Telecom News - התרגיל הממש אחרון של אבי ברגר: דרגת מנהלת אגף משאבי אנוש

התרגיל הממש אחרון של אבי ברגר: דרגת מנהלת אגף משאבי אנוש

דף הבית >> עולם ה-ICT ותקשורת >> חדשות משרד התקשורת >> התרגיל הממש אחרון של אבי ברגר: דרגת מנהלת אגף משאבי אנוש
חשיפת התרגיל הסודי שנעשה ע"י אבי ברגר (המנכ"ל המפוטר של משרד התקשורת) ממש בסיום תפקידו: הענקת דרגת מנהלת אגף לשרית עסיס, שהייתה מנהלת תחום באגף. כך, אגף כ"א ומשאבי אנוש הוא האגף היחיד שמכיל 2 מנהלות אגף...
מאת: אבי וייס, 23.7.115, 18:00

אבי ברגר, המנכ"ל המפוטר של משרד התקשורת, הספיק ממש בימים הספורים שהיו טרם עזיבתו (והחלפתו ע"י שמילה מימון כממלא מקום מנכ"ל), לבצע כמה מהלכים ש"מסנדלים" כמה נושאים במשרד התקשורת, למשל: הודעה על קנס ענק על בזק בתחום "השוק הסיטונאי" ואיום בפירוק בזק, סגירת התיק בעניין המעקבים שקוימו אחרי עובדי אגף הספקטרום, קבלת עבודת שינוי המבנה הארגוני של משרד התקשורת בהוצאה בת כמעט חצי מיליון ש"ח שנזרקה למעשה לפח, ועוד תחמונים, דוגמת המכתב הבלתי חוקי בעניין Unlimited והשימוש שלה בצנרת בבתים, מנוי מקורב ליו"ר מועצת הכבלים והלוויין, פרשיה בתחום ייבוא הציוד האלחוטי לישראל וניסיון לפטר עובדת זוטרה, ועוד

כעת נחשוף את מה שהוסתר היטב גם מעובדי משרד התקשורת ואין לו שום זכר במבנה הארגוני או ברשימת בעלי התפקידים במשרד התקשורת (כאן): הענקתתמי לשם תפקיד מנהלת אגף למשאבי אנוש לשרית עסיס, עובדת ותיקה ומנוסה שהייתה למעשה יד ימינה של תמי לשם, (בתמונה משמאל), סמנכ"לית בכירה לכוח אדם ומשאבי אנוש.

כך, האגף היחיד במשרד התקשורת שיש בו 2 מנהלי אגף הוא אגף כוח-אדם ומשאבי אנוש. אחת מופיעה תחת השם: סמנכ"לית בכירה והשניה תחת השם: מנהלת אגף. זה לא קיים בשום אגף אחר במשרד, בשום אגף שמספק שירות לשוק התקשורת וחשיבותו לציבור ברורה. 

לכן,פניתי בדחיפות למשרד התקשורת ושאלתי:
"מדוע שרית עסיס שהייתה מנהלת תחום משאבי אנוש קודמה לתפקיד ראש אגף, ממש בימיו האחרונים של המנכ"ל הקודם (אבי ברגר)?
מה היו השיקולים שדווקא ביחידה הכי פחות חשובה לציבור במשרד התקשורת (אגף מינהל ומשאבי אנוש),הוחלט (ובחשאיות, אין לזה זכר בשום מקום באתר משרד התקשורת) להוסיף עוד מנהלת אגף, עם כל ההטבות הנלוות למינוי ולמעמד הבכיר הזה?
האם זה לא נעשה כדי שיובטח "שקט תעשייתי" מצידה של שרית עסיס, בכמה פרשיות הנוגעות אישית לאבי ברגר ושהיא הייתה נוכחת או עדה בהן?"

