Telecom News - האם נוצר קרע בוועד עובדי משרד התקשורת?

האם נוצר קרע בוועד עובדי משרד התקשורת?

דף הבית >> חדשות >> חדשות השוק הקווי >> האם נוצר קרע בוועד עובדי משרד התקשורת?
על רקע המאבק של עובדי משרד התקשורת ועובדי הרשות השנייה כנגד החלטת הממשלה למזג ביניהם, מתפתח כנראה סיפור מוזר של מאבק פנימי בתוך ועד עובדי משרד התקשורת. משרד התקשורת מכחיש מכל וכל את הסיפור. ההסתדרות נמנעת מתגובה. המשך יבוא. 
מאת: אבי וייס, 11.7.13, 23:00תמי לשם

ביום 16.6.13 פרסם שר התקשורת והגנת העורף גלעד ארדן את הבשורה, שוועדת השרים לענייני חקיקה אישרה את הצעתו להקים "רשות לשידורים מסחריים ברדיו ובטלוויזיה", שתתבסס על איחוד בין מועצת הכבלים והלוויין לבין מועצת הרשות השנייה. במקום שני רגולטורים לתחום השידורים בישראל תוקם יחידה רגולטורית אחת. הדבר עורר מייד תסיסה בשני הגופים הללו ,שהכריזו, בגיבוי ההסתדרות, על "סכסוך עבודה". 

אם לא היה די במהומה המתרחשת ממש בימים אלו תחת השר גלעד ארדן בשני המשרדים, שהוא אחראי להם (כנחשף - כאן), עולה, שכנראה גם בקרב העובדים לא הכל עובר בשקט.

פנינו אל משרד התקשורת וכן אל ההסתדרות החדשה בשאלות הבאות:
 "אודה להתייחסות דחופה לפסקה הבאה:
  1. לאחרונה נוצר לכאורה מצב בו אין למעשה ועד עובדים במשרד התקשורת. זה החל בכך, שחברת הוועד עו"ד ברוריה מנדלסון התפטרה מהוועד ומסרה על כך הודעה ליו"ר הוועד ולתמי לשם, סמנכ"לית משאבי אנוש (בתמונה למעלה), אך שום הודעה לא נמסרה לעובדים בעניין זה וגם לא נקבע לה מחליף. העניין הזה כנראה הוסתר מכולם, כנראה בגלל יו"ר הוועד והמציאות, שהתפתחה לאחרונה במשרד, והמפורטת להלן.
  2. למשרד התקשורת, מסיבות היסטוריות, ועד מפוצל: ועד ת"א + ועד ירושלים, בראשו עומדת רונית בן טל, בכירה באגף משאבי אנוש, כפופה ישירות לסמנכ"לית משאבי אנוש, תמי לשם;
  3. ועד ירושלים נטל על עצמו לייצג את עובדי מנהלת השידורים (במועצת הכבלים והלוויין השוכנת בת"א) בסכסוך שלהם עם הנהלת המשרד, על רקע כוונת שר התקשורת והגנת העורף גלעד ארדן למזג אותם לרשות השנייה (הסכסוך הוכרז לפני כשבועיים, רשמית, בחסות ההסתדרות).
  4. ככל הנראה, בוועד ירושלים מנעו מנציגי המנהלת (מת"א) ליטול חלק בדיונים, שיחרצו את גורלם. תחושת העובדים במנהלת בת"א, שוועד ירושלים, ובמיוחד היו"ר שלו המתיימר לייצגם, מבקש לקדם חד-צדדית את כוונת ההנהלה להוביל מהר למיזוג הגופים, בלא להבטיח את זכויותיהם. דהיינו: הם מרגישים, שיו"ר הוועד למעשה מייצגת את עמדת ההנהלה במקום לייצג את עמדת העובדים.
  5. נציגי המנהלת פנו למחזיק תיק התקשורת בהסתדרות עובדי המדינה, אריאל יעקובי, והלינו על ההתנהלות הבלתי מקובלת הזו. בעקבות זאת, זימן יעקבי את הנוגעים לדיון. נציגי ועד ירושלים הופתעו לגלות בדיון את נציגי המנהלת, פוצצו את הדיון ועזבו אותו במחאה.
  6. אריאל יעקובי (שהוא יו"ר הסתדרות עובדי המדינה), כנראה בתמיכת יו"ר ההסתדרות עופר עיני, זימן ככל הנראה את רונית בן טל לשימוע לפני הדחה מתפקידה כיו"ר הוועד. העילה: בדרגתה ומתוקף תפקידה היא מנועה מלכהן בוועד המשרד, כמו גם בשל התנהלותה. כ",כ בכוונת אריאל יעקבי לקיים כמה שיותר מהר בחירות חדשות לוועד העובדים במשרד התקשורת."
מלשכת דובר ההסתדרות נמסר: "אין תגובה מטעם ההסתדרות".

תגובת משרד התקשורת: "ראשית, ועד עובדי ת"א וועד עובדי ירושלים, עובדים בשיתוף פעולה מלא, ומייצגים את כלל עובדי המשרד, לרבות את עובדי המועצה ומינהלת הסדרת השידורים לציבור.
יתרה מכך, ועד העובדים המשותף קיים ישיבה עם עובדי המינהלת וזכה לאמון מלא מהעובדים, להמשיך ולייצגם מול ההנהלה.
שלא כנטען, ההסתדרות מביעה אמון מלא ביו"ר הועד רונית בן טל, ומיותר לציין כמובן, שכל הטענות שהועלו בנושא הנן שקריות ומשוללות יסוד. ומעבר לכך, המקור, שהעביר שקרים אלה, מונע מאינטרסים זרים ונוקט במניפולציה זולה.
יו"ר הועד אינה נמצאת בניגוד עניינים כלשהו, מאחר שאינה נמצאת בתפקיד הנהלה, ומכאן שהטענות וההלנות מופרכות מיסודן.
זאת ועוד, עו"ד ברוריה מנדלסון, חברת ועד ירושלים ביקשה לסיים את חברותה בוועד לאור מינויה לתפקיד בכיר בלשכה המשפטית. הודעה על כך נמסרה מיידית להסתדרות עובדי המדינה סניף ירושלים, ואנו פועלים על פי הנחייתם בעניין.
מיותר לציין, כי הוועד ממשיך לכהן וזוכה לאמון ותמיכת כלל העובדים".


  
 
Bookmark and Share