Telecom News - נציבות האיחוד האירופי הכירה בישראל כבעלת מעמד תאימות בהגנת הפרטיות

נציבות האיחוד האירופי הכירה בישראל כבעלת מעמד תאימות בהגנת הפרטיות

דף הבית >> חדשות לארגונים ולעסקים >> נציבות האיחוד האירופי הכירה בישראל כבעלת מעמד תאימות בהגנת הפרטיות
נציבות האיחוד האירופי אישרה את ההכרה בישראל כמדינה בעלת מעמד תאימות (Adequacy) בתחום הגנת הפרטיות
מאת: מערכת Telecom News, 15.1.24, 19:06PRIVACY FREE

ההחלטה ניתנה לאחר תהליך בחינה מקצועי שנמשך מספר שנים, ומטעם ישראל נעשה בהובלת הרשות להגנת הפרטיות והמחלקה החוקתית בייעוץ וחקיקה.

הרשות להגנת הפרטיות
הרשות להגנת הפרטיות

הכתבה מ-23.5.23: פורסמו תקנות הגנת הפרטיות התשפ"ג-2023: התקנות הן אבן דרך חשובה בתהליך חידוש מעמד התאימות (Adequacy), שניתן לישראל ע"י האיחוד האירופי ב-2011, כמדינה שרמת הגנת המידע בה תואמת לרמת ההגנה על מידע אישי הנוהגת במדינות האזור הכלכלי האירופי - כאן.

עיון בהחלטה באתר נציבות האיחוד האירופי  - כאן. 
 
Bookmark and Share