קנס על חברת הוט בשל הפרת הוראות הרישיון בעניין ניתוק מנויים

דף הבית >> חדשות >> חדשות עולם הטלוויזיה >> קנס על חברת הוט בשל הפרת הוראות הרישיון בעניין ניתוק מנויים
קנס על חברת הוט בשל הפרת הוראות הרישיון בעניין ניתוק מנויים
מאת: מערכת Telecom News, 21.6.21, 19:21 MONEY FREE
  
על פי הוראות רישיונה נדרשת הוט לנתק ולהפסיק את חיובו של מנוי תוך 2 ימי עבודה מעת שביקש זאת.
 
נתי שוברט, יו"ר המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין (בהטלת תפקיד), הטיל קנס של 100,800 ₪ על בעלת הרישיון הכללי לשידורי כבלים (הוט) בגין קושי להתנתק משירותי החברה ב 2020. הקנס הוטל על הוט בשל הפרת הוראות סעיפים 42.2.4-42.2.3 לרישיון השידורים שלה.

תיאור האסדרה החלה:
על פי הוראות רישיונה נדרשת הוט לנתק ולהפסיק את חיובו של מנוי תוך 2 ימי עבודה מעת שביקש זאת. לפיכך, ניתוק והפסקת חיוב, שלא מבוצע במועדים הקבועים בסעיפים 42.2.4-42.2.3 לרישיון, מהווה הפרה של הוראות הרישיון.

ממצאי פעולות הפיקוח:
בסמוך ולאחר פרוץ משבר הקורונה, הגיעו למועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין דיווחים על קושי בהתנתקות משירותי הוט. המועצה הבהירה להוט, שחלה עליה חובה לעמוד בהוראות החוק והרישיון המחייבות להפסיק לחייב מנוי שביקש להתנתק בתוך המועדים הקבועים גם במהלך הקורונה, ושהיא אינה מורשית לעכב ניתוק או להשיב למנויים, שלא ניתן להתנתק במהלך תקופה זו.

הוט הודיעה בתגובה, שתערוך בדיקה מקיפה למניעת הישנות התופעה. אף על פי כן, גם לאחר מכן, המשיכו להגיע למועצה תלונות, שעיקרן עיכוב בניתוק מנויים או הערמת קשיים לניתוק מנויים. מהחומר, שהצטבר במועצה עולה, שהניתוק בפועל בוצע באיחור לעומת ימי העבודה המותרים לכך ברישיון. המועצה הציגה בפני החברה, בין היתר, מדגם של 11 מקרים לגביהם הניתוק בוצע הרבה אחרי מספר ימי העבודה הקבוע ברישיון.

נימוקים לעניין הקנס:
אין מחלוקת, שאיכות השירות, שניתן ע"י חברת טלוויזיה למנוייה, הוא בעל חשיבות ראשונה במעלה. הצורך במתן שירות איכותי אינו מצומצם רק לתקופה בה המנוי צורך בפועל את השירותים, אלא הוא רלוונטי לא פחות גם בעת שהמנוי מבקש להתנתק משירותי החברה.

דווקא בשנת הקורונה, בה המשבר פגע כלכלית בבתים רבים בישראל, נדרשו החברות לוודא ולהקפיד במיוחד, שמנוי, שמבקש להתנתק, יוכל לעשות זאת בקלות וללא קושי בהתאם להוראות. יתר על כן, הערמת קשיים כאלה בעת ניתוק המנוי יש בה, לכאורה, גם כדי לפגוע בשוק השידורים. 
 
Bookmark and Share