חשיפה: עוד פיברוק חתימה על המלצות "ועדת רוזן" להסדרת ענף הדואר

דף הבית >> עולם ה-ICT >> חדשות משרד התקשורת >> חשיפה: עוד פיברוק חתימה על המלצות "ועדת רוזן" להסדרת ענף הדואר
חשיפה: עוד פיברוק חתימה על המלצות "ועדת רוזן" להסדרת ענף הדואר
מאת: מערכת Telecom News, 24.2.21, 15:56ד"ר עופר רז דרור

עובד משרד התקשורת לשעבר, שמעולם לא מונה כחבר "ועדת רוזן", או כ"ממלא מקום חבר", השתתף בחלק מהדיונים, עזב את עבודתו במשרד טרם סיום עבודת הוועדה, אך "חזר" כדי לחתום על ההמלצות כ"יועץ כלכלי". יש לבטל את דו"ח "ועדת רוזן", שהוא פיברוק אחד ענק, עם חתימות, שלא מתאימות בכלל לכתב המינוי של חברי הוועדה.
עדכונים בסוף הכתבה. 

 
כפי שחשפנו ב-10.2.21 - כאן, סמנכ"ל הכלכלה, ד"ר עופר רז-דרור, (בתמונה משמאל), לא השתתף באף לא דיון של "ועדת רוזן" ושלח במקומו את רן אורנבך, שלא מונה כחבר וועדה.

דהיינו: ד"ר עופר רז-דרור, שקיבל משר התקשורת מינוי אישי כחבר ב"ועדת רוזן", החליט על דעת עצמו, שלא לקחת חלק בדיוני הוועדה, ושלח את אחד העובדים הכפופים לו באותה עת, במקומו, כשהוא מגדיר אותו ללא כל סמכות, כ"ממלא מקום חבר".

זה לא מנע מד"ר רז-דרור לחתום על המלצות "ועדת רוזן" ב-16.9.20, למרות שלא השתתף אפילו במפגש אחד של הוועדה, ומרן אורנבך, שכאמור, השתתף בדיוני הוועדה כ"ממלא מקום חבר" (מבלי שקיבל מינוי לכך), לחתום אף הוא על המלצות הוועדה. 

כפי שדיווחנו בעבר, נפלו פגמים רבים בהמלצות "ועדת רוזן" להסדרת ענף הדואר בארץ, הן מבחינת הרכב הוועדה, הכולל כחברים רק עובדים של משרד התקשורת, הן מבחינת עיתוי קבלתן ערב שלב ראשון בהפרטת חברת הדואר והן מבחינת תוכנן המוצג כהגברת התחרות בענף הדואר בעוד שבפועל מדובר בהטבות אדירות לחברת הדואר על חשבון המתחרים בענף הדואר.

בעלי היתרים לחלוקת דואר וכן בתי דפוס, שראו עצמם נפגעים מהמלצות "ועדת רוזן", שכאמור, נטו באופן מובהק לטובת חברת דואר ישראל על חשבון התחרות, מיהרו להגיב נגד אופן עבודת "ועדת רוזן" והמלצותיה.

כך לדוגמא שלומי עייני, מנכ"ל חברת "אייר מייל אקספרס", שהיא בעלת היתר ממשרד התקשורת למשלוח דואר לחו"ל, העביר התייחסות מפורטת לוועדה, שכללה דוגמאות רבות מהארץ ומהעולם, ובין היתר טען: "ביטול פיקוח על מחירי דואר בינלאומי יחידני וכמותי רגיל תהיה 'מכת מוות לתחרות'. דואר ישראל עלולים לגבות מחירים לא כלכליים 'טורפניים' מהיותם מונופול, וביצוע סיבסוד 'צולב' עם שירותי דואר אחרים. דואר בינלאומי כמותי זו ליבת העבודה של חברתנו, מחירים אלא ללא פיקוח תביא לסגירת חברתנו".יגאל לוי תמונה פרטית

עו"ד יגאל לוי, (בתמונה משמאל), לשעבר סמנכ"ל בכיר דואר במשרד התקשורת, אף העלה תמיהה כיצד מקדם המשרד את הפרטת חברת דואר ישראל, טרם הושלמה העבודה על המלצות "ועדת רוזן", שתשפיעה מאוד על שווי החברה.

