סלקום נכנסת לתחום מכירת חשמל ללקוחותיה (אחריה גם הוט נכנסת לתחום)

דף הבית >> פיתוחים חדשים וצ'יפים >> סלקום נכנסת לתחום מכירת חשמל ללקוחותיה (אחריה גם הוט נכנסת לתחום)
חברות התקשורת מחפשות מקורות הכנסה חדשים. הרפורמה במשק החשמל מאפשרת לחברות בעלות יכולת צרכנית מוכחת, למכור חשמל מיצרנים פרטיים דרך רשת ההולכה של חח״י (חברת החשמל) ללקוחות פרטיים ועסקיים. סלקום מקימה אגף לתחום מכירת החשמל ובקרוב יתחיל שיווק פתרונות משולבים עם חשמל, ואחריה הולכת גם קבוצת הוט. סלקום תוכל להציע עסקה מרובעת משולבת: חבילת ערוצי TV, תשתית אינטרנט, טלפוניה/סלולר ואספקת חשמל.
עדכונים בסוף הכתבה.
מאת: אבי וייס, 15.5.21, 21:40מנהל תחום חשמל

הרפורמה במשק החשמל (למתעניינים בפרטי הרפורמה, זה מפורט: כאן באתר חח"י - חברת החשמל לישראל, כאן באתר משרד האנרגיה וכאן בוויקיפדיה), הובילה חברות גדולות במשק לבחון כניסה לתחום מכירת חשמל ללקוחות הקצה, כמקור הכנסה ופעילות נוסף עבור החברות.

הרעיון הזה בסלקום, שממילא יש לה קשרים עם חח"י (דרך השותפות ב-IBC), החל בתקופתו של ניר שטרן, מנכ"ל סלקום, שהולך לממש זאת כעת במסגרת קבוצת פז, שהוא המנכ"ל שלה.

המנכ"ל הנוכחי של סלקום, אבי גבאי, החליט לצאת לדרך ולהקים אגף לתחום החשמל בחברת סלקום, וסלקום פרסמה כבר מודעת גיוס למנהל התחום, (בתמונה משמאל).

השותפה של סלקום בבעלות על IBC, קבוצת הוט, גם היא בדרכה להיכנס לתחום מכירת החשמל ללקוחות הקצה. 

כניסת סלקום והוט לתחום זה מובילה לכך, שהחברות הללו תוכלנה להציע ללקוחותיהן עסקה מרובעת משודרגת ומשולבת: חבילת ערוצי TV, תשתית אינטרנט, טלפוניה/סלולר ואספקת חשמל. הולך להיות מעניין.

האם החברות המתחרות בסלקום והוט תיכנסנה גם הן לתחום מכירת החשמל ללקוחותיהן? נמתין ונדווח, עם התפתחות התחום החדש הזה בחברות התקשורת. 

יודגש, שבשלב הראשוני, תוגבל התחרות על האספקה ל-400 מגה־וואט לכל המדינה. כלומר, רק 80-90 אלף משקי בית יוכלו לבחור להחליף ספק חשמל בשנתיים הקרובות. כ"כ, רק משקי בית, שבהם חברת החשמל התקינה מונה חכם, יוכלו להחליף ספק ולרכוש חשמל מסלקום (או מהוט, או מכל ספק חדש אחר). חברת החשמל צפויה להשלים את פריסת המונים החכמים עד 2024 בפרויקט בעלות של כ-300 מיליון ש"ח. הספקים החדשים לתחום החשמל, דוגמת סלקום, צפויים להתחיל את פעילותם בחודשים הקרובים, לאחר קבלת רישיונות האספקה מהרשות לחשמל במשרד האנרגיה.

עדכון 14.6.21: סלקום הודיעה לבורסה כאן כך: "החברה מודיעה בזאת על התקשרות במסמך עקרונות לשיתוף פעולה במיזם משותף עם חברת משק אנרגיה – אנרגיות מתחדשות בע"מ, בתחום אספקת החשמל ללקוחות פרטיים ועסקיים (בעלי מונה חשמל חכם) בהתאם לרפורמה המתגבשת של הרשות לשירותים ציבוריים-חשמל לפתיחה לתחרות של מקטעים בשרשרת ייצור ואספקת חשמל. 
הפעילות בתחום בשיתוף פעולה עם משק אנרגיה כפופה לתנאים ואישורים שונים, לרבות קבלת רשיון מתאים והתקשרות בהסכם מפורט, שאין ודאות כי יתמלאו.
להערכת החברה לא תהיה לפעילות זו השפעה מהותית על תוצאותיה בשנים הקרובות. 
הערכת החברה כאמור הינה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך. הערכת החברה עשויה להתממש באופן שונה מאשר העריכה, בין היתר, לאור שינויים רגולטורים, שינויים טכנולוגיים וגורמים אחרים שאינם בשליטת החברה."

עדכון 19.7.21: פורסם כאן ב"כלכליסט" (כותרת בלבד): "יש אישור: סופרגז, פזגז, סונול, סלקום ו-HOT ימכרו חשמל.
בעוד שבועיים אמור להיפתח הפיילוט במסגרתו יוכלו עשרות אלפי בתים בישראל בהם מותקן מונה חכם, להתנתק מחברת החשמל ולקנות חשמל בתעריף מוזל. בישיבתה בשבוע שעבר אישרה רשות החשמל ל-18 חברות להתחיל במכירה." 

ELECTRIC POLE 
 
Bookmark and Share