הרשות להגנת הצרכן הודיעה על כוונתה להטיל קנס של 972,900 ₪ על סלקום

דף הבית >> צרכנות >> צרכנות לארגון ולעסק >> הרשות להגנת הצרכן הודיעה על כוונתה להטיל קנס של 972,900 ₪ על סלקום
הרשות להגנת הצרכן הודיעה על כוונתה להטיל קנס של 972,900 ₪ על סלקום
מאת: מערכת Telecom News, 6.5.21, 12:21MONEY FREE
 
זאת, בשל הטעיית הצרכנים והפעלת השפעה בלתי הוגנת בתהליך השיווק בשלל נושאים.
 
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן הודיעה לחברת סלקום על כוונתה להטיל עליה קנס של 972,900 ₪. כוונת החיוב נשלחה למנכ"ל החברה.

לחברה קיימת זכות טיעון על פי הוראות חוק הגנת הצרכן לטעון כנגד הכוונה להטיל קנס כספי ולעניין סכומו וזאת בתוך 45 ימים ממועד מסירת ההודעה.

החקירה החלה בעקבות תלונות צרכנים. מהחקירה עולה כי:

סלקום פנתה והציעה לצרכנים באמצעות נציגיה בשיחה טלפונית ובאמצעות מכירה במרכזי השירות חבילות התקשרות שונות.
בחלק מהמקרים נציגי השירות מטעמה הציגו מחיר מסוים לעסקה, כשבפועל הצרכנים שילמו מחיר גבוה יותר ממה שהובטח להם בשיחת המכירה.

לעיתים, כחלק מחבילת ההתקשרות, הבטיחה החברה לצרכנים אביזרים נוספים ללא עלות או כהטבה במסגרת החבילה אותה רכשו, כאשר בפועל נגבה מהם תשלום בגינם, ובמקרים אחרים לא נאמר להם כי ההבטחה לקבלת אביזרים, ללא עלות, מותנית בתנאים.

לחלק מהצרכנים, סיפקה החברה שירותים שונים (הרחבת מהירות הגלישה וכו') בתשלום מבלי שביקשו ומבלי שנתנו הסכמה לקבלת השירותים.

החברה דחתה בקשות לביטול עסקה, שהגישו לה הצרכנים ולא ביצעה השבה כנדרש לפי הוראות החוק, ואף מסרה לצרכנים מידע, שהיה עלול להטעותם בדבר תנאי הביטול: הנציגים טענו, שניתן לבטל את העסקה בפנייה למרכז השירות בלבד, בעוד שניתן היה לבטל בדרכים נוספים כמו שיחת טלפון. בנוסף, נאמר כי ניתן לבטל את העסקה אך השמיטו את העובדה, שלא ניתן לבטל את העסקה לגבי האביזרים הנוספים.

החברה לא מסרה לצרכנים פרטים נדרשים על פי החוק בעת ביצוע שיווק מרחוק, ולעיתים לא מסרה להם מסמך בכתב בסיום עסקת מכר מרחוק, שמכיל פרטים שונים אודות העסקה כפי שהחוק דורש.

בנוסף, במסגרת ביקורת, שנערכה במרכז השירות של החברה, נמצאו מספר פריטים, שלא הוצגה לגביהם תווית מחיר.אניטה יצחק
 

אניטה יצחק, (בתמונה משמאל), סגנית הממונה על הרשות וראש אגף חקירות ומודיעין: "החברה הפעילה השפעה בלתי הוגנת כאשר הציגה לצרכנים מצג לפיו הם זכאים להטבה כלשהי ללא עלות כספית כאשר בפועל לא היה מדובר כלל בהטבה אלא במוצר, שגבה בגינו תשלום מלא, לצד הטעיות רבות נוספות: במחיר, בתנאי העסקה ובכלל זה ביטול העסקה".
 
סעיפי חוק הגנת הצרכן לפיהם החברה נמצאה מפרה:
 • סעיף 2(א)     –       לא יעשה עוסק דבר – במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת לרבות לאחר
מועד ההתקשרות בעסקה – העלול להטעות צרכן בכל ענין מהותי בעסקה.
 • סעיף 2(א)(13) – איסור מסירת מידע העלול להטעות את הצרכן בכל עניין מהותי (מחיר העסקה, תנאי
האשראי ושיעור הריבית נחשבים למידע מהותי).
 • סעיף 2(א)(21) – איסור מסירת מידע העלול להטעות את הצרכן בכל עניין מהותי (תנאי ביטול העסקה
נחשבים למידע מהותי).
 • סעיף 3(ב)(8) –      איסור אספקת נכס לצרכן בתשלום שלא על פי בקשתו המפורשת, מהווה השפעה בלתי הוגנת.
 • סעיף 3(ב)(9) –      יצירת רושם לצרכן כי קיימת הטבה כלשהי כשבפועל לא קיימת הטבה, מהווה השפעה
בלתי הוגנת.
 • סעיף 13ד(ג) – חוזה בעסקה מתמשכת יתסיים בתוך שלושה ימי עסקים מיום שנמסרה הודעה על ביטול
 • סעיף 14ג(א)  –      בעת ביצוע עסקת מכר מרחוק יש לספק לצרכן פרטים באשר לזכות ביטול העסקה ולאחריות
הניתנת על המוצרים.
 • סעיף 14ג(ב)  –      בעת ביצוע עסקת מכר מרחוק יש לספק לצרכן מסמך גילוי הכולל פרטים אודות העסקה.
 • סעיף 14ה(א) –  כאשר הצרכן מבטל עסקה עקב פגם בנכס או אי התאמה בין הנכס/השירות לבין מה שנמסר לו,
על העוסק לבטל את העסקה ולהחזיר לצרכן את התמורה ששילם ולא יגבה מהצרכן דמי ביטול.
 • סעיף 14ו –   בעסקה לרכישה טובין, רשאי הצרכן לבטל את הסכם הרכישה בתוך תקופה שנקבעה בחוק.
 • סעיף 17ב(א)-(ג) – עוסק המציג או מוכר טובין לצרכן יציג על גביהם או על אריזתם את מחירם הכולל.        
הערת מערכת: לפני כחודש פרסמנו כאן את הכתבה הבאה: "אפשר לנצח את סלקום אם תובעים אותה בבית המשפט - סיפור הצלחה נוסף!". כותרת המשנה: "לקוחה של סלקום, במעמד חידוש החוזה, קיבלה "במתנה" 3 מכשירי סלולר ישנים וטיפשים מדור 2, עליהם נדרשה לשלם בחשבון הסלולר 3,779.97 ש"ח, ככה סתם. "עוקץ ירוד ודוחה". שופטת בית המשפט, כבוד הרשמת הבכירה עינת דינרמן, לא קנתה את הסברי סלקום ופסקה לטובת הלקוחה. כך הוכח שוב, שאפשר לנצח את סלקום אם תובעים אותה בבית המשפט ולא נרתעים מההליך הזה."

ההחלטה של הרשות להגנת הצרכן כאן מעל, מצביעה, בהמשך לכתבה הזו, שסלקום היא חברה סוררת ומפרת חוק שמצפצפת על כל נורמה ולכן חשוב לתבוע אותה, לקנוס אותה, עד שתלמד לקח
  
 
Bookmark and Share