לאור האמור לעיל, קשה להמעיט בחשיבות המלצות "ועדת רוזן" על ענף הדואר, על העוסקים בענף וכמובן על הציבור הרחב.

מכאן גם נובעת החשיבות העצומה לאופן, שבו פעלה הוועדה וכיצד התקבלו החלטותיה מרחיקות הלכת.

ונזכיר, שמלכתחילה, למעט יו"ר הוועדה, דניאל רוזן, (בתמונה למטה משמאל), ששימש בעבר כמנכ"ל משרד התקשורת, כל יתר חברי הוועדה הם עובדי המשרד (דבר תמוה כשלעצמו): אורן לביאן מנהל מינהל הדואר, ד"ר עופר רז דרור, סמנכ"ל בכיר מינהל וכלכלה, עו"ד ברוריה מנדלסון סגנית היועצת המשפטית וענבל מעיין יועצת בכירה למנהל הכללי.דניאל רוזן

החשיפה הנ"ל  שלנו, שלפיה חבר הוועדה ד"ר עופר רז דרור החליט על דעת עצמו, שלא לקחת חלק בדיוני הוועדה, ושלח את אחד העובדים הכפופים לו באותה עת (רן אורנבך), במקומו, כשהוא מגדיר אותו ללא כל סמכות, כ"ממלא מקום חבר", לצד חשיפות נוספות, כגון המחלוקת בוועדה לגבי ההמלצה להפלות בין אזורים שונים והעובדה, שבישיבה האחרונה, שקיימה "ועדת רוזן" ב- 12.2.19, נכתב במפורש, שההמלצה להסרת פיקוח מתעריפי דואר בינלאומי כמותי, נעשתה "ללא בחינה של הנושא, ללא מידע על השוק" - מטילות צל כבד על המלצות "ועדת רוזן".

כעת אנו חושפים, כי אם לא די בכך, שרן אורנבך לא קיבל מינוי ל"ועדת רוזן" וממילא לא יכול היה להחליף את סמנכ"ל כלכלה בדיונים, או לחתום על המלצות הוועדה, מתברר, שבעת השלמת עבודת הוועדה והחתימה על ההמלצות ב-16.9.20, הוא כבר לא היה עובד המשרד ובכל זאת חתם על המלצות הוועדה, ותוארו שונה באופן פלאי בחתימתו ל"יועץ כלכלי".

מלו"ז מנכ"לית משרד התקשורת לירן אבישר בן-חורין  עולה, שב-12.8.20 (מעל חודש לפני החתימה על המלצות הוועדה!), נערכה במשרד מסיבת פרידה מרן אורנבך.
 
פרידה מרן אורנבך

מאחר שבד"כ מסיבת פרידה מעובד מתקיימת לאחר סיום עבודתו, יש להניח, שרן אורנבך סיים את עבודתו במשרד התקשורת אף לפני 12.8.20 - הרבה לפני מועד סיום עבודת "ועדת רוזן" והחתימה על המלצותיה.

דהיינו:
סמנכ"ל כלכלה במשרד התקשורת, ד"ר עופר רז-דרור, שמונה כחבר "ועדת רוזן" אך לא השתתף באף ישיבה של הוועדה, חתום על המלצות הוועדה כחבר.

עובד משרד התקשורת לשעבר, רן אורנבך, שמעולם לא מונה כחבר "ועדת רוזן" או כ"ממלא מקום חבר", השתתף בחלק מדיוני הוועדה, עזב את עבודתו במשרד טרם סיום עבודת הוועדה, אך "חזר" כדי לחתום על ההמלצות כ"יועץ כלכלי".


האם לא מן הדין, ששר התקשורת יבטל בדחיפות את הדו"ח הזה, שכעת עולה, שהוא פיברוק אחד ענק, עם חתימות שלא מתאימות בכלל (בלשון המעטה) לכתב המינוי של חברי הוועדה?

