הושלמה היערכות חב' PHI לפרישת ה-LTE בכל הארץ. הוט מובייל כבר ב-LTE

דף הבית >> חדשות הסלולר והמובייל >> הושלמה היערכות חב' PHI לפרישת ה-LTE בכל הארץ. הוט מובייל כבר ב-LTE
בלעדי: אייל אילוז, כיום סמנכ"ל הנדסה (חטיבת הטכנולוגיות) בפרטנר, ימונה למנכ"ל PHI, חברת תשתיות הסלולר המשותפת להוט-מובייל ולפרטנר. לקוחות הוט-מובייל הועברו כמעט בכל רחבי הארץ לרשת ה-LTE הקיימת של פרטנר. עדכון בסוף הכתבה. 
מאת: אבי וייס, 2.4.15, 22:00איל אילוז

ההכנות של החברות פרטנר והוט-מובייל ליישם את ההסכם בינהן לרשת סלולר משותפת בדור 4 -LTE נמצאות ממש לקראת סיום. החברות מצפות לקבל (אם לא יחול שום עיכוב) מיד לאחר חג הפסח את אישור משרד התקשורת להסכם שת"פ רשתות הסלולר ביניהן, מה שהוליד את חברת PHI, אותה חשפנו בהרחבה כאן

נודע לנו, שהמנכ"ל המיועד של חברת PHI הוא אייל אילוז, (בתמונה), כיום סמנכ"ל ההנדסה של פרטנר. לסמנכל"י כספים וטכנולוגיות ימונו כנראה אנשים מהוט-מובייל. מיד לאחר קבלת האישור של משרד התקשורת, ימומש ההסכם הקיבוצי, שייחתם עם העובדים, שעוברים לעבוד בחברת PHI. ייתכן ויהיה צמצום קטן במצבת העובדים ב-2 החברות לאור האיחוד הצפוי של הרשתות. 

התחום של ההתקנות מול המגזר העסקי והתחום של רשת iDEN של מירס לשעבר, יישאר בשלב זה בהוט-מובייל (ובפרטנר, לגבי המגזר העסקי שאצלה) ונחתמו הסכמים לגבי עלויות השימוש של 2 החברות מול הפעילות של המגזר העסקי של כל אחת ומול רשת מירס לשעבר. בהמשך, ייבחן שילוב גם של ההתקנות של המגזר העסקי מ-2 החברות לרבות רשת מירס לשעבר, בהסדרים החדשים, תחת חברת PHI. 

נודע לנו, שהוט-מובייל כבר משתמשת בתירוץ של "הקמת רשת משותפת", כדי ללחוץ על בעלי בתים, עסקים ומתחמים, שיורידו את דמי השכירות, שהם גובים עבור הצבת האנטנה של הוט-מוביל אצלם. דוגמה לפנייה, שהגיעה אלי: "מבקש תשובה דחוף. כיום על גג עיסקי שוכנת אנטנה של פרטנר ונקודת גישה של הוט. ביום חמישי האחרון הגיע אלי נציג של הוט בדרישה להוריד את המחיר ב-60%, או שהם יורידו את נקודות הגישה בעקבות האיחוד. יש לציין, שפרטנר משלמת לי כמעט פי 2 מהוט. האם זה נשמע איום סרק כדי לחסוך ל-2 החברות, או לקחת אותו ברצינות?" תשובתי לפונה הייתה: קח אותו ברצינות.

אולם, מהלך איחוד הרשתות הפיזי בין החברות טרם החל (יחל ב-1.8.15). כך, שטרם ברור עד הסוף איזה אנטנות תשמשנה את הרשת החדשה ואילו אנטנות הן מיותרות וניתן להסיר אותן. יהיו מקומות בהם PHI תשתמש באנטנות של פרטנר ויהיו מקומות בהם PHI תשתמש באנטנות של הוט-מובייל, הכל כדי לתת מקסימום יעילות ונצילות בפריסת רשת ה-LTE ברחבי הארץ 


אם הכל ילך כמתוכנן, לרשת PHI של פרטנר, שכבר פרוסה בכל רחבי הארץ וממתינה לאישורים (לרבות הקצאת התדרים ש-2 החברות קיבלו במכרז התדרים ל-LTE), יש לרשת זו קדימות מול הרשתות של סלקום וגולן טלקום, שכלל לא קיבלו אישור רגולטורי להסכמי איחוד הרשתות שלהן, ומול הרשת של פלאפון, שתקועה עם 15 מגהרץ בלבד ל-LTE, כי היא טרם חתמה הסכם עם מי מהשחקנים האחרים (דוגמת אקספון-018), כדי להגיע ל-20 מגהרץ ב-LTE, כמו שיש לרשת פרטנר-הוט-מובייל.

