Telecom News - האם יימצאו 3 תדרי רדיו חדשים שימנעו את סגירת תחנות הרדיו של תאגיד כאן?

האם יימצאו 3 תדרי רדיו חדשים שימנעו את סגירת תחנות הרדיו של תאגיד כאן?

דף הבית >> חדשות >> חדשות עולם הטלוויזיה >> האם יימצאו 3 תדרי רדיו חדשים שימנעו את סגירת תחנות הרדיו של תאגיד כאן?
האם יימצאו  3 תדרי רדיו חדשים שיאפשרו למנוע סגירת תחנות הרדיו של תאגיד כאן?
מאת: מערכת Telecom News, 20.2.23, 17:27רדיו

זאת, לאור כוונת שר התקשורת לקחת תדרים מתחנות הרדיו של תאגיד כאן. כ"כ, ועדת הכלכלה אישרה להאריך בשנה את הוראת השעה בתקנות הטלגרף האלחוטי העוסקות ברישיונות, תעודות ואגרות.

נציג משרד התקשורת, אריאל שטיינר, הסביר כי ההארכה נדרשת כדי לסיים עבודה כלכלית מורכבת, שחלקה כבר יושם. נציג הלשכה המשפטית במשרד התקשורת, עו"ד אורנן שטיינברג אמר, שהתקנות נועדו להסדיר את השימוש בספקטרום תדרי הרדיו ואת דרכי ניהולו ורישוי פעולות מכשירים אלחוטיים.

היו"ר ביטן התייחס לכוונת שר התקשורת לקחת תדרים מתחנות הרדיו של תאגיד כאן, ושאל מדוע אי אפשר למצוא תדרים נוספים. שטיינר השיב, שתדרי הרדיו זה משאב מוגבל והציוד ההנדסי אינו תומך בכך. היו"ר ביטן התעקש וביקש לבחון כבר בשבועות הקרובים אם ניתן למצוא 3 תדרים ובכך לפתור את הבעיה של התאגיד.

ח"כ מטי הרכבי אמרה, שיכול להיות, שבכל מקרה, יש רצון לפגוע בתאגיד, וביטן השיב, אשם הבעיה היא מחסור בתדרים אז צריך לפתור אותה, ואם הבעיה היא לא תדרים אז שיבואו ויגידו זאת.

הוא הוסיף, שהוא סבור, שהבעיה היא תדרים, ואם היא תיפתר לא יהיה צורך לפטר אף אחד בתאגיד. עוד הוסיפה ח"כ הרכבי, שהוראת השעה בתוקף מ-2015 ומוארכת פעם אחר פעם מאז. שטיינר השיב, שהעבודה הכלכלית החלה ב-2019 והיא לקראת סיום. היו"ר ביטן הבהיר כי לא יהיו הארכות נוספות.

מנהל מערך המשדרים של תאגיד כאן, יובל קלר, אמר, שהפתרון לתדרים הוא מעבר לרדיו דיגיטלי, שקיים בכל העולם. הוא הוסיף, שישנו מתאם, שניתן לחבר במכונית לשקע המצית, בעלות של 10 דולריפ. שטיינר התייחס לכך ואמר, שהדבר נבחן במשרד לפני עשור והמכרז להקמת מערך דיגיטלי נכשל. היו"ר ביטן ביקש בחינה מחודשת של המעבר לרדיו דיגיטלי.

בתום הישיבה אושרו התקנות בקולותיהם של היו"ר ביטן וח"כ אלי דלל, והיו"ר ביטן ביקש תשובה בעניין תדרי התאגיד בשבועות הקרובים.

