חשיפה: סמנכ"ל כלכלה במש' התקשורת חבר ב"ועדת רוזן" לא השתתף בדיוניה

דף הבית >> עולם ה-ICT >> חדשות משרד התקשורת >> חשיפה: סמנכ"ל כלכלה במש' התקשורת חבר ב"ועדת רוזן" לא השתתף בדיוניה
חשיפה: סמנכ"ל כלכלה במש' התקשורת, ד"ר עופר רז דרור, שמונה כחבר ב"ועדת רוזן" להסדרת ענף הדואר ואף חתום על המלצותיה, לא השתתף באף דיון של הוועדה
מאת: מערכת Telecom News, 10.2.21, 07:00ד"ר עופר רז דרור

מסיכומי ישיבות הוועדה עולה גם, שחברי הוועדה הודו, שלא ניתן לקדם את הפרטת הדואר טרם השלמת ההליכים ליישום המלצות הוועדה. ההמלצה לביטול הפיקוח על תעריפי משלוח דואר כמותי לחו"ל התקבלה ללא כל בדיקה והתגלעה מחלוקת בוועדה לגבי ההמלצה לאפשר לדואר להפלות ולגבות תעריפים שונים בגין חלוקת דואר כמותי באזורים שונים. כ"כ מסתבר, שהוועדה שקלה לחייב את "דפוס בארי" למכור את אחזקותיו ב"חברת מסר", שהיא המתחרה הממשית היחידה של חברת הדואר.
 
כפי שדיווחנו בעבר, נפלו פגמים רבים בהמלצות "ועדת רוזן" (המפורטים בלינקים בנספח כאן למטה) להסדרת ענף הדואר בארץ, הן מבחינת הרכב הוועדה, שכולל כחברים רק עובדים של משרד התקשורת ללא כל נציגי ציבור, הן מבחינת עיתוי קבלתן ערב שלב ראשון בהפרטת חברת הדואר, והן מבחינת תוכנן המוצג כהגברת התחרות בענף הדואר בעוד שבפועל מדובר בהטבות אדירות לחברת הדואר על חשבון המתחרים בענף הדואר.יגאל לוי תמונה פרטית

עו"ד יגאל לוי, (בתמונה משמאל), לשעבר סמנכ"ל בכיר דואר במשרד התקשורת, אף העלה את התמיהות הבאות, לרבות בנוגע לקשר בין המלצות הוועדה לבין הפרטת החברה, בראיון ב”כלכליסט” (ב-30.8.20):

"קידום ההפרטה דווקא בעיתוי הנוכחי נראה תמוה. מעבר למשבר הכלכלי העולמי ולירידה הדרמטית בפעילות הדואר, הרי שטרם הסתיים השימוע על המלצות ועדת רוזן, שישפיעו מאוד על שווי החברה. לכך יש להוסיף את השאלות הפתוחות סביב עתיד בנק הדואר, שגם המדינה מתחילה להפנים שלא ניתן לנתקו מחברת הדואר. יש לקוות שאם בכל זאת תקודם הפרטת הדואר, לא נמצא עצמנו עם ‘מכירת חיסול’ של נדל"ן ציבורי ועם חברה ריקה מנכסים".

ואכן, שר התקשורת המפוטר, יועז הנדל, (בתמונה משמאל), שאישר בחופזה את המלצות "ועדת רוזן", "חטף" בסמוך לאישור מכתב חריף מאגף התקציבים ורשות החברות (שהודלף ל"גלובס"), שבו הם מותחים ביקורת קשה על עיתוי אימוץ המלצות "וועדת רוזן" ללא תיאום "בין גורמי המדינה השונים".
חה"כ יועז הנדל
כ"כ, משרד האוצר הביע חשש במכתבו, שאימוץ המלצות "ועדת רוזן" בעיתוי זה וללא שיתוף משרד האוצר, "עלול ליצור רושם של חוסר תיאום בין גורמי המדינה השונים".

כאמור, חלק מההמלצות אף דורשות את אישור "ועדת הכלכלה" של הכנסת וכלל לא בטוח, שחברי הוועדה יאשרו את הפגיעה בציבור: סגירת סניפי דואר, צמצום פעילות קווי הדואר נע בפריפריה, הסרת הפיקוח על תעריף "מכתב רגיל", צמצום הגדרת "דואר רשום" ועוד.

ואכן בדיון ראשון וסוער שערכה ועדת הכלכלה בנוגע להמלצות ועדת רוזן, נשאלו נציגי משרד התקשורת שאלות קשות, לרבות בנוגע לניגודי עניינים אפשריים עם מעסיקים לשעבר של שר התקשורת המפוטר, יועז הנדל.

