Telecom News - "השימוש בתשתיות פיזיות" של בזק (והוט) הפך לבדיחה בהוראה של השב"כ

"השימוש בתשתיות פיזיות" של בזק (והוט) הפך לבדיחה בהוראה של השב"כ

דף הבית >> חדשות >> חדשות השוק הקווי >> "השימוש בתשתיות פיזיות" של בזק (והוט) הפך לבדיחה בהוראה של השב"כ
חשיפה: במקביל לפרסום ההודעה של משרד התקשורת על "השלב השני ברפורמת השוק הסיטונאי" נשלח מכתב ע"י מנכ"ל משרד התקשורת למנהלי החברות הגדולות, שהופך את כל הרפורמה הזו לבדיחה. זאת, כי "גורמי הביטחון" קבעו כי הרפורמה תבוצע ע"י בזק (והוט) בעצמן...
מאת: אבי וייס, 3.8.15, 10:40שלמה פילבר

אמש (2.8.15) שלח משרד התקשורת הודעה לעיתונות בדבר השלב השני של "רפורמת השוק הסיטונאי" (כאן), הודעה שהועתקה ע"י כמעט כל כלי התקשורת כלשונה, בלי בדיקה ובלי להבין בכלל על מה מדובר. לפאשלה הזו של כלי התקשורת אתייחס במאמר נפרד.

במקביל להודעה הזו, ולמעשה 3 ימים קודם לכן, בלי לדווח לציבור, נשלח מכתב (המצוי כאן), בחתימת מנכ"ל משרד התקשורת (שלמה פילבר, בתמונה) וחיים גרון, סמנכ"ל בכיר הנדסה ורישוי במשרד התקשורת. למכתב צורף גם נספח, שנכתב ע"י שמילה מימון, סמנכ"ל בכיר פיקוח ואכיפה, שעוסק בדיוק באותו נושא.

במכתב ובנספח יש רק פסקה אחת מעניינת ושתצלומה מובא כאן, למי שמתעצל לקרוא את המסמך המייגע והמסובך, שנשלח רק ל-4 מכותבים (מנכ"לי בזק, הוט, סלקום ופרטנר). (התצלום הראשון הוא מהמסמך הראשי והתצלום השני מהנספח למכתב):
ההחלטה
הנספח
שני המסמכים זהים, ועולה מתוכם מה שהיה ברור כבר לפני יותר משנה: המידע על תשתיות בזק הוא סודי. לגבי תשתיות הוט, העניין הוא בדיחה עוד יותר גדולה, כי הוט בכלל לא מצויה בשוק הסיטונאי במתכונת, שבזק מצויה בו וממילא כל הנייר הזה לא נוגע אליה, למרות שהיא מזוכרת במכתב כל הזמן במקביל לבזק.

המשמעות המעשית של הנייר, שנחשף כאן, שלמעשה מבטל, בטווח הזמן הנראה לעין, את כל השלב השני של הרפורמה בשוק הסיטונאי היא:

א. אם עד היום כל ספקי התקשורת (לרבות הוט), שהיו מזמינים מבזק שירותי תשתיות פיזיות, הם עשו זאת לפי הסכמים ברורים ובמחירים סבירים ודי תחרותיים, השלב הזה נגמר ומת.

ב. מהיום, כל הספקים הגדולים יזמינו תבזק תשתיות פיזיות לפי המחירון החדש לתשתיות פיזיות (שגבוה בין פי 3 לפי עשרת אלפים מהמחירון הקודם של בזק, המחירון טרום "השוק הסיטונאי"), מחירון שתקף עד סוף 2018.

ג. בנוסף למחירון הזה של עלות התשתיות של בזק והשימוש בהן לצרכי השוק הסיטונאי, הספקים ישלמו לבזק עבור ביצוע העבודות ההקמה, הפריסה, השדרוג והתחזוקה (כי על פי המסמך החדש שנחשף כאן, רק בזק תבצע את כל העבודות). כך, בזק תגבה את העלויות של עבודות התשתית והתחזוקה לפי מחירון עבודה ותחזוקה, שבזק יכולה להמציא כראות עיניה, כי אין כעת מחירון לעבודות התשתית של בזק עבור לקוחות השוק הסיטונאי

או בעברית הכי פשוטה: ה-ISP פשוט "נפלו לפח", שטמנה להם בזק, מתוך אמונה עיוורת (ואולי אפילו נאיבית) במשרד התקשורת. כעת, על מה ששילמו לבזק עד לפני כמה חודשים מחירים סבירים, ישלמו פי עשרות מונים, בגלל ההתעקשות לקיים "שוק סיטונאי" במודלים רגולטוריים, שמזמן בוטלו בכל העולם. על מי יוטל ההפרש האדיר בעלויות של התשתיות? זה ברור. על הצרכנים

כל זה לא אמור היה להיות הפתעה. כי הבעיה הזו נותחה והוצגה באתר זה עשרות פעמים. בנוסף, את המסמכים של השב"כ ומחלקת ביטחון שדה של צה"ל חשפנו כאן, כבר במרץ 2014. למה רק כעת, אחרי שנה ורבע, משרד התקשורת נזכר ליישם את הנחיות השב"כ ומחלקת ביטחון שדה של צה"ל? שאלה טובה...

ככה החלטורה הישראלית מבית היוצר של משרד התקשורת הישראלי - עובדת
 
ביזיון 
 
Bookmark and Share