עדכון 3.3.23: פורסם כאן ב"גלובס" (כותרת בלבד): "איך מצא עצמו שר התקשורת שלמה קרעי כמעט לבד במאבק מול התאגיד.
מאז כניסתו לתפקיד לפני כחודשיים חותר קרעי לצמצום כוחו של התאגיד הציבורי • אף שהוא אינו הראשון שעוסק בכך, הפעם לא כל חברי הקואליציה מתייצבים לימינו • קרעי בתגובה: "כדי להתמודד עם השמן שרוכב על כתפי הרזה, צריך מישהו שמגיע מחוץ לקופסה"."

עדכון 21.3.23: פורסם כאן ב-YNET: "הרפורמה בשוק התקשורת: ביטול הצורך ברישיון לשידור חדשות - וביטול הרשות השנייה. 
שר התקשורת שלמה קרעי הציג את הרפורמה במשרד התקשורת לשנה הקרובה, והכריז על ביטול הצורך ברישיון לשידור חדשות וכן ביטול הרשות השנייה. הוא אמר כי "תדרי ה-FM ברדיו הם משאב מוגבל, כ-50% מהיצע התדרים מוחזקים על ידי השידור הציבורי. זו שערורייה. בימים אלה צוות מקצועי עומל על המתווה הנדרש להקצאת תדרים לתחנות אזוריות". הוא אף הוסיף כי "השידור הציבורי זכה לעדנה בשנים האחרונות בעיקר בגלל סדרות פופולאריות שיצר, נוסיף לחזק את היצירה הישראלית ונפעל לא בחיפזון"."

