ההשתוללות של מנכ"ל משרד התקשורת היוצא תחת השר - יועז הנדל, מדהימה!

דף הבית >> עולם ה-ICT >> חדשות משרד התקשורת >> ההשתוללות של מנכ"ל משרד התקשורת היוצא תחת השר - יועז הנדל, מדהימה!
המדובר בסכנה כלכלית ברורה ומיידית לעולם ההייטק והאינטרנט הישראלי. חשיפה נוספת של סדרת החלטות בלתי חוקיות של מנכ"ל משרד התקשורת היוצא, נתי כהן, שמנצל את אי ההבנה והחולשה המזעזעת של השר החדש - יועז הנדל, ומפזר עוד סדרת החלטות, שלא תתממשנה, על הגב של הציבור וכיסו וכיס ספקי האינטרנט (ISP) כולל ספקי האינטרנט הסלולרי. מתי ההשתוללות הזו תופסק? קשה לדעת. השר הפך ל"שבוי" בידיו של המנכ"ל היוצא, שימשיך ללוות אותו אחרי כניסת המנכ"לית החדשה לתפקיד.
עדכון בסוף הכתבה.
מאת: אבי וייס, 3.6.20, 10:07יועז הנדל

רק אתמול פרסמתי את המאמר המוביל: "שר התקשורת יועז הנדל הכריז על שקיפות. בפועל - לא שקיפות ולא נעליים", ועוד "לא יבשה הדיו" על החשיפה הזו, והבאתי עוד חשיפה מדהימה ומזעזעת, שפורסמה אתמול תחת הכותרת: צפו לקשיים בקליטה ברשתות הסלולר של פלאפון וסלקום והחברות הרוכבות!.

יש קו מחבר בין כל החשיפות הללו בשבועיים האחרונים: השר יועז הנדל, (בתמונה משמאל), "נפל בשבי" של "הקליקה" (אותה "קליקה", ש"תפרה את תיק 4000" וטרם נחקרה ב"תיק 5000"), כמפורט בהרחבה בנספח א' כאן.

כאן אנו "מרימים מסך" מעוד סדרה של החלטות, שבוצעו בימים האחרונים, ע"י נתי כהן, המנכ"ל הכושל היוצא, "מתחת לאפו" של השר יועז הנדל (אותו הוא ימשיך ללוות עוד פרק זמן לא מוגדר, גם אחרי שתיכנס לתפקידה המנכ"לית החדשה של המשרד), בלי שהשר הבין או מבין, מה קורה במשרד עליו הוא ממונה.

לכן, ביום 1.6.20 שלחתי את סדרת השאלות הדחופות הבאות לשר התקשורת יועז הנדל ולידיעת צמרת משרד התקשורת:
"הנדון: הוצאת תיקוני רישיונות שלא על פי הוראות חוק התקשורת ובחוסר סמכות ע"י המנכ"ל (נתי כהן).
שבוע טוב
1. אתמול (31.5.20) הועלו לאתר משרד התקשורת תיקוני רישיונות בחתימת מנכ"ל משרד התקשורת (נתי כהן), שחתם על כמות לא קטנה של תיקוני רישיונות לחברות התקשורת (מצ"ב דוגמה של תיקון רישיון אחד. כל שאר תיקוני הרישיונות זהים לחלוטין ורק שם החברה מתחלף בין התיקונים).

תשומת לב, שהתאריך על כל המסמכים הללו הוא 15.5.20, לא ברור למה המסמכים הללו עלו לאחר המשרד רק אתמול.
בכולם, יש את אותן בעיות חוקיות, שאמורות לפסול את תיקוני הרישיונות הללו.

2. הבעיה הראשונה היא, שבכל תיקוני הרישיונות כתוב "ולאחר ששקלתי את טענותיה של חברת X " [שם החברה].
חוק התקשורת קובע במפורש אילו שיקולים השר (והמנכ"ל, ככל שהואצלה לו סמכות השר, במקרה זה לא הייתה האצלה כזו, וזו בעיה חוקית נוספת), שיקולים, שהשר אמור לשקול בעת חתימה על תיקוני רישיונות, והנושא של "טענותיה של חברה X" לא קיים בכלל בחוק, או באיזו תקנה, נוהל או בכלל.
זו המצאה, שהומצאה, כנראה, מקצה האצבע של המנכ"ל.
תיקוני רישיונות
לעומת זאת, בחוק התקשורת יש בדיוק אילו נושאים יש לשקול בכל תיקון של רישיון, ולכן המנכ"ל אינו יכול להתעלם ולהשמיט את מה שיש בחוק ולהכניס לתיקון את מה שאין בחוק.

יתרה מכך. המנכ"ל יודע היטב, שהניסוח הזה אינו חוקי, כי הוא נשאל על כך כמה וכמה פעמים בעבר (דוגמה בולטת כאן) והוא המשיך (כהרגלו) לצפצף על חוק התקשורת והציבור. 

3. הבעיה השנייה המרכזית היא: שהמנכ"ל החליט לשנות בתיקון הרישיון הזה, סעיף ברישיון החברות הנוגע למעבר ל-IPv6 (סעיף 54.1א ברישיון, בתיקון, שהבאתי לדוגמה ומצ"ב).

בנושא הזה לא רק שאין למנכ"ל כל סמכויות והוא לא קיבל כל הסמכה (או האצלת הסמכויות כנדרש בחוק) משום שר לטפל בנושא. הוא קיבל ומקבל כאן החלטות בניגוד גמור לחוק ולמדיניות שר, שכתובה "שחור על גבי לבן" (הנושא הזה מוסבר בהרחבה כאן).