תגובת משרד התקשורת:
"בעקבות עבודת מטה רוחבית שנעשתה ע" נציבות שירות המדינה בנושא תפקוד תחום משאבי אנוש במשרדי הממשלה וביחידות הסמך, נקבע תפקוד לכל משרד ומשרד בתחום משאבי אנוש.
במסגרת זו, הוחלט על העלאת מתח הדרגות של מספר עובדי משאבי אנוש במשרדי הממשלה וביחידות הסמך ובכלל כך גם ביחידת משאבי אנוש במשרד התקשורת.
אין לנושא כל קשר לעזיבתו של מר אבי ברגר את משרד התקשורת".

אז כעת הכל ברור

עדכון 28.7.15: תגובת נציבות שירות המדינה:
"להלן התייחסותנו לסוגיית משרת מנהל אגף א' משאבי אנוש במשרד התקשורת:
 ביום  18.12.2011 התקבלה החלטת ממשלה מספר 3993 בנושא שיפור מנגנוני ההון האנושי בשירות המדינה. בדו"ח ועדת הרפורמה מיום 25.6.2013, הוגדרה מטרת העל של הרפורמה:
"התאמת היכולות של שירות המדינה, לצרכים המשתנים של הציבור בישראל, באמצעות יצירת תרבות, הנהגה ומכניזם מערכתי הפועלים באופן רציף וקבוע להתאמת שירות המדינה על מבנהו הארגוני, דרכי פעולתו, תמהיל כוח העבודה והיכולות של האנשים העובדים בו, לשינויים בסביבה הפנימית והחיצונית שבה הוא פועל."
 
כחלק מתכנית הרפורמה לשיפור ניהול ההון האנושי, הוחלט על גיבוש פרופסיית משאבי אנוש בשירות המדינה.
 
מטרות:
1. הובלת הארגון למימוש מטרותיו ויישום יעדיו באמצעות מיצוי מרבי של המשאב האנושי.
2. הפעלת מערך משאבי אנוש בשירות המדינה, תוך מתן שירות מקצועי, יעיל, זמין, נגיש ואיכותי בראייה מתכננת ויוזמת.
3. מתן מענה איכותי ומקצועי של מערך משאבי אנוש בארגון בהתאם להתפתחויות ולשינויים בסביבה הארגונית הדינאמית והמשתנה.

יעדי משנה:
1. מיצוב מעמדם של מנהלי משאבי אנוש.
2. פיתוח מקצועי של מנהלים ועובדים ביחידות משאבי אנוש.
3. צמצום השונות הקיימת בידע המקצועי בין יחידות משאבי אנוש השונות ויצירת תשתית לשיתוף ידע ולמידת עמיתים.
4. קביעת סטנדרט בסיסי למבנה יחידות משאבי אנוש על תפקידיו השונים, תוך התחשבות במאפיינים הייחודיים של כל משרד או יחידת סמך.
 
נציבות שירות המדינה הובילה עבודת מטה מקצועית להגדרת תפקיד מנהל משאבי אנוש ותחומי העיסוק ביחידת משאבי אנוש, גיבוש מודלים ארגוניים ומיצוב היחידות בכל מערך משרדי הממשלה ויחידות הסמך.

נעשתה עבודת מיפוי מקיפה של כל יחידות משאבי אנוש במשרדי הממשלה ויחידות הסמך, ונקבעו מדדי הערכה על סמך גודל המשרד, מס' עובדי היחידה והיקף הפעילות בתחומי הליבה של משאבי אנוש. יחידות משאבי אנוש סווגו למספר טיפוסים.
 
במסגרת עבודת מטה ענפה ומקצועית זו, נקבע כי יחידת משאבי אנוש במשרד התקשורת תיקבע ברמת אגף א' וגובש מבנה ארגוני חדש למשרד.

העלאת רמת המשרה של אגף משאבי אנוש במשרד התקשורת הנו פרי של תהליך העבודה המקצועי והענייני שניהלה נציבות שירות המדינה".

 
הסכם
Bookmark and Share