Telecom News - לוויין ניקוי החלל של Astroscale הדגים לראשונה הצמדות מגנטית ללוויין תקול

לוויין ניקוי החלל של Astroscale הדגים לראשונה הצמדות מגנטית ללוויין תקול

דף הבית >> חידושים הכרזות >> לוויין ניקוי החלל של Astroscale הדגים לראשונה הצמדות מגנטית ללוויין תקול
לוויין ניקוי החלל הראשון בעולם של Astroscale הדגים הצמדות מגנטית ללוויין תקול  
מאת: מערכת Telecom News, 26.8.21, 12:08לוויין קרדיט אסטרוסקייל
 
מדע בדיוני? ממש לא: הניסוי, שהוכתר בהצלחה, מהווה הוכחת התכנות של טכנולוגיות הליבה הדרושות לאיתור זבל חללי, או לוויין נטוש בחלל ואת יכולות הלכידה וההצמדות אליהם.  
 
לוויין ניקוי החלל ELSA-d (End-of-Life Services Astrosclae Demonstrator) של חברת אסטרוסקייל, הדגים בהצלחה את יכולתו ללכוד אובייקטים בחלל, תוך שימוש במערכת לכידה מגנטית שפותחה ע"י החברה. הניסוי בוצע אמש. בישראל פועלת חברת בת של אסטרוסקייל המנוהלת ע"י אריה הלזבנד. 
 
אתגר משמעותי בסילוק זבל חללי (שרובו מתכתי), או מתן שירותים בחלל ללוויין תקול, הוא היכולת לאתר, ללכוד ולהיצמד לאובייקט במרחבי החלל. הניסוי, שהוכתר בהצלחה, מהווה הוכחת התכנות של טכנולוגיות הליבה הדרושות לאיתור זבל חללי, או לוויין נטוש בחלל ואת יכולות הלכידה וההצמדות אליהם.  
 
ELSA-d, ששוגר לחלל בהצלחה במהלך מרץ 2021 כפי שדיווחנו - כאן, הורכב מ-2 לוויינים: לוויין שירות (~ 175 ק"ג) ולוויין ׳לקוח׳ (~ 17 ק"ג) המדמה פסולת חלל, ששוגרו צמודים יחדיו.
 
לוויין השירות פותח כדי להסיר בבטחה חלקי פסולת חלל מהמסלול והוא מצויד בטכנולוגיות המאפשרות לאתר ולהתחבר בבטחה לחפצים הנעים בחלל באמצעות מנגנון עגינה מגנטי.
 
במהלך הניסוי נבדקו החיישנים האמורים לאתר את לוויין המטרה ובוצעה הכנסה לפעולה של מערכת הלכידה, שתוכננה כדי ללכוד את האובייקט ולהחזיק בו. יכולות אלו הן קריטיות למשימות הלוויין, כיוון שהן מעידות על יכולת המערכת ללכוד ולשחרר מספר רב של עצמים בחלל, מהלך, שישמש כבסיס לטכנולוגיות שירות לסילוק זבל חללי ו/או להסרה מהחלל של לוויינים תקולים ונטושים.
 
במהלך הניסוי, צוות התפעול שעל הקרקע בחן את פעילות החיישנים ושאר המערכות. החברה מדווחת על הפקת לקחים יקרי ערך מהשלב הראשון של המשימה, שבדק ואימת פעילות של  מערכות חיוניות מרובות, שכללו מכ"מ לייזר, מנגנון לכידה מגנטית, מצלמת אור נראה ומערכות ותת-מערכות נוספות.
 
הצלחת השלב הנוכחי במשימה סוללת את הדרך לשאר חלקי ההדגמה החלוצית ופורצת הדרך לסילוק זבל חללי. בשלב הבא של הניסוי, לוויין הלקוח ימוקם במרחק גדול יותר, תוך בדיקה של מערכות תוכנה אוטונומיות מובנות בשיתוף עיבודי טלמטריה מהקרקע. חלק זה בניסוי יושלם בחודשים הקרובים, כשלאחריו ייבחן גם תסריט, שבו לוויין הלקוח יהיה חסר שליטה וחג בחלל ללא בקרה.
 
נובו אוקאדה, מייסד ומנכ"ל חברת אסטרוסקייל: "זה היה שלב ראשון נפלא באימות כל הטכנולוגיות המרכזיות המאפשרות איתור, מפגש ולכידה של אובייקטים בחלל. אנו גאים לעמוד בצעדים הראשונים והמאתגרים הללו, וממשיכים קדימה עם חזון השירותים בחלל".

ELSA -D
 
ההיצמדות:
ELSA-D


סרטון המחשה - כאן.
 
 
 

  
 
 
 
 
https://astroscale.com/
 
 
  
 
Bookmark and Share