לאור האמור לעיל פניתי בדחיפות להנהלת משרד התקשורת ב-17.2.21, אך לא התקבלה תשובה ודי ברור למה:

"שלום רב,
1. לאחרונה נחשף - כאן, שסמנכ"ל הכלכלה (ד"ר עופר רז-דרור) לא השתתף באף לא דיון אחד של "ועדת רוזן" ושלח במקומו את רן אורנבך, שלא מונה כחבר וועדה.
2. דהיינו: ד"ר עופר רז-דרור, שקיבל משר התקשורת מינוי אישי כחבר ב"ועדת רוזן", החליט על דעת עצמו, שלא לקחת חלק בדיוני הוועדה, ושלח את אחד העובדים הכפופים לו באותה עת, במקומו, כשהוא מגדיר אותו ללא כל סמכות, כ"ממלא מקום חבר".
2. זה לא מנע מסמנכ"ל כלכלה ד"ר עופר רז-דרור לחתום על המלצות הוועדה ב-16.9.20, למרות שלא היה אפילו לא במפגש אחד של הוועדה, אך גם רן אורנבך חתם על ההמלצות.
3. כלומר: רן אורנבך, שכאמור בכתבה השתתף בדיוני "ועדת רוזן" כ"ממלא מקום חבר", חתום אף הוא על המלצות הוועדה, אלא שתוארו שונה באופן פלאי בחתימתו ל"יועץ כלכלי".
4. אלא שמלו"ז המנכ"לית המצ"ב, עולה, שב-12.8.20 (מעל חודש לפני החתימה על המלצות הוועדה!), נערכה במשרד התקשורת מסיבת פרידה מרן אורנבך, מסיבה, שנערכה בראשות המנכ"לית.
5. לכן עולה, אם לא די בכך, שרן אורנבך לא קיבל מינוי לוועדה וממילא לא יכול היה להחליף את סמנכ"ל כלכלה, כעת מתברר, שבעת השלמת עבודת הוועדה והחתימה על ההמלצות, הוא כבר לא היה עובד המשרד ובכל זאת חתם על המסמך (אולי בתור "אזרח מתנדב"...).
6. האם לא מן הדין, ששר התקשורת יבטל בדחיפות את הדו"ח הזה, שכעת עולה, שהוא פיברוק אחד ענק, עם חתימות שלא מתאימות בכלל (בלשון המעטה) לכתב המינוי של חברי הוועדה?
7. ממתין לתגובתך לאור החשיפה הזו.
בברכה
אבי וייס".

נספח א':
רשימת כתבות קודמות
 בנוגע לתהליך הפרטת חברת הדואר וליישום מסקנות "ועדת רוזן":   נספח ב':
ביום 17.2.21 נשלחו השאלות הבאות לשר התקשורת בני גנץ ולצמרת משרד התקשורת:
"הנדון: חתימות מפוברקות על דוח "ועדת רוזן".
שלום רב,
1. לאחרונה נחשף באתר Telecom News (כאן) שסמנכ"ל הכלכלה (ד"ר עופר רז-דרור) לא השתתף באף לא דיון אחד של "וועדת רוזן" ושלח במקומו את רן אורנבך, שלא מונה כחבר וועדה.

2. דהיינו: ד"ר עופר רז דרור, שקיבל משר התקשורת מינוי אישי כחבר ב"ועדת רוזן", החליט על דעת עצמו, שלא לקחת חלק בדיוני הוועדה, ושלח את אחד העובדים הכפופים לו באותה עת, במקומו, כשהוא מגדיר אותו ללא כל סמכות, כ"ממלא מקום חבר".

3. זה לא מנע מסמנכ"ל כלכלה ד"ר עופר רז-דרור לחתום על המלצות הוועדה ביום 16.9.20, למרות שלא היה אפילו לא במפגש אחד של הוועדה, אך גם רן אורנבך חתם על ההמלצות.

4. כלומר: רן אורנבך, שכאמור בכתבה השתתף בדיוני "ועדת רוזן" כ"ממלא מקום חבר", חתום אף הוא על המלצות הוועדה, אלא שתוארו שונה באופן פלאי בחתימתו ל"יועץ כלכלי".

5. אלא שמלו"ז המנכ"לית המצ"ב, עולה כי ביום 12.8.20 (מעל חודש לפני החתימה על המלצות הוועדה!), נערכה במשרד התקשורת מסיבת פרידה מרן אורנבך, מסיבה שנערכה בראשות המנכ"לית.

