Telecom News - משרד התקשורת יפעיל מערכת עצמאית לבדיקת הקליטה והשירות הסלולרי

משרד התקשורת יפעיל מערכת עצמאית לבדיקת הקליטה והשירות הסלולרי

דף הבית >> חדשות הסלולר והמובייל >> משרד התקשורת יפעיל מערכת עצמאית לבדיקת הקליטה והשירות הסלולרי
משרד התקשורת יפעיל מערכת עצמאית לבדיקת הקליטה והשירות הסלולרי
מאת: מערכת Telecom News, 7.6.21, 17:57אנטנה
 
זאת, לצרכי פיקוח ואכיפה. בנוסף, חברות הסלולר תחויבנה בדיווח אחיד, שיספק תמונת מצב אמינה ועדכנית אודות הקליטה הסלולרית בכל רחבי הארץ. תהיינה בדיקות כיסוי בכל טכנולוגיות הסלולר הפועלות, כולל דור 5.
 
משרד התקשורת פועל לחיזוק הפיקוח על הכיסוי הסלולרי, והודיע היום על תקן המחייב את חברות הסלולר בשליחת דיווח מפורט ואחיד, אחת לשנה, למשרד התקשורת.

המשרד קבע מדדים עדכניים, אחידים ושוויוניים, לבחינת הכיסוי הסלולרי, שישקפו את השינויים, שחלו עם ההתקדמות הטכנולוגית, הבנייה החדשה, הרחבת ישובים, כבישים וכיו"ב.

מהבדיקות, שערך משרד התקשורת בשנים האחרונות, עלו פערים בנתונים, שהעבירו חברות הסלולר אל מול התלונות, שהתקבלו במשרד מהציבור ברחבי הארץ. הנתונים, שהתקבלו מהחברות, יצרו מפת כיסוי סלולרי לא אחידה ולא עדכנית, ועל כן המשרד גיבש את התקן, שיביא לדיווח אחוד ומדויק.

החלטה זו מתפרסמת בהמשך לשימוע שפרסם משרד התקשורת בחודש מרץ 2021 לתיקון דרישת המידע על כיסוי סלולרי, ובה נקבע אופן קבלת הדיווחים בהתאם לפורמט אחיד בין חברות הסלולר ועל בסיס מערכת גאוגרפית (GIS), שתאפשר ניתוח מדוייק של רמת הכיסוי הסלולרי בכל הארץ.

במקביל, משרד התקשורת יפעיל יכולת עצמאית לבדיקת הכיסוי ואיכות השירות הסלולרי הניתן למנויים בפועל, באמצעות  מערכת Drive Test, שתאפשר ביצוע בדיקות קפדניות ע"י מפקחי המשרד של רמת הכיסוי ביישובים, בדרכים וכו'.

לאחר הליך מכרזי, נבחרה חברת Keysight, שתספק למשרד מכשירי מדידה המבוססים על מכשירי סלולר מהמובילים בשוק, שמאפשרים ביצוע בדיקות כיסוי בכל טכנולוגיות הסלולר הפועלות, כולל דור 5, וכן ביצוע בדיקות של טיב השירותים השונים בפועל הנקלטים במכשירי הסלולר של התושבים.  

תקן הדיווח האחוד ומערכת ה-Drive Test יאפשרו למשרד התקשורת לחזק את הפיקוח ואכיפה מול חברות הסלולר, ולפעול בייעילות ובמהירות לשיפור הכיסוי והשירות הסלולרי הניתן לכל מנויי חברות הסלולר בישראל.
 
איתן גינזבורג, שר התקשורת: "קליטה סלולרית היא צורך קיומי וחשוב לכל אזרח, שצריך להינתן בכל מקום ברחבי המדינה. לא נקבל מצב בו אזרחים יסבלו מבעיות וחוסר בקליטה סלולרית. במקום בו החברות לא תטפלנה בפערים אלוה, משרד התקשורת יתערב ויפעל לתיקון המצב".
 
לירן אבישר בן חורין, מנכ"לית משרד התקשורת: "שני המהלכים, שאנו מובילים - הדיווח האחיד והעדכני ומערכת עצמאית לבדיקת הכיסוי הסלולרי, יאפשרו למשרד לחזק את הפיקוח והאכיפה מול חברות הסלולר, ולפעול במהירות לשיפור הקליטה הסלולרית באזורים בהם יש צורך בכך".
  
 
Bookmark and Share