Virgin Money / Nice

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> Virgin Money / Nice
מאת: מערכת Telecom News
27/03/13,  17:36
החברות המעורבות: נייס עבור ווירג'ין מאני
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: הטמעת פתרון "קול לקוח" Voice of the Customer - VOC של Nice Fizzback ב-Virgin Money להגברת חווית הלקוח, לשם איסוף משוב לסקרים באמצעות מסרונים, דוא"ל ומענה קולי לניתוח חווית הלקוח במרכז שירות הלקוחות, באתר האינטרנט ובחנויות, ולפילוח המידע עפ"י פרמטרים שונים לשיפור תפעול השירות.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: לא נמסר היקף כספי
Bookmark and Share