Telecom News - חברת הדואר שוב ספגה קנס מגוחך והיא "לא סופרת" את משרד התקשורת

חברת הדואר שוב ספגה קנס מגוחך והיא "לא סופרת" את משרד התקשורת

דף הבית >> דואר ישראל וגמלאי הדואר >> חברת הדואר שוב ספגה קנס מגוחך והיא "לא סופרת" את משרד התקשורת
חברת הדואר שוב ספגה קנס מגוחך והיא "לא סופרת" את משרד התקשורת
מאת: מערכת Telecom News, 31.12.20, 08:30לירן אבישר בן חורין

חרף הוראת משרד התקשורת לחברת הדואר לחלק לבתים דואר בשכונות ביישוב רכסים, לא פעלה החברה לחלוקת הדואר במשך שנה וחצי. אך גם הפעם מדובר בקנס מגוחך וגם עליו ניתנה הנחה של 10%, דבר שלא יגרום לחברה לשפר את שירותיה.

מנכל"ית משרד התקשורת, לירן אבישר בן-חורין, (בתמונה משמאל), הטילה קנס על חברת הדואר בסכום של 25,281 ₪ (לאחר מתן הנחה של 2,809 ₪). זאת, בשל הפרות הוראת הרישיון  שעניינן חלוקת דברי דואר.

משום מה, הקנס המגוחך, שהוטל על חברת הדואר כבר ב-28.10.20 פורסם רק אמש. יתכן, שהמטרה הייתה "להתרחק" מהקנס המגוחך הקודם, שהטיל המשרד על החברה, מוקדם יותר החודש, בשל אי עמידה בתקן זמן ההמתנה בתור, כפי שפרסמנו - כאן.

הדבר החמור במיוחד בקנס הנוכחי, הוא העובדה, שההפרה נמשכה ע"י חברת הדואר במשך שנה וחצי ולא תוקנה גם לאחר שמינהל הדואר במשרד התקשורת הורה לחברה לחלק את הדואר לבתי הנמענים.

כזכור, חומרה מיוחדת נרשמה גם בקנס הקודם, כאשר החברה הפרה את חובתה לעניין העומס בסניפים, חרף היענות המשרד לבקשת החברה לצמצום שעות וימי הפעילות של יחידות הדואר בתקופה משבר הקורונה.

לאור האמור לעיל, גובה הקנס המגוחך הנוכחי, "זועק לשמיים" ואם אין די בכך, משרד התקשורת גם נתן הנחה של 10% לחברת הדואר (כזכור, בעיצום הקודם ניתנה הנחה של 35%).
 
תיאור האסדרה החלה לגבי חלוקת דואר
סעיף 1.1 של נספח ב' לרישיון הכללי לחברת דואר ישראל בע"מ למתן שירותי דואר, שירותים כספיים מטעם החברה הבת ושירותים נוספים קובע כי: "בעל הרישיון יחלק את דברי הדואר לתיבת המכתבים במען הנמען, למעט דברי דואר אותם ביקש הנמען לקבל בתא דואר בתשלום וכן דברי דואר, שמפאת גודלם או נפחם, לא ניתן לחלקם למען הנמען, שלגביהם ישאיר בעל הרישיון הודעה בדבר יחידת הדואר, שבה ניתן לקבלם".

ממצאי פעולת הפיקוח   
מסתבר, שבמהלך כשנה וחצי חלק מתושבי רכסים לא קיבלו שירותי חלוקת הדואר בין אם לבתיהם או בין אם באמצעות מרכז חלוקה.

נימוקים לעניין הקנס
חרף פניה של מינהל הדואר במשרד התקשורת לחברת הדואר, שהורה לה לפעול לחלק את דברי הדואר בשכונות החדשות ביישוב רכסים לבתים בהתאם לסעיף 1.1 של נספח ב' לרישיון, החברה לא פעלה לחלוקת דואר כאמור.

בעת קביעת סכום הקנס הובאו בחשבון תקנת משנה 2(א) לתקנות הדואר (הפחתה של סכום קנס), תשע"ד-2013 הקובעת, שהמנהל, רשאי להפחית למפר את סכום הקנס, בין היתר, בשל הפרה ראשונה, הפסקת ההפרה מיוזמת המפר, פעולות, שנקט המפר למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק, ההפרה היא קלה בנסיבות ביצועה.

כפי שנותח כאן בהרחבה לגבי הקנס הקודם (ורלוונטי גם לקנס הנוכחי), גובה הקנס המגוחך, שהוטל על חברת הדואר, ודאי שאינו מהווה גורם מרתיע, שיוביל את החברה לשפר את שירותיה לציבור.

נראה, שהתוצאה תהיה בדיוק ההיפך. שכן, כאשר ההשקעה הנדרשת לצורך שיפור השירות, עומדת על מיליוני ₪, ואילו הקנס הוא כמה אלפי ₪ בלבד, הרי שמדובר מבחינת החברה ב"הפרה משתלמת".

כאמור, "ועדת רוזן" הייתה מודעת לבעיית גובה הקנסות, שניתן להטיל על חברת הדואר במקרה של הפרת רישיונה, ולכן המליצה על "הגדלת סכום הקנסות הקבועים כיום בחוק הדואר, שהם נמוכים ואינם מרתיעים דיים (מסכומים של 28,090 ₪ ו־13,290 ₪  ל־200,000 ₪ ו־400,000 ₪ - בהתאם לסוג ההפרה), ובהגבלת תקרת סכום הקנס כך, שלא יעלה על 10% מהכנסותיו של בעל הרישיון/בעל ההיתר (בהתאם לדו"ח כספי המבוקר האחרון שלו), וזאת כדי להרתיע בעלי רישיון מלהפר את הוראות הדין השונות החלות עליהם, לבטל את הכדאיות הכללית שבהפרה וכן להבטיח רמת שירות נאותה לציבור.