ככל הנראה, שהכוונה הייתה לכך, שקבוצת "ידיעות תקשורת" היא אחד הבעלים של "בר הפצה", שהיא אחת הבעלים של "חברת מסר" (יחד עם "דפוס בארי") - ויועז הנדל עבד במשך שנים בקבוצת "ידיעות אחרונות" והיה קשור קשר אישי וכלכלי לקבוצה זו, עד ליום כניסתו לפוליטיקה.דניאל רוזן

כעת אנו חושפים את "המסמר האחרון בארון הקבורה של המלצות ועדת רוזן": כאמור, למעט יו"ר הוועדה, דניאל רוזן, (בתמונה משמאל), ששימש בעבר כמנכ"ל משרד התקשורת, כל יתר חברי הוועדה הם עובדי המשרד (דבר תמוה כשלעצמו).

בהתאם לכתב המינוי של שר התקשורת, דאז, איוב קרא מ-18.11.18, ארבעת חברי "ועדת רוזן" הם: אורן לביאן מנהל מינהל הדואר, ד"ר עופר רז דרור, (בתמונה למעלה), מנכ"ל בכיר מינהל וכלכלה, ברוריה מנדלסון סגנית היועצת המשפטית וענבל מעיין יועצת בכירה למנהל הכללי.

ויודגש: מדובר במינוי אישי, שניתן לגורמים הנ"ל - ע"י שר התקשורת.

למרבה התדהמה מתברר, שחבר "ועדת רוזן", ד"ר עופר רז דרור, לא השתתף באף דיון של הוועדה. כאמור, מדובר באחד מתוך 4 חברי הוועדה, שכולם מקרב עובדי משרד התקשורת.

מניתוח סיכומי ישיבות "ועדת רוזן", שפרסם משרד התקשורת עצמו, עולה התמונה הבאה:נתי כהן

הוועדה קיימה ביום 25.11.18, ישיבה חגיגית ראשונה, שהוגדרה "פגישת התנעה עם מנכ"ל המשרד, נתי (נתנאל) כהן (בתמונה משמאל)".

לאחר ישיבת ההתנעה החגיגית הנ"ל (שבה כן לקח חלק ד"ר עופר רז דרור), קיימה הוועדה 6 דיונים מקצועיים, שמכולם נעדר ד"ר עופר רז דרור.

עיון ברשימת המשתתפים, שכן לקחו חלק בדיוני "ועדת רוזן", מגלה, שלקח בהם חלק עובד אגף כלכלה הכפוף לעופר רז דרור: ראש ענף רגולציה במינהל הכלכלה, רן אורנבך, שמשום מה, הוגדר כ"ממלא מקום חבר".

דהיינו: ד"ר עופר רז דרור, שקיבל משר התקשורת מינוי אישי כחבר ב"ועדת רוזן", החליט על דעת עצמו, שלא לקחת חלק בדיוני הוועדה, ושלח את אחד העובדים במקומו, כשהוא מגדיר אותו ללא סמכות, כ"ממלא מקום חבר".

ואם אין די בכך, מסתבר, שחבר "ועדת רוזן" ד"ר עופר רז דרור, שכאמור לא השתתף באף לא אחת מדיוני הוועדה, כן חתום כחבר על המלצות הוועדה. לקרוא ולא להאמין!

בנוסף, רן אורנבך, שכאמור השתתף בדיוני "ועדת רוזן" כ"ממלא מקום חבר", חתום אף הוא על המלצות הוועדה, אלא שתוארו שונה ל"יועץ כלכלי".

כעת אנו גם חושפים, שחברי "ועדת רוזן" עצמם, מאשרים, שהפרטת חברת הדואר קשורה קשר הדוק להמלצות "ועדת רוזן" ולמעשה, לא ניתן לקדם את הליך הפרטת חברת הדואר ללא השלמת ההליכים הקשורים להמלצות הוועדה.

כפי שצוין בישיבה הראשונה, שקיימה הוועדה, אי שם ביום 25.11.18: "הדגשת חשיבות עמידה בלו"ז שנקבע, זאת על מנת שלא לעכב את הליך הפרטת חברת דואר ישראל".

כזכור, הדברים הנ"ל נרשמו ע"י "ועדת רוזן" לפני מעל לשנתיים ותאריך היעד לפרסום ההמלצות היה 18.2.19, בעוד שגם כיום בתחילת 2021 עדיין לא הושלמו ההליכים הנדרשים כתוצאה מהמלצות הוועדה (לרבות תיקוני חקיקה ותיקוני רישיון), אך זה לא מונע מהמדינה לקדם, במקביל, את הליך הפרטת חברת הדואר.

על רקע זאת, מהדהדת עוד יותר השאלה ששאלנו: בעיצומו של תהליך ההפרטה בו אנו מצויים, כאשר לא ברור מה יעלה בגורלן של המלצות "ועדת רוזן", עם ההשלכות המשמעותיות שלהן על שווי חברת הדואר, מה מצופה מהמתמודדים על רכישת החברה לעשות?

כעת אנו גם חושפים, שהמלצות "ועדת רוזן" להסרת פיקוח התעריפים במשלוח דואר כמותי לחו"ל ע"י חברת הדואר, התקבלו מבלי שנעשתה כל בחינה של הנושא. 

