Telecom News - האם מנכ"ל משרד התקשורת היה מוסמך לשנות את רישיונות חברות התקשורת?

האם מנכ"ל משרד התקשורת היה מוסמך לשנות את רישיונות חברות התקשורת?

דף הבית >> עולם ה-ICT ותקשורת >> חדשות משרד התקשורת >> האם מנכ"ל משרד התקשורת היה מוסמך לשנות את רישיונות חברות התקשורת?
המשך חשיפת השערורייה האנטי-צרכנית של "עבודה בשירות בעלי ההון" של צמרת משרד התקשורת, בנושא "זמני המענה במוקדי השירות" של חברות התקשורת בקווי ובסלולר בישראל. למנכ"ל לא הייתה סמכות (ועדיין אין לו סמכות) לשנות את הרישיונות, בתיקוני הרישיונות, שעליהם הוא חתם אך בשבוע שעבר.
מאת: אבי וייס, 28.5.18, 11:29נתי כהן

בלעדי: את הבלוף המכונה ב"לשון אורווליאנית" "מהפכה צרכנית", חשפתנו עד כה ב-2 מאמרים נוקבים מלווים בצילומי מסמכים רבים, תחת הכותרות: 1) "עוד בדיחה וספין ענק על הציבור של איוב קרא ונתי כהן בעניין המענה במוקדים", 2) חשיפת החורים ברגולציה הצרכנית (כביכול) בפניות למוקדי שירות לקוחות.

זהו פרק שלישי בסדרה החושפת את השערורייה הצרכנית הזו, שהיא המשך ישיר לשערורייה הפלילית של הורדת שעות הפעילות של מוקדי השירות בחברות הסלולר, נושא הנמצא כעת בחקירה. בפרק הבא נחשוף את השימוע המפוברק, שחתום עליו המנכ"ל (נתי כהן, בתמונה משמאל) ומה מפוברק בו. 

ביום 13.5.18, עוד לפני שפורסמו התיקונים לרישיונות חברות התקשורת (סה"כ פורסמו ביום 21.5.18 לא פחות מ- 25 תיקוני רישיונות לחברות התקשורת, בחתימת המנכ"ל, נתי כהן, תיקונים זהים לכל ה-25 חברות, בנושא מוקדי השירות הטלפוניים), שלחתי למשרד התקשורת סדרת שאלות מלוות בצילומים (הצילומים מצויים בנספח בתחתית הכתבה).