עדכון 20.4.23: חברת פרטנר הוציאה כאן הודעה לבורסה מאוד מוזרה ובנוסח חריף בנוגע להחלטות משרד התקשורת בעניין תדרים משותפים עם הרשות הפלסטינית ולהלן כל ההודעה:
"מהות האירוע: מגבלות על השימוש בפסי התדרים המוקצים לחברה ולהוט מובייל, בתחומי ה-2600 וה- 3500 מגה הרץ.
בהמשך לדיווחי החברה מיום 17 ביולי 2019 (מס' אסמכתא: 061623-02-2019) ומיום 13 באוגוסט התאגיד עסקי תיאור לפרק 13.2.6.4-ו 13.2.6.3 לסעיפים וכן ( 2020-02-088257 אסמכתא' מס 2020).
בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022, כפי שפורסם ביום 28 במרץ 2023 (מס' אסמכתא: -01-2023029092) (להלן - הדוח התקופתי לשנת 2022), בקשר לרכישה באמצעות מכרז של 2X10 מגה -הרץ בפס 2600, והפעלת תדר זה ברשת ה-4G המשותפת יחד עם 2X10 מגה הרץ שנרכשה ע"י הוט מובייל בע"מ 1 (להלן - הוט מובייל), ושל 50 מגה הרץ בפס 3500 והפעלת תדר זה ברשת 5G המשותפת יחד עם 50 מגה הרץ שנרכשו על ידי הוט מובייל, ושבמסגרת תיאום תדרים עם מדינות שכנות, עם הרשות הפלסטינית ועם גורמים נוספים, עשויים להתקיים שימושים משותפים או מגבלות לשימוש לגבי כל או חלק מפסי התדרים באזורים מסוימים, החברה מעדכנת כי ביום 19 באפריל 2023 ,התקבל בחברה מכתב ממשרד התקשורת ביחס למגבלות על השימוש בפסי התדרים המוקצים לחברה ולחברת הוט מובייל בתחומי ה-600,2 וה- 500,3 מגה הרץ (להלן – המכתב).
בהתאם למכתב, בהמשך להחלטה מהעת האחרונה של הוועדה הטכנית המשותפת לישראל ולרשות הפלסטינית (להלן - וט"ם), לקדם הקצאה של פסי ה-2600 ושל פס התדרים 3510 עד 3590 מגה הרץ, למפעילי הרט"ן הפלסטינים לשימוש מקביל ובכפוף להקצאתם למפעילים הפלסטינים ) (להלן - הפסים המקבילים), עדכן הצד הפלסטיני שלאחר שיוקצו הפסים המקבילים על ידי הוט"ם לרשות הפלסטינית, בכוונתו לחלק אותם לשימוש של מפעילי הרט"ן הפלסטינים ג'אוול (JAWWAL) ו -אורידו (OREDEOO) (לשעבר ווטאניה).
1. לפרטים בדבר הסכם שיתוף רשתות של החברה עם הוט מובייל והשותפות המוגבלת שהוקמה על ידי הצדדים לעניין זה (PHI), ראו בסעיף 5.23 לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022.
בהתאם לכך, נקבע במכתב כי יחולו על השימוש של החברה ושל הוט מובייל בפסים המקבילים הכללים הבאים:
א. השימוש שיעשו החברה, הוט מובייל ומפעילי הרט"ן הפלסטינים, בפסים המקבילים ינוהל באמצעות חברת ניהול שתנהל את השימוש המקביל בפסים המקבילים, תתאם בין המפעילים המשתמשים ובמידת הצורך תקבע את השינוי הנדרש ליישום על ידי מי מהמפעילים המשתמשים. זאת, במטרה למנוע הפרעות לשימוש מפעילי הרט"ן הפלסטינים בפסים המקבילים באזור יהודה ושומרון (להלן – איו"ש).
לשם כך על החברה והוט מובייל להתקשר עם חברת הניהול בהסכמים לשם קביעת נהלי העבודה והתיאום, אשר יהיו טעונים אישור משרד התקשורת וקצין מטה (קמ"ט) תקשורת איו"ש, וכי במידה שהחברה או הוט מובייל לא יחתמו על הסכם כאמור הן לא יוכלו לעשות שימוש בפסים המקבילים ללא אישור בכתב מחברת הניהול, לרבות בישראל.
ב. בשימוש בפסי 2600 מגה הרץ בתחום איו"ש וקו התפר תינתן עדיפות למפעילי הרט"ן הפלסטינים, למעט בריכוזי ההתיישבות היהודית באיו"ש, כפי שנקבעו על ידי הוט"ם, בהם תינתן עדיפות לחברה ולהוט מובייל, כפי שפורט במכתב.
ג. בשימוש בפסי ה-3600 מגה הרץ בתחום איו"ש וקו התפר תינתן עדיפות למפעילי הרט"ן הפלסטינים בהתבסס על המפורט במכתב וכפי שיוסכם עם חברת הניהול ויאושר על ידי הוט"ם.
יצוין כי משרד התקשורת לא נקב במכתב בלוח זמנים לביצוע האמור ב- ו.
2. בהתאם להערכות ראשוניות של החברה, יישום מלא של האמור במכתב, עלול לפגוע בשירותי החברה בתדר 2600 מגה הרץ (החברה עושה שימוש גם בתדרי 700 ,1800 ו – 2100 לצורך מתן שירותיה), בכל יישובי איו"ש, וכן בטווחים גיאוגרפיים של עד 8 ק"מ מהקו הירוק. בנוסף, יישום מלא של האמור במכתב עלול לגרום לחברה להימצא בנחיתות ביצועים ביחס למתחרים בחלק מאתרי הסלולר שלה.
יצוין כי החברה ממשיכה ובוחנת את המכתב והשלכותיו לרבות מול משרד התקשורת.
המידע המובא בדוח זה, בדבר השלכות על שירותי החברה הנובע ים מיישום מלא של המכתב, הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. מידע זה עלול שלא להתממש או להתממש בצורה שונה מהתואר לעיל, בין היתר, כתוצאה מאופן וקצב יישום המכתב, החלטות הוט"ם, הצד הפלסטיני ואופן ניהול השימוש במקביל בפסים המקבילים על ידי חברת הניהול.
בכבוד רב,
חברת פרטנר תקשורת בע"מ
נחתם על ידי: אבי גבאי, מנכ"ל." 
 
Bookmark and Share