Telecom News - הרשות להגנת הצרכן מתכוונת להטיל קנס של 6,750,000 ₪ על בזק

הרשות להגנת הצרכן מתכוונת להטיל קנס של 6,750,000 ₪ על בזק

דף הבית >> צרכנות >> צרכנות לארגון ולעסק >> הרשות להגנת הצרכן מתכוונת להטיל קנס של 6,750,000 ₪ על בזק
הרשות להגנת הצרכן מתכוונת להטיל קנס של 6,750,000 ₪ על בזק
מאת: מערכת Telecom News, 8.4.21, 12:20אניטה יצחק יחצ
 
זאת, מאחר שהטעתה אלפי צרכנים בעסקת רכישת חבילת אינטרנט.
 
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן הודיעה על כוונתה להטיל קנס בסך 6,750,000 ₪ על חברת בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ. זאת, מאחר שהטעתה את הצרכנים בעסקת רכישת חבילת אינטרנט כאשר אלפי צרכנים, שרכשו את חבילת TOP100, לא קיבלו את מהירות ההורדה המינימלית עליה שילמו והובטחה להם.
 
מדובר בעיצום גבוה המדגיש את חומרת ההפרות, שנעשו ע"י החברה ואת היקף ההפרה, שפגעה באלפי צרכנים. הכוונה נשלחה למנכ"ל החברה.

יודגש, שלחברה קיימת זכות הטיעון על פי הוראות חוק הגנת הצרכן לטעון כנגד הכוונה להטיל קנס ולעניין סכומו.

החקירה החלה בעקבות עבודת מודיעין. מהחקירה עולה כי:

בזק מספקת תשתית אינטרנט לגלישה ביתית הפרוסה ברחבי הארץ. את מהירות האינטרנט ניתן לצרוך ע"פ מספר חבילות גלישה, ביניהן חבילת גלישה עם מהירות הורדה מינימלית של 40 מגה ומקסימלית של 100 מגה (חבילת TOP100).

ההצטרפות לשירות נעשית לאחר בדיקת מהירות האינטרנט, שיש ביכולת החברה לספק לכתובת הצרכן.

בדיקה זו נעשית באמצעות מערכת ייעודית המודדת את המרחק בין כתובת הצרכן לנקודת תשתית האינטרנט הקיימת של החברה. במידה וע"פ הבדיקה לא ניתן לספק לכתובת הצרכן את מהירות הגלישה שבחבילת TOP100 תוצע לצרכן חבילה אחרת.

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן ניהלה חקירה נגד החברה בחשד, שהחברה מכרה לצרכנים חבילות גלישה ולא סיפקה לצרכנים בפועל את מהירות הגלישה המובטחת.

מממצאי החקירה עולה, שאלפי צרכנים, שרכשו את חבילת TOP100, ובמסגרת רכישת החבילה הובטחה להם מהירות הורדה מקסימלית של 100 מגה ובכל מקרה לא פחות מ 40, לא קיבלו אפילו מהירות ההורדה המינימלית ובפועל מהירות ההורדה, שהתאפשרה לאלפי צרכנים, כאמור, הייתה נמוכה מ-40 מגה.

מעשה זה מהווה דבר העלול להטעות צרכן בעניין מהותי בעסקה כאמור בסעיף 2(א)(1) לחוק האוסר על ביצוע דבר העלול להטעות את הצרכן בכל הקשור למהות וסוג השירות. לאור זאת, יוטל הקנס.
 
אניטה יצחק, (בתמונה למעלה), סגנית הממונה על הרשות וראש אגף חקירות ומודיעין: "מדובר בהטעיה רחבה של ציבור הצרכנים באשר לשירות, שהובטח להם. לצרכנים רבים אין את הידע המספיק ו/או היכולת לאמוד את מהירות הגלישה המסופקת להם ובכך לעמוד על הפגיעה בהם .הרשות תביא לדין כל עוסק, שיפר את החוק, ובמיוחד כאשר מדובר בהיקף פגיעה רחב של אלפי צרכנים כפי שהיה במקרה זה".

תגובת בזק:
"בזק היא חברת התקשורת היחידה בישראל המתחייבת על קצב גלישה מינימלי. ככל שהיינו פועלים כמו יתר חברות התקשורת, וקובעים מינימום קצב של 0.01 מגה לשנייה, הרשות להגנת הצרכן לא הייתה עושה דבר. היינו מצפים מהרשות להגנת הצרכן שתפעל הפוך, ותעודד את השקיפות ואת המאמצים האדירים המושקעים ע"י בזק כדי להבטיח ללקוחותיה קצב גלישה מינימלי. בתוך כך, בזק הגיבה לטענת הרשות והראתה, שלא ארעה כל הטעיה מצד החברה. חמור, שהרשות לא תארה גם את עמדת בזק הידועה לה ובחרה להוציא הודעת יחסי ציבור חד צדדית".
 

MONEY FREE
 
  
 
Bookmark and Share