Telecom News - בזק נגד משרד התקשורת בגלל חזיר בר שנפל לבור בקיבוץ פרוד

בזק נגד משרד התקשורת בגלל חזיר בר שנפל לבור בקיבוץ פרוד

דף הבית >> חדשות >> חדשות השוק הקווי >> בזק נגד משרד התקשורת בגלל חזיר בר שנפל לבור בקיבוץ פרוד
זו לא מתיחה ל-1 באפריל. חברת בזק הגישה בג"ץ לבית המשפט המחוזי בת"א, שבו היא מערערת על החלטת משרד התקשורת להטיל עליה קנס של 150,600 ש"ח בגלל שלא דיווחה, שכ-40 מנויי טלפון בקיבוץ פרוד נותקו בגלל חזיר בר.
מאת: מערכת Telecom news, 10.2.15, 07:20שמילה מימון

משרד התקשורת העלה אמש בשקט (כאן) לאתרו הודעה לפיה חברת בזק הגישה לבית המשפט המחוזי בת"א עתירה מנהלית כנגד החלטת סמנכ"ל בכיר פיקוח ואכיפה של משרד התקשורת שמילה מימון (בתמונה), החלטה מיום 11.12.14 המצויה כאן, להטיל על בזק קנס (עיצום כספי) בגין הפרה של תקנה 8(א) לתקנות הבזק - הפיקוח על פעולותיו של בעל רישיון, והוראות נוהל "דיווח על אירוע מיוחד" מיום 31.1.13, שמסדיר את אופן הדיווח בהתאם לתקנה האמורה.

אגב, בלי כל קשר, אמש משרד התקשורת גם פרסם, שהוא הטיל קנס על גולן טלקום, קנס בגובה 15,180 ש"ח בגלל אי עמידה בזמנים בנושא הגשת דוחות רבעוניים למשרד התקשורת, בתחום היקף התעבורה של שירותי השיחות לחו"ל ומחו"ל (גולן טלקום בינלאומי). כנראה בגלל הקנס הנמוך (יחסית), גולן טלקום לא תגיש כאן בג"ץ...

בסיפור של בזק, מדובר על מקרה, שקרה ביוני 2013 (!), שבו חזיר בר (בתמונה למטה) נפל לבור תקשורת, שהמכסה שלו נגנב בקיבוץ פרוד בגליל. כתוצאה מנהפילה, החזיר נלכד בתוך הבור (שחלקו היה מוצף מים, בגלל היעדר מכסה), והחזיר מרוב רעב (מים לשתות היו לו בשפע...) החל לאכול את כבלי הטלפון. כשהרגישו בקיבוץ פרוד, שיש כ-40 טלפונים מנותקים, הזעיקו את בזק, שגילתה את החזיר בבור הפתוח של הקיבוץ. כדי לשמור את החזיר בחיים, בזק הזעיקה את חברי ארגון "תנו לחיות לחיות" וכפי שמסופר כאן, צביקה תמוז, מ"מוקד חי" יחד עם כ-7 עובדי בזק משכו את החזיר בחבל מהבור, ואז התקלה המוזרה הזו תוקנה. 

העתידה המנהלית של בזק מצויה במלואה כאן, למי שמתעניין.

אגב, גם הוט מובייל קיבלה קנס (קטן יותר, של 53,300 ש"ח), במקביל לבזק - כאן, בגלל אותה סיבה בדיוק: אי דיווח בזמן על ניתוק לקוחות מהרשת. הוט, עד רגע זה, לא הגישה בג"ץ... 

בזק טוענת בעתירתה, שמדובר בהחלטה בלתי סבירה ודורשת לבטל את הקנס או להקטין אותו למינימום, לנוכח נסיבות העניין שבו בזק פעלה כראוי, ומדובר בעניין פעוט ערך, ממש זעיר, שקרה מזמן, כשבהתחלה (בספטמבר 2014) משרד התקשורת רצה להטיל קנס של 240,960 ש"ח, אך ב-11.12.14 המשרד החליט לפתע להטיל על בזק קנס של 150,600 ש"ח.

"בעניינו - אצבע המשרד הייתה קלה מידי על ההדק". כך כותבת בזק בעתירה. תגובת משרד התקשורת טרם ניתנה. 

אין ספק, שמדובר בעוד נפילה לתהום של התנהלות קלוקלת וחסרת אחריות, של שמילה מימון, שמתמחה באי טיפול בתלונות אזרחים. אבל, מבצע את רצון הממונה עליו (אבי ברגר, המנכ"ל) לדחוף את בזק (וגם את הוט) לפינה, בגלל "השוק הסיטונאי" (שגם בגינו בזק הגישה בג"ץ כנגד משרד התקשורת).
  
 
Bookmark and Share