Telecom News - מחקר: הפערים בין מעסיקים לעובדים מעכבים חדשנות

מחקר: הפערים בין מעסיקים לעובדים מעכבים חדשנות

דף הבית >> דעות ומחקרים >> מחקרים, מצגות מסמכים >> Global >> מחקר: הפערים בין מעסיקים לעובדים מעכבים חדשנות
מחקר: הפערים בין מעסיקים לעובדים מעכבים חדשנות
מאת: מערכת Telecom News, 22.12.22, 01:29CORONA FREE

המחקר מדגיש כיצד התפיסות של המשיבים לגבי חדשנות מתנגשות בהעדפה של מקום העבודה שלהם - עבודה בכל מקום או רק במשרד.

במחקר, שנערך ע"י חברת VMware, כמעט שני שליש (62%) מהמשיבים על סקר, שנערך באזור EMEA, האמינו, שהארגון שלהם יוכל להיות חדשני יותר אילו העובדים יחזרו לעבוד במשרד.

המחקר, שבוצע ע"י מכון המחקר Vanson Bourne בשם חברת VMware, מדגיש כיצד התפיסות של המשיבים לגבי חדשנות מתנגשות בהעדפה של מקום העבודה שלהם, כאשר 81% מהמשיבים השיבו, שהם יהיו בעלי שביעות רצון גבוהה אם יוכלו לעבוד מכל מקום.

בנוסף, יותר מחצי (56%) מהמשיבים, שהחזיקו במשרות המאפשרות מדיניות עבודה היברידית גם מהמשרד וגם מהבית, דיווחו על מצב רוח טוב יותר, על יותר יצירתיות (52%) ועל יותר שיתוף פעולה (53%) בצוותים שלהם לעומת התקופה שלפני מגפת הקורונה.

בתקופה כלכלית לא יציבה ייתכן ומנהיגים עסקיים ינקטו במדיניות של חזרה למשרד, בתקווה שהיא תאפשר יותר חדשנות ויעילות בקרב העובדים, אבל היישום בפועל של יתרונות אלו מוטל בספק.

למעשה, אחוז גדול מהארגונים שלהם מדיניות עבודה היברידית או מדיניות עבודה המאפשרת עבודה מכל מקום מצביעים גם על מדד חדשנות גבוה ועל ההשפעה החיובית של מדיניות כזו על הארגון ועל העובדים. כמעט כל הארגונים ברחבי אירופה עם מדיניות של עבודה בכל מקום מודדים חדשנות (97%) לעומת רק 82% מהארגונים עם מדיניות של עבודה במשרד בלבד.

בשנה הקרובה, כמעט 72% מהארגונים, שהשתתפו במחקר, מתכננים להשקיע יותר בתרבות הדיגיטלית שלהם כאשר 32% יעדיפו השקעות המניעות חדשנות ויצירתיות. הנעה של חדשנות נועדה כדי לייצר יעילות עסקית, לצמצם עלויות או לחזק את האטרקטיביות של הארגון בשוק והיא מהווה תמריץ עסקי.
 
כלים דיגיטליים מסייעים לארגונים לעשות יותר בפחות. בקרב ארגונים שההשקעה שלהם באוטומציה עלתה, כמעט חצי מהם (46%) השקיעו באוטומציה כדי לחזק את היעילות ואת חווית העובד.

בנוסף, 43% פונים לאוטומציה כדי לחזק חדשנות, כאשר 49% מהם מעוניינים בתפעול זול ומהיר יותר.

הרמות הגבוהות של ההשקעה מגיעות מארגונים עם מדיניות עבודה היברידית ומדיניות עבודה מכל מקום. נתון זה מציע שחדשנות עסקית ויעילות חייבות להיות בראש סדר העדיפויות, בלי קשר לגמישות של מקום העבודה.

שאקר אייאר, סגן נשיא בכיר למחשוב משתמשי הקצה בחברת VMware. "חוסר הוודאות הכלכלית מניע ארגונים להתמקד יותר בחדשנות וביעילות, אבל זה לא צריך לבוא על חשבון ההתקדמות, שנעשתה בתחום של נהלי עבודה גמישים יותר. המחקר הראה, שאם נאפשר סביבת עבודה שמחה יותר, מעורבת יותר וצוותים משתתפים יותר, באופן טבעי נגביר את היעילות.

עובדים מאמינים, שהם יוכלו לבצע את עבודתם באופן הטוב ביותר כאשר ניתנת להם הבחירה בעבודה היברידית, יחד עם כלים היכולים לתמוך בכך ועדיין מנהלים רבים מאמינים שעבודה במשרד היא זו שמניעה חדשנות.

המחקר מראה, שיותר ארגונים צריכים ליישם מדדים לבחינת ההשפעה הזו, כדי לנהל את הארגון באופן תואם למציאות ולא על פי תפיסות שגויות. ארגונים עם מדיניות עבודה היברידית לוקחים היבט זה יותר ברצינות.

ההשקפה על היתרונות של עבודה של כל העובדים מהמשרד לא מובטחת ואינה מתרחשת בפועל. ארגונים חייבים להמשיך למצוא את האיזון בין מינוף חדשנות בלי לפגוע במוטיבציה וביעילות של העובדים. ע"י השקעה בכלים דיגיטליים שיתופיים, באוטומציה ובהטמעת נוהגים בצוותים, מנהלים ומנהיגי ארגונים יוכלו להניע יעילות ולמנף הצלחה ועדיין להציע את אותה הגמישות של עבודה במשרד או מרחוק". 
 
Bookmark and Share