"עוקץ" דמי הוראת קבע בסך 7.90 ש״ח לחודש מחברת פלאפון - מי מטפל בגזל?

דף הבית >> חדשות הסלולר והמובייל >> "עוקץ" דמי הוראת קבע בסך 7.90 ש״ח לחודש מחברת פלאפון - מי מטפל בגזל?
הודעת פלאפון על תחילת חיוב עבור שירות, שאינו "שירות בזק" - "עמלת הוראת קבע בנקאית חודשית" - שלא צוין כלל ו/או כהטבה לזמן מוגבל בהסכם ההתקשרות ב"עיקרי התוכנית", מפרה את תנאי הרישיון של פלאפון. האם פלאפון תממש את כוונתה לגבות תעריף של 7.90 ש״ח לחודש החל מ-1.9.19 ומה משרד התקשורת עשה או עושה בעניין צרכני זה, שנוגע למאות אלפי לקוחות פלאפון? עדכונים חשובים ביותר בסוף הכתבה! 
מאת: אבי וייס, 26.8.19, 12:00סיני ליבל

עוד לא נרגענו מתרגיל "עוקץ התא הקולי" (כאן וגם כאן סעיף 2), נושא המצוי עדיין בדיונים משפטיים, ביוזמת סיני ליבל (בתמונה משמאל), וכבר אנו נכנסים לשערוריה הצרכנית הבאה, שמקורה בכך, שמשרד התקשורת הפך לארגון ייצוגי של חברות הסלולר, במקום משרד ממשלתי המשרת את הציבור והאינטרסים הציבוריים. 

השערוריה הבאה, שסיני ליבל החל לטפל בה באינטנסיביות (במקום משרד התקשורת, ששכח מה תפקידו), הוא "עוקץ דמי הוראת קבע של חברת פלאפון".

מדובר בתשלום חדש לחלוטין, בסך 7.90 ש"ח לחודש, שיחל ב-1.9.19, אם משרד התקשורת לא יעצור את הגזל החדש הזה מציבור הצרכנים.

מדובר בתשלום עבור שירות, שמעולם לא נגבה עבורו כסף בפלאפון, מעולם הוא לא הופיע בהסכמים עם הלקוחות בפלאפון וגם לא ברור מה ההצדקה החוקית והמעשית לגבייה של כסף מהלקוחות בסעיף כזה.

העוקץ הזה החל בהודעה המטעה הבאה, שנשלחה למאות אלפי לקוחות פלאפון, שמשלמים לפלאפון בהוראת קבע בבנק ולא בכרטיס אשראי (או במזומן):
פלאפון הודעה ללקוחותיה

המהלכים, שסיני ליבל נקט עד היום בנושא זה:
  • הגשת תלונה למשרד התקשורת (עם העתק לפלאפון), בדבר הגבייה הלא חוקית של עמלת הוראת קבע. המסמך המלא של התלונה נמצא כאן
  • פלאפון ואחריה משרד התקשורת דוחים את תלונת סיני ליבל, בתשובה מתחמקת ולא לעניין - כאן
  • סיני ליבל פונה שוב למנכ"ל משרד התקשורת (לאור תגובת פלאפון והמשרד) - כאן
  • סיני ליבל מציג את התקדים של חברת סלקום, שנקנסה בגין אותה עילה בדיוק ב-2016 ואף הפסידה בערר, שהגישה בבית המשפט - כאן.
  • סיני ליבל משיב לתשובת פלאפון אליו ומציג למנכ"ל משרד התקשורת עוד ראיות בעניין הפרת החוק והרישיון של חברת פלאפון - כאן
  • סיני ליבל מתריע מפני הגשת תביעה משפטית בעוולה הצרכנית הקיימת כאן, אם משרד התקשורת לא יפעל לתקן את העוול הזה - כאן
גם אני פניתי ב-17.8.19 בשאלות דחופות לצמרת משרד התקשורת, לשר התקשורת ולפלאפון כדלהלן:
"שלום רב,
פלאפון החלה לגבות עבור הוראת קבע מלקוחותיה.
מצ"ב תלונה, שנשלחה למשרד התקשורת.
על בסיס איזה חוקים \ תקנות \ הוראות רישיון התקבלה ההחלטה הזו?
מה בדעת המשרד לעשות?"

תגובה לא הצלחתי לקבל. ככל שתתקבל תגובה, אעדכן בהתאם. קוראינו כבר יודעים, שתגובה לא אקבל. די ברור למה.