הנה פנייתי לצמרת משרד התקשורת מיום 13.5.18:
"משרד התקשורת (המנכ"ל) נוהגים לשנות את רישיונות חברות התקשורת עם המשפט (לקחתי דוגמה מתיקון טרי אחרון של הרישיון הכללי של חברת סלקום):
בתוקף סמכות שר התקשורת לפי סעיף 4(ה) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב - 1982, שהואצלה לי ויתר סמכויותיי על-פי כל דין, ולאחר ששקלתי את טענותיה של חברת סלקום ישראל בע"מ (להלן "בעל הרישיון"), אני מתקן בזה את הרישיון הכללי שהוענק לבעל הרישיון ביום 27.6.1994, כדלקמן
השאלה: מהיכן שאובה הסמכות של המנכ"ל לשקול את טענותיה של חברת.. (סלקום במקרה שיש כאן)?
הסבר קצר לשאלה:
  1. המנכ"ל (במקרה שיש בתצלום המצ"ב – [כל התצלומים בנספח בתחתית המאמר], מדובר במנכ"ל בפועל [דאז]), מציין, שהוא מבצע תיקון רישיון לפי סמכות, שהואצלה לו מהשר לפי סעיף 4(ה) לחוק התקשורת.
  2. הסמכות, שהואצלה למנכ"ל מהשר (מצ"ב – בנספח) נוגעת רק לגבי "רישיון כללי", בעוד שהמנכ"ל מבצע משום מה שינויים ברישיון לגבי סוגי רישיונות אחרים דוגמת "רישיון כללי אחוד" (ראה דוגמה כאן לתיקון רישיון לסלקט תקשורת, כל בעלי "רישיון אחוד" קיבלו תיקונים מהסוג הזה), מה שהוא חסר סמכות, בהיעדר הסמכה מפורשת בחוק, או בהגדרת האצלת הסמכויות מהשר למנכ"ל.
  3. הסמכות הזו לשינוי תנאי רישיון נובעת מסמכות השר כמוגדר בחוק בסעיף 4(ה) (מצ"ב - בנספח), סעיף המציין, שהשר רשאי לשנות את התנאים בהתאם לשיקולים שיש בסעיף 4(ב) וכן בעקבות שינויים שחלו בטכנולוגית של בזק (טכנולוגית הרשת). כלומר: השיקולים לשינוי התנאים ברישיון ע"י השר מקורם בסעיף (ב) ובתוספת שינויים, שמקורם בטכנולוגיה של עולם התקשורת.
  4. אם מסתכלים על השיקולים שיש בסעיף (ב) (מצ"ב - בנספח), רואים, שהשר אמור לשקול כמה שיקולים :1) מדיניות הממשלה. 2) שיקולים שבטובת הציבור. 3) התאמת המבקש (לא נוגע לשינויים ברישיון). 4) תרומת הרישיון לתחרות ולרמת השירותים. מצוין שאלו "שיקולים שיובאו בחשבון" "בין השאר", ואת "השאר" אנו מוצאים בסעיף (ה), שהוסיף את העניין הטכנולוגי, לסט השיקולים שעל השר לשקול.
  5. בכל חוק התקשורת אין שום סעיף, שבו השר (או מי שהוא הסמיך בשמו ברשומות), ישקול במסגרת שינוי תנאי הרישיון את טענותיה של החברה המחזיקה ברישיון.
לכן, לא ברור מהיכן שאובה הסמכות של המנכ"ל לשנות את הרישיון רק לאור טענותיה של החברה, בעוד שהשיקולים לשינוי תנאי הרישיון כפי שהחוק מדבר עליהם, עוסקים בשיקולים כלליים, ציבוריים וטכנולוגיים בלבד, ולא בבעיות הכלכליות או התפעוליות או האחרות שיש לבעל הרישיון. הוא בכלל לא צד לשיקולים שיש לשקול בעת שינוי תנאי הרישיון (ובתנאי מתן הרישיון).
אודה להתייחסותכם".

תגובה לא קיבלנו. די ברור למה. ככל שנקבל התייחסות המשרד, נעדכן בהתאם.

לאחר שנשלחה ההודעה לעיתונות על "הרפורמה הצרכנית" הזו, שלחנו שוב (ביום 25.5.18) סדרת שאלות לצמרת משרד התקשורת, ואביא כאן רק את הקטע הנוגע לסמכויות המנכ"ל בחתימה על מסמכי שינויי רישיונות חברות התקשורת:
"בהמשך לסקירתי את הנושא (כאן), עלה לפתע לאתר המשרד מסמך תוצאות השימוע מינואר 2017, מסמך בחתימת המנכ"ל (כאן), שבו יש התייחסות לטיעונים שעלו בשימוע.
אולם:
בעקבות השימוע, המנכ"ל תיקן רישיונות של לא מעט חברות תקשורת, ובתוכן 17 חברות בעלות "רישיון אחוד", ובטענות שגויות (מצ"ב צילום דוגמה לתיקון אחד מה-17, מהתיקון של חברת לב אנאטל):
צילום תיקון רישיון
א. אין למנכ"ל הסמכה מהשר (לפי סעיף 4(ה) כנטען במסמך), לתקן "רישיונות כללים אחודים".
ב. השיקולים שיש בחוק ובתקנות לשינוי \ עדכון רישיון כלשהו, אינם כוללים שיקול של: "לאחר ששקלתי את טענותיה של חברת...", כאמור בתיקון בחתימת המנכ"ל, בתיקוני הרישיונות של כל החברות (לא רק של בעלי "רישיון אחוד").
3. לאור העובדה, שהשגותיי על השימוע כלל לא נשקלו ולא זכו להתייחסות, אפילו לא שלילית (רק הטענות של בעלי העניין, כלומר חברות התקשורת, זכו להתייחסות), ולאור העובדה, שתיקוני הרישיונות (כולם) אין להם בסיס בחוק, מנקודת המבט של השיקולים לשינוי הרישיון, ובמיוחד כשאין סמכות למנכ"ל לשנות רישיונות של בעלי "רישיון כללי אחוד", האם לא מן הדין לבטל את תוצאות השימוע הבלתי חוקי הזה ואת תיקוני הרישיונות, כולם ללא יוצא מן הכלל?"