כך, בישיבה האחרונה, שקיימה "ועדת רוזן" ב-12.2.19 (נושא תאריך 22.6.20), נכתב במפורש, שיש לקבל החלטה לגבי "המלצה להסרת פיקוח מתעריפי דואר בינלאומי כמותי - ללא בחינה של הנושא, ללא מידע על השוק".

כידוע, בסופו של דבר, החליטה הוועדה להסיר את הפיקוח על תעריפי חברת הדואר למשלוח דואר כמותי לחו"ל.

ויודגש, שתחום משלוח דואר לחו"ל פתוח לתחרות. כך, לדוגמא, שלומי עייני, מנכ"ל חברת אייר מייל אקספרס, שהיא בעלת היתר ממשרד התקשורת למשלוח דואר לחו"ל, העביר התייחסות מפורטת לוועדה, שכללה דוגמאות רבות מהארץ ומהעולם, ובין היתר, טען: "ביטול פיקוח על מחירי דואר בינלאומי יחידני וכמותי רגיל תהיה 'מכת מוות לתחרות'. דואר ישראל עלולים לגבות מחירים לא כלכליים 'טורפניים' מהיותם מונופול, וביצוע סיבסוד 'צולב' עם שירותי דואר אחרים. דואר בינלאומי כמותי זו ליבת העבודה של חברתנו, מחירים אלא ללא פיקוח תביא לסגירת חברתנו".

כעת אנו גם חושפים, שלגבי אחת ההמלצות הקשות ביותר של "ועדת רוזן", שאיפשרה, לראשונה, להפלות בין אספקת שירות בסיסי במרכז לעומת הפריפריה, לא הייתה הסכמה בקרב חברי הוועדה.

כך, בישיבה האחרונה, שקיימה "ועדת רוזן" ב-12.2.19 (נושא תאריך 22.6.20), נכתב: "קיימת מחלוקת לעניין הניסוח להגדרת אי הפליה (לאפשר תעריפים לדואר כמותי לפי אזור/מיקוד".

כידוע, בסופו של דבר, החליטה הוועדה לאשר לחברת הדואר להפלות בין אזורים ולגבות תעריפים שונים עבור משלוח דואר כמותי לאזורים שונים.

כעת אנו גם חושפים, ש"ועדת רוזן" שקלה לחייב את "דפוס בארי" למכור את אחזקותיו ב"חברת מסר", שהיא המתחרה הממשית היחידה של חברת הדואר.

כאמור, "חברת מסר", היא, למעשה, מיזם המשלב כוחות - מאוד חזק בתחום הדואר הכמותי בישראל: דפוס בארי ו" בר פצה".
כך, בישיבה, שקיימה "ועדת רוזן" ב-15.1.19 נכתב: "נוכח הקושי התחרותי, שמתבטא בכך, שבו ענף הדפוס הוא הלקוח העיקרי – כ-90% ומעלה מדברי הדואר הכמותי נשלחים על ידי בתי הדפוס, והעובדה כי קיים מיזם משותף של בעל היתר לחלוקת דואר כמותי עם דפוס בארי, ממליצה הוועדה על החלופות הבאות:
  1. להורות לדפוס בארי למכור את אחזקותיו בחברת מסר תוך תקופה קצובה.
  2. להותיר לחברת הדואר לשתף פעולה עם בית דפוס ללא מתן בלעדיות"
כידוע, בסופו של דבר, החליטה הוועדה על החלופה, לפיה הותר לחברת הדואר לשתף פעולה עם בית דפוס ללא מתן בלעדיות.
לא מן הנמנע, שהאיום הנ"ל של "ועדת רוזן" על "דפוס בארי", לפיו הוא יחויב למכור את אחזקותיו ב"חברת מסר", גרמה לו להגיב בצעד משלו, של השתתפות בשלב הראשון בהפרטת חברת הדואר ו"איום" ברכישת 20% מהחברה. צעד הצהרתי, ש"דפוס בארי" נסוג ממנו במהרה ועוד טרם נפסל ע"י "ועדת הריכוזיות".
 
לסיכום, חתימת חבר "ועדת רוזן", ד"ר עופר רז דרור, על המלצות הוועדה, מבלי שלקח חלק בדיונים, ותוך שאת מקומו ממלא עובד אחר, שלא מונה לתפקיד, מהווה פגם חמור היורד לשורש עבודת "ועדת רוזן" ולא מן הנמנע, שיש לבחון מחדש את עבודת הוועדה והמלצותיה.

כאשר מוסיפים לכך את צבר הסוגיות הנ"ל, בדגש על ביטול הפיקוח על תעריפי חברת הדואר במשלוח דואר כמותי לחו"ל, ללא כל בדיקה של הוועדה, מתקבלת תמונה עגומה ביותר.

נספח:
רשימת כתבות קודמות
בנוגע לתהליך הפרטת חברת הדואר וליישום מסקנות "ועדת רוזן": 
 
Bookmark and Share