סיני ליבל: "השאלה המרכזית נהשאלת היום: האם פלאפון תממש את כוונתה לגבות תעריף של 7.90 ש״ח לחודש עבור הוראת קבע חודשית, חרף העובדה, שהחיוב הצפוי לא הופיע בעיקרי התוכניתהקובץ, ששלחתי למשרד התקשורת, מסכם יפה את המצב המשפטי של הנושא. 

אם הגבייה תחל ב-1.9, זה יהיה 'עוקץ פלאפון בגביית תשלום חודשי עבור הוראת קבע בנקאית' - באדיבות משרד התקשורת

מפליא, שיש 2 'שומרי סף' במשרד התקשורת, שתפקידם העיקרי הוא למנוע מצבים כאוטיים ואנטי-צרכניים כאלה: היועצת המשפטית והמבקר הפנימי. לכן פניתי גם אליהם בזו הלשון:
א. היועצת המשפטית של משרד התקשורתה
גברתי, 
מן הדין (חוק התקשורת), ומן הצדק - שהלשכה המשפטית תוציא חוות דעת משפטית, שמתייחסת להודעת פלאפון למאות אלפים מנוייה - על תחילת גבייה של שירות, שניתן ללא תשלום - ופלאפון הפרה את תנאי רישיונה, לעניין פירוט חיובים והטבות בעיקרי התוכנית. 
לא נכון שיהיה 'שידור חוזר' של פרשת 'עוקץ התא הקולי' - בו אני ועוד כמה מיליונים ממתינים לחוות דעת משפטית, לגבי הפרת תנאי הרישיון לתחילת גביית תשלום עבור שירות רט״ן, שניתן ללא תעריף בהסכם ההתקשרות. 
 
ב. המבקר הפנימי של משרד התקשורת 
 אדוני,
ראה תלונתי על 'עוקץ התא הקולי'. לא נכון ולא ראוי שבחודש ספטמבר 2019 תחל הפרת רישיון נוספת כלפי מאות אלפים - כשלפני הגורמים הרלוונטיים - מונחת תלונה מנומקת. 
 
עד רגע זה לא קיבלתי תשובה משניהם, או ממי מטעמם.

בנוסף, למנכ"ל משרד התקשורת פניתי כדלהלן:
מנכ״ל משרד התקשורת - מר נתי כהן
מכובדי,
בעמוד 4 בקובץ המחובר פנייה מנומקת אליך העותרת לחובתך על פי חוק התקשורת לקבל חוות דעת משפטית, עובר למתן אפשרות לחברת פלאפון לבצע עוולה החל מיום 1 ספטמבר 2019, של גביית תשלום חודשי בסך 7.90 ממנוייה המשלמים בהוראת קבע בבנק - חרף העובדה, שהתעריף עבור הוראת קבע לא נגבה - ובהסכם ההתקשרות לא צויינה ההטבה ומשכה - כפי שסעיף 55 ברישיון פלאפון מחייב. ראה פרוט בקובץ המצורף. 
עמדת פלאפון: ״זה לא תשלום שצפינו מראש שיהיה״ - היא 'המסמר האחרון' הנדרש לא להשית על מנויים תשלום, בגלל  רצונה של פלאפון להגדיל את הכנסותיה - בדרך המפרה את תנאי רישיונה. 
לשון אחרת: לקבל חוות דעת משפטית - ולפעול לפיה - לטובת האינטרס של כול אותם מנויי פלאפון, התלויים ברגולטור ובפעילותו לאכיפת תנאי הרישיון. 
לחלופין: להודיע למתלונן כי פלאפון לא הפרה את תנאי רישיונה - כפי שפורטו בקובץ התלונה מיום 17.8.2019 ובתמצית בקובץ שבמחובר". 

תשובה ממנו - לא קיבלתי. 

מלשכת המנכ״ל ענו לי, שפנייתי בטיפול "פניות הציבור" של המשרד, כלומר, אלה שכבר ענו לי תשובה לא לעניין ומתחמקת.  

העובדה: משרד התקשורת עד רגע זה לא הוציא הודעה כי הודעת פלאפון למנויה מפרה את תנאי הרישיון. 

יודגש שוב לקוראים, מהי הפרת חברת פלאפון את תנאי רישיונה:
הודעה של פלאפון על תחילת חיוב עבור שירות, שאינו שירות בזק - עמלת הוראת קבע בנקאית חודשית - שלא צוין בהסכם ההתקשרות בעיקרי התוכנית בכלל, ו/או כהטבה לזמן מוגבל, מפרה את תנאי הרישיון של פלאפון.

