Telecom News - משרד התקשורת עורך כנס ביחד עם עמותה הנמצאת תחת חקירה

משרד התקשורת עורך כנס ביחד עם עמותה הנמצאת תחת חקירה

דף הבית >> עולם ה-ICT ותקשורת >> חדשות משרד התקשורת >> משרד התקשורת עורך כנס ביחד עם עמותה הנמצאת תחת חקירה
ניתוח: "הלך זרזיר אצל העורב" או "מצא מין את מינו" - זה התיאור המתאים לחבירה בין משרד התקשורת לאיגוד האינטרנט הישראלי, איגוד המקבל בכנס במה בחינם, לקמפיין בנושא מיותר, שיזם משרד התקשורת, על חשבון משלמי המיסים בישראל, וללא קיום איזה הליך מסודר וחוקי של מכרז בכל הקשור להפקת האירוע. 
מאת: אבי וייס, 6.2.14, 09:30אבי ברגר

עמדה: אמש הפיץ דובר משרד התקשורת (ד"ר יחיאל שבי), הודעה לתקשורת המצויה כאן, שבה הוא מבשר על יוזמה חדשה של צמרת משרד התקשורת (בחסות השר ומנכ"ל): כנס בנושא "גלישה בטוחה ושימוש נבון ברשת". למי שהשם הזה מזכיר לו את סדרת הכנסים של איגוד האינטרנט הישראלי, הוא לא טועה. מעיון מדוקדק בהזמנה לכנס ובלוח הזמנים המפורט לכנס, נראה, שהכנס למעשה אורגן ע"י איגוד האינטרנט הישראלי ומשרד התקשורת נתן לו את המסגרת, החסות והכסף, על חשבון משלמי המיסים, כדי לקיים את האירוע, שכמוהו ערך בעבר איגוד האינטרנט הישראלי (וגם גופים ציבוריים אחרים), לא אחת. 

למה העניין הזה מטריד? משום שהאיגוד הזה נמצא כעת תחת חקירה, כפי שחשפנו כאן, והחבירה בין כספי ציבור לעמותה פרטית הנמצאת תחת חקירה, נשמע מאוד בעייתי. יתרה מכך, בין המרצים מטעם האיגוד נמצאים אנשים, שהואשמו בגלוי ע"י אחד מחברי ההנהלה הבכירים של איגוד האינטרנט, כפי שחשפתי כאן, ב"מעשים לא ראויים" בלשון המעטה, מעשים אלה טרם בוררו עד הסוף, וחבר הנהלה בכיר אחר באיגוד ציין, ש"כל העובדים שלנו נבחרו ללא מכרז". כעת, הם מקבלים את הבמה (תרתי משמע, כי הכל, כולל הבמה, האולם, הסדרנות, הארגון, והאוכל, נבחרו ללא כל מכרז ואף ללא "פטור ממכרז" ע"י משרד התקשורת) ומקבלים את החשיפה (והלגיטימציה) משר התקשורת וממנכ"ל משרד התקשורת בעצמם, על חשבון משלמי המיסים ותחת סמל מדינת ישראל. 

הייתי מציע לגופי החקירה והבדיקה בישראל להגיע לכנס. שכן, ניתן יהיה "לתפוס את כל הציפורים במכה אחת" בכנס אחד... גם את אלו ממשרד התקשורת שמסתירים את האמת מהציבור לגבי יחסי "הון שלטון", וגם את אלו, שמונו לתפקידם ב"תרגילים תוך מעשים לא ברורים", כפי שמעידים עליהם חברי הנהלה בכירים באיגוד האינטרנט הישראלי. 

כהערת אגב, אני משאיר לקוראים שהגיעו עד השורה הזו, לנחש מי "בישל את הדייסה הזו", של שפיכת כספי ציבור בצורה כה מעוררת תימהון. רמז "עבה כפיל" לתעלומה: מדובר בסמנכ"ל בכיר (או שמא בסמנכ"לית בכירה) במשרד התקשורת, שכיכב (או כיכבה) בכמה פרשיות במהלך השנה הקודמת, פרשיות של בזבוז כספי ציבור בכמויות הולכות וגדלות. כעת, האחריות לבזבוז הנוכחי וקיום הכנס המיותר הזה (שכמותו נערכו עשרות, בשנים שעברו), ללא כל הליך מינימלי של מכרז או אפילו "פטור ממכרז", ביחד עם איגוד האינטרנט הישראלי, רובצת ישירות לפיתחם של השר (גלעד ארדן) והמנכ"ל (אבי ברגר - בתמונה), שבחודשיים האחרונים התמחו בשפיכת כספי ציבור, במיליונים, בלי כל רסן ובקרה, בצורת "פטורים ממכרזים" ליועצים ומקורבים מכל הסוגים (יש עוד חשיפה חדשה בדרך, תפורסם כנראה עוד היום). 

עדכון 12.2.14: היום קיבלתי את המייל הבא מארגון האינטרנט הישראלי, בו הארגון מתגאה על כך שהוא חלק מהכנס, להלן צילום הכותרת של המייל שמורכב מהמודעה של משרד התקשרות, כותרת שמדברת בעד עצמה:
מייל איגוד האינטרנט
 
משבר כספי 
 
Bookmark and Share