הרשות להגנת הצרכן מטילה קנס גבוה על חברת פלאפון בשל הטעיית הצרכנים

דף הבית >> חדשות הסלולר והמובייל >> הרשות להגנת הצרכן מטילה קנס גבוה על חברת פלאפון בשל הטעיית הצרכנים
הרשות להגנת הצרכן מטילה קנס גבוה על חברת פלאפון בשל הטעיית הצרכנים
מאת: מערכת Telecom News, 24.5.21, 11.40אניטה יצחק יחצ דוברות הרשות
 
החברה נמצאה כמפרה בשל הטעיית הצרכנים והפעלת השפעה בלתי הוגנת בתהליך השיווק.
 
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן הודיעה לחברת פלאפון על כוונתה להטיל עליה קנס בסך 584,000 ₪. כוונת החיוב נשלחה למנכ"ל החברה.

זהו העיצום הכספי השלישי, שהוטל על פלאפון. החברה נמצאה כמפרה בשל הטעיית הצרכנים והפעלת השפעה בלתי הוגנת בתהליך השיווק.
 
יודגש, שלחברה קיימת זכות טיעון על פי הוראות חוק הגנת הצרכן לטעון כנגד הכוונה להטיל עיצום כספי ולעניין סכומו וזאת בתוך 45 ימים ממועד מסירת ההודעה.

החקירה החלה בעקבות תלונות צרכנים. מהחקירה עולה כי:

החברה פנתה והציעה לצרכנים באמצעות נציגיה בשיחה טלפונית ובאמצעות מכירה במרכזי השירות לשנות את התוכנית עליה הם מנויים ולהוזיל את עלותה, לרכוש מכשיר סלולרי חדש או לשדרגו וכו'.

במהלך עסקת הסלולר, נציגי החברה ביצעו עסקת מכירה נוספת, בה נמכר ללקוח מוצר נוסף (רמקולים, אוזניות, טאבלט וכו'). עסקה זו הוצגה ככלולה בתוך עסקת הסלולר, ומהצרכן הוסתרה העובדה, שמדובר בעסקת מכירה שונה ומובדלת, ושהצרכן אינו מחויב כלל לבצעה.

הצרכנים מצאו עצמם משלמים על מוצר, שברובם המכריע של המקרים כלל לא היה להם צורך בו, ושרק בדיעבד נודע להם, שאינו כלול במקורו במחיר עסקת שירותי הסלולר כפי שהוטעו לחשוב.

נציגי החברה פעלו במגוון דרכים פסולות כדי להביא לגמר העסקה:

הטעיה באופן אקטיבי - כאשר הטעו את הצרכנים לחשוב, שהמוצר ניתן ללא עלות.

הטעיה באופן פסיבי -כאשר הנציגים בחרו שלא להציג בפני הצרכנים את העובדה הפשוטה והבסיסית, שמדובר בעסקת מכירה לכל דבר ועניין. נציגי החברה לא ערכו הבחנה בין עלות שירותי הסלולר לבין מחירו הכולל של המכשיר, לא מסרו לצרכנים, שלמעשה, הם רוכשים את המכשיר באופן מובחן מרכישת שירותי הסלולר ולא נקבו במחיר הכולל של העסקה.

בחלק מהמקרים, החברה גבתה מהצרכנים מחיר גבוה מזה שסוכם עימם בשיחת המכירה. במקום בו הצרכן דרש לשלם את המחיר, שסוכם עמו ולא יותר, החברה סירבה לכך.

במקרים נוספים, עלות המוצר הוצגה ע"י נציג השירות כמחיר מסוים המשולם בתעריף חודשי ובפריסה ל 36 תשלומים, והחברה הסתירה מהצרכן, שהוא יכול לשלם בעד המוצר במזומן או בפריסת תשלומים מופחתת ובכך להוזיל את עלות העסקה. אפשרות הבחירה במספר התשלומים לתשלום העסקה נרשמה במסמכי העסקה כעובדה מוגמרת, תוך הותרת רושם, שהצרכן הוא זה שבחר בפריסת התשלומים.

סעיפי חוק הגנת הצרכן לפיהם החברה נמצאה מפרה:
  • סעיף 2(א) - לא יעשה עוסק דבר - במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת לרבות לאחר  מועד ההתקשרות בעסקה - העלול להטעות צרכן בכל ענין מהותי בעסקה.
  • סעיף 2(א)(13) - איסור מסירת מידע העלול להטעות את הצרכן בכל עניין מהותי (מחיר העסקה, תנאי  האשראי ושיעור הריבית נחשבים למידע מהותי).
  • סעיף 3(ב)(8) - איסור אספקת נכס לצרכן בתשלום שלא על פי בקשתו המפורשת, מהווה השפעה בלתי הוגנת.
  • סעיף 14ג(א) - בעת ביצוע עסקת מכר מרחוק יש לספק לצרכן פרטים שונים וביניהם הזכות לביטול העסקה ומחיר המוצרים.
אניטה יצחק, (בתמונה למעלה), סגנית הממונה על הרשות וראש אגף חקירות ומודיעין: "מדובר בהטעיה במחיר העסקה, במהות העסקה והשפעה בלתי הוגנת על ציבור הצרכנים., החברה הציגה לצרכנים מצג שווא כאשר נציגיה טענו באזני הצרכנים, שהמוצרים ניתנים להם בחינם וסיפקה שירותים ללא בקשה מפורשת".

חברת פלאפון טרם הגיבה על הנושא. ככל שתגיב, נעדכן בהתאם. 

SMARTPHONE FREE 
 
Bookmark and Share