בהינתן עוולה כנגד מאות אלפים - פניתי למשרד התקשורת.

העובדה, שפלאפון מודה כבר כי זה לא תשלום, שצפו מראש - היא'"הדבר מה הנוסף המהותי', כי מדובר על התחלת גבייה עבור הטבה, שניתנה ללא הגבלת זמן - שלא הופיעה בעיקרי התוכנית. 

בשים לב, ש- 7.90 ש״ח לחודש זה כ 25% מעלות החבילה לחלק מהמינויים, מדובר בעוקץ חמור ובעוולה צרכנית ברורה וחריפה

זו לא פנייה אישית שלי של עוולה, שבוצעה כלפי, כי אני לא משלם בהוראת קבע, אלא זו פנייה ציבורית. 

פלאפון ניסתה לשכנע אותי בטעות טענותיי, לפיהם סעיף 55 אינו מתייחס ל"הוראת קבע" אלא רק על ״שירותים במסגרת המסלול״. לשון עמודים 46-47 המפרטים את סעיף 55 ברישיון פלאפון, מבהירים "ברחל בתל הקטנה" אילו תעריפים צריך לציין ב"עיקרי התוכנית". בהינתן הראיה בתלונה, כי פלאפון הזכירה את התעריף, רק בעמוד 13 ברישיונה - כתבתי למנכ"ל משרד התקשורת כי משרד התקשורת מתבקש להורות לפלאפון לבטל את הודעתה לתחילת גביית תעריף עבור הוראת קבע, לכל מי שההטבה לגבי תעריף הוראת קבע לא הופיע בעיקרי התוכנית של ההסכם שנחתם עימו.
 
לכן, משרד התקשורת התבקש בצורה שלא משתמעת לשתי פנים, בתלונה מנומקת שלי, כי יודיע לפלאפון לשלוח הודעת ביטול על החיוב העתידי או לחילופין יאסור אותו, אחרת אני אטען על בסיס המסמכים, שהצגתי, ששוב משרד התקשורת מאפשר עקיפת תנאי הרישיון - חליף לאכיפתו!

כך, עניתי להתחמקויות ממני עד כה: 'חטאתם במתן אפשרות לחייב עבור תא קולי בהפרת תנאי הרישיון. כעת: לא נכון, לא ראוי, ומפר את חוק התקשורת - שמשרד התקשורת ידע על עוולה צפויה, כנגד מאות אלפים - ויחריש'.

אני בטוח, שטענתי לגבי תשלום של 7.9 ש״ח בחודש, היא פרט מהותי בהסכם ההתקשרות (שכן הוא יכול להגיע ל 30% מסכום החיוב החודשי). ככזה, סעיף 55 ברישיון פלאפון מחייב, שהחיוב וזמן ההטבה לאי גביית החיוב יופיעו בעיקרי התוכנית. בהסכם אחד משנת 2015 הקיים בידי, אני לא מוצא כל אזכור לחיוב. בהסכם נוסף הקיים בידי משנת 2019 נמצא בעמוד 13 מתוך 14 עניין החיוב עבור דמי הוראת קבע - אך לא הובהר, שניתנה הוראת חיוב כזו, כנטען בהודעת פלאפון. גם לא הוזכר לאיזו תקופה ניתנה ההטבה, ככל שניתנה, כפי שתנאי הרישיון מחייבים. 

בשונה מסיפור 'עוקץ התא קולי', נטען ע"י פלאפון, שהתעריף החדש הזה כביכול מופיע בתעריף הקיים בהסכם ההתקשרות. הראתי, שלא רק שזה לא נכון, אין שום אזכור לכמה זמן ניתנה ההטבה של "אי גביית דמי הוראת קבע". בלי זה, אין תוקף להודעה.  

סלקום כבר נקנסה בדיוק על עניין כזה ב-2016 והערעור שלה בבית המשפט המחוזי בת"א על הקנס בנושא זה - נדחה. יש להחיל על פלאפון בדיוק את הכלל הזה. 

אם זה לא הופיע בהסכם הכתוב כהטבה לזמן מוגבל, הרי שזו הפרת תנאי הרישיון. בפלאפון טענו, שזה עדכון שגרתי, אבל להודעה הזו אין שום בסיס.  