תגובה לא קיבלנו. די ברור למה. ככל שנקבל התייחסות המשרד, נעדכן בהתאם.

זו לא פעם ראשונה, שחוסר הסמכות של המנכ"ל נחשפת!!
הבעיה המרכזית, שאנו חושפים כאן היא, שהמנכ"ל חתם בחוסר סמכות על תיקוני הרישיונות לכ-25 חברות תקשורת (ל-17 מתוכן מחוסר סמכות לשנות  תנאי "רישיון כללי אחוד" ולכל ה-25 מחוסר סמכות לשקול שיקולים הנוגעים לטענות החברה בעלת הרישיון), וזה ממש לא חדש. חשפנו זאת כבר כמה וכמה פעמים.

"קליקת הפרקליטים" ושותפיה בצמרת משרד התקשורת, שנותנת את ידה להפרת החוק הסיטונאי המתמשכת הזו (ולמעשה לוקחת לידה את סמכויות השר, ללא כל בסיס חוקי), מרגישה, שהיא "מעל לכל חוק" ואת זה חשפנו בכתבות הבאות, שעסקו בדיוק בנושא הזה (של אי סמכות המנכ"ל או מ"מ המנכ"ל, לקבל החלטות בנוגע לרישיונות חברות התקשורת ובעוד קשת רחבה של נושאים): הבאנו כאן רק 6 לינקים למאמרים העוסקים בחשיפת חוסר הסמכות של המנכ"ל לתקן את רישיונות חברות התקשורת. יש עוד 13 מאמרים בנושא זה בדיוק (מצויים בתחתית המאמר כאן) ויש עוד כ-10 מאמרים, שלא הבאנו כאן, כי סברנו ש-19 מאמרים בנושא - זה מספיק די והותר, גם למי שלא מבין מאומה בתחום...

כלומר: המנכ"ל, נתי כהן, היה אמור לדעת, שאין לו סמכות לחתום על תיקוני הרישיונות לחברות התקשורת (או לחילופין, לבקש הסמכה מפורשת מהשר - הסמכה, שתפורסם ברשומות - לגבי "רישיונות אחודים", לתקן את הנוסח הנמצא בראש התיקונים הללו - מבחינת השיקולים, שנשקלו לפני החתימה על השינויים, וכמובן לשקול את השיקולים הנכונים כאמור בחוק, לעניין תיקוני הרישיונות - בחתימתו).
  
לעניות דעתנו, היועמ"ש אמור לבטל כל תיקוני הרישיונות, שנעשו ללא סמכות במשרד התקשורת, בנוסף לחקירה מדוע הורדו שעות הפעילות במוקדי השירות של חברות הסלולר (וכעת בכל החברות) ומי פועל בשירות חברות התקשורת ובעליהן (במקום בשירות הציבור) במשרד התקשורת.

בפרק הבא נחשוף את הפיברוקים בשימוע, שנערך בתחום, שבו אנו עוסקים כאן בסדרה (זמני מענה במוקדי שירות הלקוחות של חברות התקשורת). 

נספח
הצילומים, שצורפו לשאלות, שנשלחו למשרד התקשורת ב-13.5.18, צילומים המדברים בעד עצמם:

צילום ההחלטה של המנכ"ל לשינוי רישיון

צילום 1

צילום 2

צילום 3
  
 
Bookmark and Share