ניתוח נוסף של סוגיית הקדימות של רשת פרטנר-הוט-מובייל מול מתחרותיה - מצוי כאן. לא מן הנמנע, שהמתחרות (פלאפון, גולן טלקום וסלקום) תנסנה לחסום את מתן האישורים לפרטנר-הוט-מובייל, בין בלחץ על משרד התקשורת ובין בפנייה לבג"ץ. אולם, אין להם כל יסוד להתלונן, כי מצבן ונחיתותן כעת נובעות אך ורק מההחלטות שקיבלו מנכ"לי החברות פלאפון, סלקום וגולן טלקום. כך, שהן במו ידיהן הן תימרנו את עצמן למצב הזה. 

בינתיים, לקוחות הוט-מובייל כבר נהנים מפרי השת"פ עם פרטנר. כזכור, הוט מובייל החליטה כבר לפני יותר משנה על שינוי כיוון, והעבירה את "הסכם הנדידה הפנים ארצית", שמקורו במכרז התדרים הקודם, שהשתתפה בו, מחברת פלאפון אל חברת פרטנר. לכן כעת, כשהמהלך הזה של הקמת PHI לקראת השלמה, לקוחות הוט מובייל יכולים לקבל את הפס הרחב הנייד שלהם מהאנטנות של פרטנר, ברשת דור רביעי-LTE כמעט בכל רחבי הארץ (אם כי לא תמיד המכשיר הסלולרי של לקוחות הוט-מובייל קופץ לרשת פרטנר, אם יש למכשיר חיבור טוב לאנטנה קרובה של הוט מובייל. כ"כ אם לא הופעלה במכשיר הסלולר האופציה של חיבור LTE אוטומטי, לא יתבצע כלל חיבור שכזה - לתשומת לב לקוחות הוט-מובייל). 

לא הצלחנו לקבל את תגובת פרטנר והוט-מובייל לגבי מהלכי ההיערכות של PHI.

עדכון 13.4.15: היום נחתם הסכם קיבוצי, בין ההסתדרות, חברת פרטנר וועד העובדים של פרטנר, המסדיר את המעבר של העובדים לחברת PHI (מכונה בהסכם: מיזם ה-JV דהיינו: Joint Venture, עם הוט מובייל). פרטי ההסכם מצויים כאן. ההסכם מבטיח את זכויות העובדים במעבר וכן יש בהסכם הסכמה על פרישת 35 עובדי פרטנר מחטיבת הטכנולוגיות (שהופכים למיותרים עם הקמת חברת PHI), בתהליך "פרישה מרצון". 

עדכון 19.4.15: נחתם הסכם קיבוצי (מצ"ב כאן למתעניינים), גם עם עובדי הוט-מובייל. מדובר בכמות קטנה של עובדים (כולל עובדי קבלן, כ-30) שתעבור למיזם המשותף, ומספר קטן (כמה עובדים בודדים) שיפרשו בתנאי "פרישה מרצון" מהוט-מובייל. בכך נסגר המעגל התעסוקתי לגבי העובדים במיזם החדש בחברת PHI. 

עדכון 17.7.15: עובדי PHI, החברה המשותפת לפרטנר והוט, הודיעו להנהלת החברה על הפיכתו של כוח לעובדים לארגון היציג בחברה וקראו להנהלה לשבת עימם למו"מ לכינון הסכם קיבוצי בחברה כנדרש בחוק. לא ברור אם יהיה צורך באישור בית הדין לעבודה לנושא החלפת הארגון היציג של העובדים. עובדי רשתות משתי החברות כבר אוחדו למחלקה אחת (מקום מושבה באיירפורט סיטי, היכן ששכנו משרדי מירס - מוטורולה שהפכה להוט-מובייל אחרי רכישתה ע"י הוט) ושאר העובדים (כשליש בכל חברה) פרשו או פוטרו. 

עד עתה טופלו העובדים האלה על ידי ההסתדרות הכללית, אלא שזו, לטענתם, איכזבה. הם גילו כי עובדי שתי החברות חתומים על שני הסכמים שונים, והתנאים הניתנים להם שונים. כך למשל קיבלו עובדי הוט הבטחה להגנה תעסוקתית למשך שנה וחצי, בעוד עובדי פרטנר לשנה, אך בתנאי פרישה טובים יותר. לטענת העובדים, מדובר ביצירת עובדי דור א' וב' בחברה חדשה לחלוטין. 

ההסתדרות מצידה טענה כי נחוצים היו שני הסכמים שונים מול שתי החברות, עד להקמת חברה אחת, אלא שזה לא סיפק את העובדים שפנו לארגון עובדים המתחרה. "לטובת המיזם הזה נבחרו טובי העובדים בשתי החברות", אומר צחי ליבנת מראשי ההתארגנות. "אנחנו יחידת העילית של שתי החברות, קבוצה מצוינת של מהנדסים הנדסאים, טכנאים, עובדי תפעול מקימי אתרים, אנשי כספים ונכסים, אך מבחינת ההנהלות, החברות נועדנו להיות עובדי קבלן".

"כל שאנו רוצים הוא להבטיח את מקום עבודתנו, בכדי להמשיך ולתת את השירות המקצועי אליו מורגלות החברות והלקוחות", מוסיף איתן דהן, חבר הנהגה נוסף. 

קרדיט צילום: סיוון פרג', יח"צ
רשת LTE לגלישה 
 
Bookmark and Share