Telecom News - משרד התקשורת שוקל לאפשר לכוחות הביטחון וההצלה עדיפות ברשת הסלולרית

משרד התקשורת שוקל לאפשר לכוחות הביטחון וההצלה עדיפות ברשת הסלולרית

דף הבית >> חדשות הסלולר והמובייל >> משרד התקשורת שוקל לאפשר לכוחות הביטחון וההצלה עדיפות ברשת הסלולרית
משרד התקשורת שוקל לאפשר לכוחות הביטחון וההצלה עדיפות ברשת הסלולרית
מאת: מערכת Telecom News, 22.6.21, 15:21MCPTT

שירות MCPTT פועל על גבי רשתות הסלולר המסחריות (דור 4 ודור 5), ויאפשר שיפור היעילות של גופי הביטחון וההצלה לטובת הציבור.

כך, באיחור טיפוסי, משרד התקשורת מנסה לתקן את אחד המחדלים הענקיים של המשרד ב"אסון מירון" כמפורט בכתבה: "מחדלי צמרת משרד התקשורת באסון מירון: קריסתן של רשתות הסלולר!". 
 
משרד התקשורת שוקל לאשר לחברות הסלולר לשווק שירות MCPTT (Mission Critical Push to Talk) לגופים הנותנים שירותים קריטיים לציבור הישראלי במצבי חירום. שירות זה פועל על גבי רשתות הסלולר המסחריות (דור 4 ודור 5), ויאפשר תקשורת יציבה בעת עומסים חריגים העלולים להיווצר בעת מצבי חירום, ובכך ישפר את היעילות של גופי הביטחון וההצלה לטובת הציבור.
 
עד כה, גופים, שמספקים שירותים קריטיים לציבור כגון : משטרת ישראל, מגן דוד אדום, כבאות והצלה, פיקוד העורף ועוד, הקימו מערכות תקשורת מבצעיות על גבי תשתיות ותדרים ייעודיים כדי להשתמש בשיחות קוליות באמצעות מנגנון PTT (Push to Talk).
 
אך כבר היום, עקב מחסור במשאב התדרים, והעלויות הגבוהות, שנדרשות בהקמתן ותחזוקן של תשתיות יעודיות, מפעילים גופי החירום וההצלה מערכות טכנולוגיות מבצעיות העושות שימוש בתשתית הסלולר המסחרית. במצב כזה, מתן עדיפות לגופי ההצלה והביטחון במצבי חירום הוא מהלך חיוני.
 
כ"כ, נשקל  לקבוע שיעור מקסימלי של 3% מסך המינויים על הרשת, כדי שלא יהיה חשש לפגיעה מהותית בשירות, שניתן לשאר מנויי חברות הסלולר. בשימוע הוגדר אופן אספקת השירות ע"י חברות הסלולר, רשימת הגופים היכולים לקבל את השירות, כפי שנקבע ע"י רשות החירום הלאומית, והשיעור המקסימלי של המנויים היכולים לקבל את השירות.

יועז הנדל, שר התקשורת: ״במקרי חירום כמו פיגוע או אירוע רב נפגעים כוחות ההצלה צריכים לתקשר עם מי שנמצא בזירה וברגעים כאלה רשתות הסלולר מתקשות לעמוד בעומס. כחלק ממסקנות מאירועים כאלה אנו יוצאים למהלך של יצירת מסלול חירום לכוחות הצלה בטלפונים הניידים כדי שבשעת אירוע לא יסבלו מניתוקים ומחוסר יכולת להוציא שיחה. זאת, כדי להבטיח טיפול מהיר ומיטיבי לפצועים בשטח״.

לירן אבישר בן- חורין, מנכ"לית משרד: "תקשורת איכותית ויציבה של גופי הביטחון וההצלה היא קריטית ליעילותם ותפקודם בעת חירום. אנו מבקשים לאפשר לחברות הסלולר לספק לגורמי ההביטחון והחירום עדיפות על גבי הרשת המסחרית כדי להבטיח תפקוד מיטבי במצבי חירום לטובת הציבור".

שימוע MCPTT - כאן.
 