בנוסף, מצאתי, שבאופן עקבי הלשכה המשפטית של משרד התקשורת, שעל פי הנחיות היועמ"ש והפסיקה בבג"ץ, היא הסמכות העליונה לפרש את החוק בתחומי רגולציית התקשורת, לשכה זו לא מעורבת במחלוקות ובהחלטות צרכניות חשובות. למשל, מצאתי אי עירוב הלשכה המשפטית בהחלטות הצרכניות הבאות (יש עוד, זו רק הדגמה של המצב החמור עליו אני מלין): 
א. בעניין הפעלת מוקדים במתכונת שבת ביום הבחירות, בניגד לצווים, גם בבחירות לרשויות המקומיות וגם בבחירות לכנסת. 
ב. בעניין הנושאים בהם לא מטפל מינהל פיקוח ואכיפה (כאן סעיף 6. אי טיפול ב-14 נושאים, כיום 13 נושאים, אחרי חשיפת Telecom News, נושאים שבהם משרד התקשורת החליט לא לטפל. כלומר: לא לטפל  בתלונות הציבור כנגד חברות התקשורת). דהיינו: אגף הפיקוח והאכיפה במשרד התקשורת 'עושה מה שבא לו' - חוץ ממפיקוח ואכיפה - 'איך שבא לו' - ללא כל ייעוץ משפטי.
ג. בעייה חוות דעת משפטית, האם התחלת הגבייה עבור שירות, שאין לו תעריף בהסכם ההתקשרות - במסגרת עדכון תעריפים לתעריף קיים - תואמת את תנאי הרישיון (הודגם כאן בכתבה זו, בעניין הוראת קבע בבנק, בחברת פלאפון). 
ד. אי מתן חוות דעת ברורה או בכלל, בעניין 'עוקץ התא הקולי'.   

אני חוזר ומדגיש: לא צודק ולא נכון ולא ראוי, שלמול הראיות המוחלטות, שהצגתי, לא תינתן החלטה של מנכ"ל משרד התקשורת או שר התקשורת, לפני תחילת ספטמבר 2019, המועד, שפלאפון קבעה לתחילת העוולה הנטענת על ידי והנחשפת במסמכים הברורים שהצגתי"

עדכון 27.9.19, 16:40: בעקבות החשיפה, משרד התקשורת בדק את ההסכמים של לקוחות חברת פלאפון וקבע, שפלאפון אכן מפרה את תנאי רישיונה - ראה כאן

תגובת סיני ליבל, (בתמונה משמאל),סיני ליבל להחלטת משרד התקשורת החשובה ביותר שנתקבלה: "פלאפון מפירה את תנאי רישיונה. נקודה.
 
העובדה היא, שביום 26.8.19 משרד התקשורת הודיע לי, שתלונתי כנגד פלאפון נבדקה ונמצא, שפלאפון אכן מפרה את תנאי הרישיון, שכן החיוב עבור דמי הוראת קבע אינו מופיע בעיקרי התוכנית". 

בעקבות הודעת משרד התקשורת פנה סיני ליבל שוב לפלאפון לא לבצע את החיוב - או שתצטרך להסבירו לשופט מחוזי. ראה הפנייה כאן.

עדכון 7.9.19: לאור אי טיפול מנכ"ל משרד התקשורת (נתי כהן) עד רגע זה בהפרת הרישיון של פלאפון, אחרי שמשרד התקשורת בעצמו קבע שפלאפון הפרה את תנאי רישיונה, טוען סיני ליבל כי מנכ״ל משרד התקשורת "מעל בתפקידו", בכך שאחרי שמשרד התקשורת קבע כי פלאפון הפרה את תנאי רישיונה בעניין התחלת גבייה עבור הוראת קבע -לא עשה עם זה מאומה.

לכן, סיני ליבל הגיש בקשת קבלת מידע לפי "חוק חופש המידע". הבקשה מצויה כאן.

סיני ליבל: "כשאקבל את המענה על פי 'חוק חופש המידע', אכתוב מכתב התראה נוסף בנושא החמור הזה, עם פנייה האישית למנכ״ל משרד התקשורת, לפעול לטיפול בהפרת הרישיון של פלאפון.

אני מאוד מקווה בשביל משרד התקשורת ובמיוחד עבור ראשי המשרד, שיצא מכתב לפלאפון לא לבצע את העוולה  - אחרת זו פרשה של 'מינהל תיעוד הפרות רישיון' (שנקרא בטעות 'מינהל אכיפה ופיקוח'). כלומר: המשרד 'מתעד עבירות' אבל לא מבצע כל אכיפה, בניגוד לחוק, לתקנות ולתנאי הרישיון של החברות, דוגמת פלאפון, במקרה, שאנו עוסקים בו כאן".  
שאלה ללא מענה 
 
Bookmark and Share