‏ משרד התקשורת פרסם קול קורא לתגובות הציבור לפריסת הסיבים האופטיים

דף הבית >> חדשות >> חדשות השוק הקווי >> ‏ משרד התקשורת פרסם קול קורא לתגובות הציבור לפריסת הסיבים האופטיים
משרד התקשורת פרסם קול קורא לתגובות הציבור לקביעת עקרונות מדיניות לפריסת הסיבים בישראל
מאת: מערכת Telecom News, 18.12.18, 19:16OPTIC FIBERS FREE

בקול הקורא מפורט הבסיס למדיניות הנשקלת במשרד והוא נועד להשלים את מערך התמריצים הקיים ולייצר לחברות התקשורת ודאות רגולטורית בדבר מערך האסדרה בעולם הסיבים. ניתוח של המסמכים שהמשרד פרסם - ייעשה בכתבה נפרדת. 

בתקופה האחרונה קידם משרד התקשורת מספר מהלכים, שנועדו לתמרץ את חברות התקשורת בישראל להשקיע בפריסת רשתות תקשורת אולטרה רחבות פס. ובשנה האחרונה הייתה פריסה בהיקפים משמעותיים של רשתות סיבים ישירות לבתי אב ברחבי המדינה.

בטווח הארוך מטרת מסמך המדיניות להביא לפריסתן רשתות תקשורת רחבות פס מתקדמות בפרישה ארצית תוך הבטחת תחרות בת קיימא. לצד זאת, בטווח הקצר, וכצעד ראשון בדרך להגשמת מטרות המדיניות בטווח הארוך, יש רצון לייצר מערך התמריצים, שיביא תוך פרק זמן קצר לפריסה והפעלה רחבות היקף של רשתות מתקדמות ולקפיצה טכנולוגית, שתציב  את ישראל בקבוצת המדינות המתקדמות ביותר מבחינת רשתות תקשורת נייחות. זאת, על בסיס פריסת הסיבים, שבוצעה עד כה וכלי האסדרה הקיימים ובאמצעות תמיכה ועידוד התחרות המתפתחת בשוק התשתית הנייחת.

הקול קורא סוקר את הסוגיות המרכזיות, האתגרים, והעקרונות הנשקלים של מתווה האסדרה המוצע במעבר לטכנולוגיות מתקדמות. הציבור ובעלי העניין מוזמנים להגיש התייחסויותיהם להיבטים השונים העולים בו, וכן להיבטים רלוונטיים נוספים ככל הנדרש.

העקרונות וההתייחסויות להם יהוו בסיס לקביעת מדיניות אסדרה כוללת, שתבטיח את המשך קידום התחרות ותעודד פריסת טכנולוגיות מתקדמות, שלאורה יתקיימו תהליכים ספציפיים כדי לקבע את העקרונות במסגרת אסדרתית מתאימה.
 
לינק לקול קורא -  כאן.
  
 
Bookmark and Share