4. לכן, לעניות דעתי, על שר התקשורת לנקוט בצעדים הדחופים הבאים:

א. להודיע לכל מקבלי התיקונים הבלתי חוקיים הללו ברישיונם, שהם הוצאו בטעות ושהם יקבלו (ככל הנדרש) תיקוני רישיונות חדשים וחוקיים.

ב. לבדוק את כל תיקוני הרישיונות בחתימת המנכ"ל מתחילת השנה (אין טעם "לחפור" אחורה, כי זו כמות גדולה), ולבטל את כל תיקוני הרישיונות, שבהם יש ניסוח שלא על פי החוק ו\או לפי הסמכות של המנכ"ל כמוגדר בחוק.

ג. לבטל את כל האצלת הסמכויות מהשר למנכ"ל, לרבות בכל הנוגע לתיקוני הרישיונות לחברות התקשורת, עד שיוקם ע"י השר מנגנון ראוי, תוך התייעצות עם הציבור ונציגיו המוסמכים (אלה מהווים את החלק העיקרי והמוביל בשיקולים שיש בחוק התקשורת, למתן רישיונות, לתנאים ברישיונות ולתיקוני רישיונות), מנגנון מקצועי ציבורי, שימנע השתוללות של המנכ"ל בסמכויות של השר, כשהמחוקק העניק את הסמכויות הללו לשר ולא למנכ"ל.

5. אודה להתייחסות השר לסוגיה חשובה זו ומה בדעת השר לנקוט במידית, כי לתקן את המכשלות החוקיות הללו"?

תגובה לא קיבלתי. ככל שאקבל תגובה אעדכן בהתאם.
קוראינו כבר יודעים, שתגובה לא אקבל. די ברור למה (זה גם מוסבר בהרחבה בנספח א' כאן). 

הנושא, שהמנכ"ל נתי כהן, (נתי כהןבתמונה משמאל), הוציא בו את סדרת התיקונים לרישיונות המוזכרת בשאלתי כאן למעלה, הוא תחום המעבר מ-IPv4 ל-IPv6, וניתחתי אותו ממש לאחרונה במאמר: "הכישלון של מעבר ישראל מ-IPv4 ל-IPv6 כעת באחריותו של השר יועז הנדל".

הסעיף הכי חשוב, שכתבתי במאמר זה הוא: "יש להקפיא את כל ההחלטות של המנכ"ל, שהתקבלו לא רק בחוסר סמכות קיצוני והתעלמות ממדיניות השר, אלא הן מסוכנות ביותר לכלכלת ישראל בכלל ולרשת האינטרנט בפרט".

ההחלטות של המנכ"ל הן בלתי ישימות במצב כלכלת ישראל היום ומחר, ומטילות עומס כלכלי בלתי סביר ולא הגיוני על ה-ISP, היום ומחר, גם על כלל תושבי ישראל ועל כל בעלי האתרים ברשת האינטרנט. 

חשוב להציג בפני הציבור בישראל את המסר החריף ביותר, שמדובר כאן בחבלות קשות שהוא (מנכ"ל משרד התקשורת)  מוביל נגד מדינת ישראל, נגד תושביה ובעלי העסקים שיש בישראל, בעת המשבר הנוכחי.

יודגש,
 שעל פי נתוני RIPE, ב-2019, אחוז הרשתות בעולם המספקות ניתוב ב-6IPV עמד על 25% (אלה הנתונים הרשמיים האחרונים). כלומר, הכפייה על תושבי ישראל וספקי האינטרנט בישראל לעבור ל-IPv6 לא תעזור לכל מי שגולש ומשתמש באתרים בחו"ל, שעדיין לא הגיעו לשם ונמצאים ב-IPv4. כך, ה-ISP יצטרכו להשקיע המון בהמרות וניתובים ולזרוק כסף טוב לפח, במצב של משבר כלכלי עולמי חמור ביותר, מה שעלול להוביל להתמוטטותם, רק בגלל שנתי כהן רוצה. 

כ"כ יודגש, שכעת אין שום דחיפות לעבור ל-IPv6, כפי שנותח כאן ע"י המומחה העצמאי מס' 1 בישראל (שאני מכיר, ואני מכיר כמעט את כולם), לתחום המקצועי הייחודי זה. מדובר בשיגעון לא מוסבר של מנכ"ל המנותק מכל צורך ציבורי ומצפצץ על כל נציגי הציבור המוסמכים, תוך התעלמות מוחלטת מסמכויותיו, מהחוק וממדיניות שר כתובה. 

מי יכול לעצור את המרוץ הקטלני הזה, של הרס שוק התקשורת, ע"י המנכ"ל הפורש של משרד התקשורת?

עדכון 3.6.20, 16:00
סרג'יו רוזנצוייג ביקש להוסיף מידע חשוב לציבור: על פי נתוני RIPE (מנהל כתובות האינטרנט באירופה) נכון להיום רק כ-28% מרשתות האינטרנט בעולם מספקות ניתוב ב-IPv6, כלומר רק כ 1 מתוך 4 רשתות אינטרנט בעולם תומכות ב-IPv6. 
התעקשות משרד התקשורת להעביר בכוח את כל מדינת ישראל עכשיו, עלולה לרסק תפעולית וכספית את ספקי האינטרנט של ישראל דווקא בעת המשבר הכלכלי החמור המלווה את מחלת הקורונה. 
פגיעה בספקי האינטרנט בתקופה משברית זאת עלולה לפגוע בזמינות ושרידות תעבורת האינטרנט אל ומישראל ולפגוע קשות במעמדה הבינלאומי של ישראל כמעצמת הייטק.
האטימות של הנהלת משרד התקשורת עלולה להביא אסון לכלכלת ישראל ולמאמצי התאוששות עקב משבר הקורונה. 

FAILURE FREE 
 
Bookmark and Share