עדכון 27.6.21: אלי ציפורי פרסם כאן בבלוג שלו (כותרת בלבד): "מתחם מירון: איך בית המשפט העליון מרח את הנושא?.
האם מרים נאור תבדוק גם את תפקידה של הנשיאה הנוכחית אסתר חיות ושופטי העליון במריחת ההחלטה להלאים את מתחם הקבר במשך של 11 שנה?."
מומלץ לקריאה. 

עדכון 20.10.21: גד פרץ צייץ כאן: "משרד התקשורת החליט לאפשר לחברות הסלולר לשווק שירותי PTT (Push To Talk) מתועדפים הכוללים (MCPTT Mission Critical Push To Talk) וכן שירותי (POC PTT Over Cellular) מתועדפים, לגופים הנותנים שירותים קריטיים לציבור במצבי חירום. אחד הלקחים מאסון מירון."

להלן הודעת משרד התקשורת: "שר התקשורת, יועז הנדל, החליט לאפשר עדיפות לכוחות הביטחון וההצלה ברשתות הסלולר במקרי חירום.
שר התקשורת, יועז הנדל: "במקרי חירום כמו פיגוע או אירוע רב נפגעים, כוחות הביטחון וההצלה צריכים לתקשר עם מי שנמצא בזירה ולקבל עדיפות ברשתות הסלולר. למדנו מאירועי עבר ואנחנו מתאימים את הרגלוציה למציאות בשטח. החלטנו לאפשר יצירת מסלול חירום לכוחות ההצלה בטלפונים הניידים כדי שבשעת חירום לא יסבלו מניתוקים ומחוסר יכולת להוציא שיחות עקב העומס, וזאת כדי להבטיח טיפול מהיר ומיטיבי לפצועים בשטח ולהציל חיים״.
מנכ"לית משרד התקשורת, לירן אבישר בן-חורין: "תקשורת איכותית ויציבה של גופי הביטחון וההצלה קריטית ליעילותם ותפקודם בעת חירום. אנו החלטנו לאפשר לחברות הסלולר לספק לגורמי הביטחון וההצלה שירותים קריטיים ועדיפות על גבי הרשת המסחרית במקרי חירום כדי להבטיח תפקוד מיטבי לטובת הציבור הישראלי, תוך מניעה מפגיעה מהותית ובשירות שניתן לשאר מנויי חברות הסלולר".
================================
משרד התקשורת החליט לאפשר לחברות הסלולר לשווק שירותי PTT (Push To Talk) מתועדפים הכוללים (MCPTT Mission Critical Push To Talk) וכן שירותי (POC (PTT Over Cellular מתועדפים, לגופים הנותנים שירותים קריטיים לציבור הישראלי במצבי חירום לאחר שימוע שנערך במשרד. השירותים יפעלו על גבי רשתות הסלולר המסחריות (דור 4 ודור 5), ויאפשרו לכוחות הביטחון וההצלה תקשורת יציבה במצבי חירום ועומסים חריגים על רשתות הסלולר, ובכך ישפרו את  יעילותם ומהירות התגובה לטובת הצלת חיים ושלום הציבור.
עד היום הגופים המספקים שירותים קריטיים לציבור בישראל  (משטרת ישראל, מגן דוד אדום, כבאות והצלה, פיקוד העורף ועוד), הקימו מערכות תקשורת מבצעיות על גבי תשתיות ותדרים ייעודיים כדי להשתמש בשיחות קוליות באמצעות מנגנון PTT. אך עקב מחסור במשאב התדרים, והעלויות הגבוהות שנדרשות בהקמתן ותחזוקן של תשתיות יעודיות, מפעילים גופי החירום וההצלה מערכות טכנולוגיות מבצעיות שעושות שימוש בתשתית הסלולר המסחרית. במצב כזה, מתן עדיפות לגופי ההצלה והביטחון במצבי חירום היא מהלך חיוני.
כמו כן, המשרד החליט לקבוע שיעור מקסימלי של 3% מסך המינויים על הרשת, כדי שלא יהיה חשש לפגיעה מהותית בשירות שניתן לשאר מנויי חברות הסלולר. כמו כן, בשימוע הוגדר אופן אספקת השירות על ידי חברות הסלולר ורשימת הגופים שיכולים לקבל את השירות, כפי שגובש בשיתוף עם רשות החירום הלאומית."
  
 
Bookmark and Share