6. לכן עולה, אם לא די בכך, שרן אורנבך לא קיבל מינוי לוועדה וממילא לא יכול היה להחליף את סמנכ"ל כלכלה, כעת מתברר שבעת השלמת עבודת הוועדה והחתימה על ההמלצות, הוא כבר לא היה עובד המשרד ובכל זאת חתם על המסמך (אולי בתור "אזרח מתנדב"...).

7. האם לא מן הדין ששר התקשורת יבטל בדחיפות את הדו"ח הזה, שכעת עולה שהוא פברוק אחד ענק, עם חתימות שלא מתאימות בכלל (בלשון המעטה) לכתב המינוי של חברי הוועדה?

8. ממתין לתגובתך לאור החשיפה הזו.

תגובה טרם קיבלתי. ככל שאקבל תגובה, אעדכן בהתאם.
לא להיות במתח, תגובה לא אקבל. די ברור למה. איש מהם לא רוצה להודות בפברוק מסמך ממשלתי רשמי... 

בהערת אגב נוסיף שיש שם נוסף פיקטיבי בין החתומים על "דוח רוזן", זו ענבל מעין (מי זו? זה מפורט כאן בחלק האמצעי של הכתבה). כיום ראש המטה של המנכ"לית. היא הגיעה לתפקיד עם אפס ידע, השכלה, או ניסיון, בתחומים הללו. פשוט חתימה פיקטיבית של פקידה "מוצנחת", שאין לה צל צילו של מושג - על מה היא חתמה.
SIGNATURE FREE
עדכונים 16.3.21:
א. הדואר ממשיך ביישום תכנית דו"ח רוזן (כולל התכנית שבאישור השר יועז הנדל שלא פורסמה בשום מקום אבל מתבצעת), כנגד האינטרסים של הציבור, ציבור שלא יודע ולא יכול להזמין תורים באינטרנט ולא יודע שניתן להזמין תור במוקד הדואר. כך פורסם (כאן) ע"י היאלי יעקבי־הנדלסמן מ"ישראל היום" (כותרת בלבד): "מזמינים מחו"ל? חדשות לא טובות עבורכם. דואר ישראל הרחיבה את החובה להזמנת תור מראש לפני ההגעה ל-150 סניפים מתוך 600 • "נועד לווסת את העומסים ולהיערך נכון יותר להגעת הלקוחות".

ב. שר הדיגיטל דודי אמסלם הגיש היום עתירה לבג"ץ כנגד היועמ"ש ונציב שירות המדינה עושה דברו (העתירה כאן). לטענתו של דודי אמסלם, אי הענות הבג"ץ לבקשת הוצאת הצווים כנגד היועמ"ש, יוביל לפגיעה בתהליך הפרטת חברת הדואר. 

עדכון 18.3.21: פורסם כאן ע"י הילה טימור אשור מ"ישראל היום", תחקיר ומאמר נוקב ביותר שסייעתי בהכנתו, אודות חברת דואר ישראל ושירותיה הכושלים לציבור (כותרת בלבד): "חבילה לא עוברת: סניפים נסגרים, לקוחות כועסים - הכאוס בדואר ישראל.
אבי פרץ חיכה למסמכים רפואיים של אשתו, שנשלחו בדואר רשום - אבל הם אבדו • אולגה נברוצקי מצאה במגרש בחיפה שקי דואר ריקים, שתכולתם נגנבה • ואם תנסו להשיג את שירות הלקוחות, רוב הסיכויים שלא תצליחו • מאות תלונות הגיעו ל"שישבת" על חברת דואר ישראל • תחקיר."

עדכון 23.5.21: לפתע, אחרי יותר מחצי שנה, התכנית ששר התקשורת הקודם אישר בחטף, ללא כל שימוע או איזה הליך גלוי, טרם הליכתו מהתפקיד, תכנית של חברת הדואר (שהוצאה בעקבות ועדת רוזן), תכנית שהוסתרה עד כה מהציבור אבל עיקריה הודלפו ל"כלכליסט", עלתה במלואה (105 עמודים) לאתר משרד התקשורת: כאן 
 
Bookmark and Share