ונחזור לקנס הנוכחי. אם אין די בכך, שההפרה של חברת הדואר בנוגע לאי חלוקת הדואר נמשכה כשנה וחצי, יש לשים לב, שההפרה התרחשה תוך התעלמות מהוראה ישירה של משרד התקשורת לחברה, לחלק את דברי הדואר לבתי הנמענים.

דהיינו, חברת הדואר "לא סופרת" את משרד התקשורת, לא את ההוראות, שהוא נותן לה ולא את הקנסות המגוחכים, שהוא מטיל עליה.

כפי שפורט בהרחבה באתר זה, "ועדת רוזן" העניקה הטבות רבות לחברת הדואר, במחיר של פגיעה קשה בתחרות בענף הדואר, וכל זאת כדי להקל על חברת הדואר ולסייע לספק את השירות האוניברסלי לכלל הציבור בכל הארץ.

יש לוודא, שתופעת העומס בסניפי הדואר (ההפרה הקודמת) והליקויים בחלוקת הדואר (ההפרה הנוכחית), לא יחזרו והפעם ביתר שאת בכל שירותי הדואר. דהיינו: החברה תיקח לכיסה את ההון העתק הגלום בהטבות, ש"ועדת רוזן" העניקה לחברה, אבל שוב תגמול למשרד התקשורת בהגדלת הפגיעה בשירות לציבור, תוך המשך הצפצוף על הוראות המשרד.

לסיום נראה, שהקנס המגוחך הנ"ל, שהטיל משרד התקשורת על חברת הדואר, לא יביא לעמידת חברת הדואר בחובותיה, כאשר החברה תעדיף לספוג קנס של כמה אלפי ₪ ולא להשקיע את הכספים הנדרשים לצורך שיפור השירות.

אי לכך, לא יכולה להיות מחלוקת עד כמה חיוני להשלים את מהלך הגדלת גובה הקנסות, שניתן להטיל על חברת הדואר במקרה של הפרה, וכן לוודא, שהוראות שהמשרד נותן לחברת הדואר, אכן מקוימות.
 
תוכנית לשיפור שירותי הדואר
יש לציין, שממענה חברת הדואר לפנייתנו בנוגע לתוכנית שיפור השירות, שנדרשה להגיש לשר התקשורת המפוטר, יועז הנדל, עולה, שהחברה אכן הגישה תוכנית כזו, שאף אושרה ע"י הנדל בחטף ב-16.12.20. דהיינו: יומיים לאחר שפוטר ע"י ראש הממשלה החילופי, בני גנץ, ושנייה לפני שהפיטורים נכנסו לתוקף.

גם אם טכנית יועז הנדל היה עדיין שר התקשורת, כאשר אישר את תוכנית שיפור השירות לציבור, הרי העובדה, שאישר את התוכנית לאחר שכבר פוטר מתפקידו, מציבה סימן שאלה גדול על הליך אישור התוכנית ועל סיכויי מימושה ע"י שר התקשורת הבא.

בשלב זה, משרד התקשורת לא מציג את תוכנית שיפור שירותי הדואר המאושרת והדבר מעורר דאגה.

לאור העובדה, ששר התקשורת אישר את התכנית לשיפור השירותים של הדואר בחשאי ועניין זה פורסחה"כ בני גנץם רק בכלי תקשורת אחד, שלחנו ביום 28.12.20 את השאלות הדחופות ביותר הבאות לשר התקשורת בני גנץ, (בתמונה משמאל), ולידיעת צמרת משרד התקשורת:
"הנדון: שאלה דחופה בעניין "תכנית הרפורמה בשירות הציבורי", שחברת הדואר אמורה הייתה להגיש לשר התקשורת.
שלום רב לשר התקשורת,
1. על פי התגובה הרשמית של חברת הדואר המצויה כאן [בכתבה הקודמת], עולה, שדובר השר (דובר השר הקודם, יועז הנדל), הפיץ הודעה, שהועברה לכלי תקשורת אחד: "כלכליסט"עיתון בבעלות קבוצת "ידיעות אחרונות", אותה קבוצה ממנה בא השר יועז הנדל והוא (הנדל) בעל קשרים אישיים וכלכליים ארוכי שנים עם קבוצה זו, כמתואר בכתבות אודות הקשרים הללו (כאן וכאן), שהוסתרו היטב ע"י השר ודוברו, עד חשיפתם על ידינו.

2. לאור זאת, מן הדין לפטר לאלתר את דובר השר (הקודם), שמשום מה עדיין בתפקידו, מי שנתן ידו לפעולה בלתי חוקית נוספת של השר הקודם לטובת חבריו ומעסיקיו מהעבר, קבוצת "ידיעות אחרונות".

3. אודה להתייחסות דחופה ביותר, שכן מדובר בהפרת אמונים ברמת חומרה יתרה, מצד דובר השר (הקודם)."

תגובה טרם קיבלנו. ככל שתתקבל תגובה, נעדכן בהתאם. 


לאור העובדה, שיועז הנדל קיבל החלטות חשובות בתחום הדואר, פיטוריו מתפקיד שר התקשורת, אינו מייתר את הצורך בטיפול חקירתי - למה הוא לא נדרש לחתום על "הסכם ניגודי העניינים" בתקופת כהונתו כשר התקשורת, ובמיוחד בכל הקשור לתהליכי ההחלטות סביב ההפרטה של חברת הדואר, ולמה קיבל החלטות כאלו בנוגע לחברת הדואר, החלטות הנגועות בניגוד עניינים פלילי, לכאורה, - אחרי שפוטר. 

MONEY FREE 
 
Bookmark and Share