חובת יידוע במסגרת איסוף ושימוש במידע אישי - להערות הציבור

דף הבית >> חדשות עולם הסייבר >> חובת יידוע במסגרת איסוף ושימוש במידע אישי - להערות הציבור
הרשות להגנת הפרטיות פרסמה להערות הציבור מסמך על חובת יידוע במסגרת איסוף ושימוש במידע אישי
מאת: מערכת Telecom News, 3.5.22, 11:54CYBER FREE

איסוף מידע מאדם ושימוש בו ללא יידוע מספק של נושא המידע משליך על תוקף ההסכמה מדעת, ועלול להוות הפרה של הוראות חוק הגנת הפרטיות.
  
המסמך מציג את פרשנות הרשות בנושא חובת יידוע במסגרת איסוף ושימוש במידע אישי. המסמך מציג את פרשנות הרשות לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות תוך התמקדות בחובת יידוע במסגרת הליך קבלת הסכמה ובמסגרת שימוש במערכות לקבלת החלטות מבוססות אלגוריתם או בינה מלאכותית.
 
המסמך מבהיר, שחובת היידוע הקבועה בסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות חלה בכל מקום בו איסוף מידע אישי על אודות אדם נעשה על יסוד פנייה אליו, וזאת בין אם המידע נאסף מכוח הסכמת נושא המידע, ובין אם איסוף המידע נעשה מכוח הסמכה שבדין.
 
הרשות מבהירה, שאיסוף מידע מאדם ושימוש בו ללא יידוע מספק של נושא המידע משליך על תוקף ההסכמה מדעת, ועלול להוות הפרה של הוראות חוק הגנת הפרטיות.
הרשות מציינת, שככל שהמידע הנאסף הוא רגיש במיוחד (כגון מידע ביומטרי), ובנסיבות בהן קיים חשש אינהרנטי, שהסכמת נושא המידע עלולה להיות מוגבלת, רצוי, שחובת היידוע תהיה אף רחבה יותר מהקבוע בסעיף 11 לחוק.
 
המסמך מופץ בשלב זה להערות הציבור. עם השלמת עיבוד ההערות יפורסם המסמך בנוסחו הסופי.

המסמך המלא 7 עמודים - כאן.
 
להעברת הערות למסמך יש לשלוח מייל עם הכותרת "חובת יידוע במסגרת איסוף ושימוש במידע אישי" לכתובת הדוא"ל ppa@justice.gov.il עד ל-5.6.22. 
 
Bookmark and Share