל; בניית שכונות מגורים חדשות והרחבת שכונות קיימות; ופיתוח ענפי תעשייה חדשים העושים שימוש נרחב בשירות M2M מחייבים אף הם את הגדלת היקפי הכיסוי והקיבולת ברשת הסלולר.
 
רשת הסלולר היא רשת התקשורת המתחדשת ביותר, ומאופיינת בשדרוגים טכנולוגיים תכופים. הדור הרביעי והדור החמישי בסלולר מאפשרים שימוש בתחומי תדרים גבוהים יותר מאשר בעבר, ובשל כך דורשים הקמת אתרים נוספים בהספקי שידור נמוכים. 
 
ישראל נכנסה לאחרונה, עם סיום הליכי המכרז והקצאת הרישיונות, לעידן דור 5. תשתיות התקשורת בכלל, ובייחוד תשתיות דור 5, הן מאבני הדרך המרכזיות לפיתוח הכלכלה, התעשייה ורווחת התושבים. שיפורן יביא לגידול בתוצר, ולהתפתחות ענפים משמעותיים בתעשייה הישראלית.
 
משרד התקשורת פועל לקידום רשתות התקשורת בישראל, ובכלל כך רשתות התקשורת הסלולרית, ולביסוסה של ישראל כאחת מהמדינות המתקדמות טכנולוגית בעולם התקשורת. המשרד קבע לעצמו יעד להוביל את המדינה והמשק לעידן הדיגיטלי החדש, ולבסס את ישראל כמדינה מובילה בתחום.
 
משרד התקשורת פועל להקצאת תדרים נוספים לשימוש חברות הסלולר. אולם, לאור הגידול הרב בביקוש, ללא ההתאמת כמות מוקדי השידור לצרכים, רשתות הסלולר בישראל תידרדרנה באיכותן ולא ינתן לספק מענה נדרש לביקושים הגדלים.
 
בנוסף, הגדלת מספר מוקדי השידור עולה בקנה אחד עם המלצת המשרד להגנת הסביבה, לפיה הגדלת כמות מוקדי השידור באזורים עירוניים תביא להפחתת רמות החשיפה לקרינה, כפי שיוסבר. מכיוון שרמת הקרינה יורדת ככל שמוקדי השידור משרתים מספר משתמשים ברדיוס קטן יותר, וכיוון שעיקר החשיפה לקרינה היא ממכשיר הקצה ולא ממוקדי השידור והאנטנות, כדי להפחית את רמות החשיפה לקרינה יש לפזר אנטנות ומוקדי שידור בצפיפות גבוהה ובהספק שידור נמוך. לצורך כך, נדרש להוסיף מתקני שידור בכל שנה.
 
על פי הערכות משרד התקשורת, משך הזמן להקמת אתר סלולרי חדש אורך מספר שנים.לפיכך נוצר קושי רב בהקמת אתרים חדשים של מוקדי שידור, בהרחבתם של הקיימים, ואף בהמשך פעולתם של אתרים קיימים. ונדרשת התאמה של הליכי האסדרה והרישוי לעידן הנוכחי.
  
 
Bookmark and Share