משפט תיקי האלפים ופרשת האזנות הסתר - עדכונים שוטפים פברואר 2022

דף הבית >> עולם ה-ICT >> חדשות משרד התקשורת >> משפט תיקי האלפים ופרשת האזנות הסתר - עדכונים שוטפים פברואר 2022
ריכוז של עדכונים שוטפים מהמתרחש במשפט תיקי האלפים ובכל הקשור לפרשת האזנות הסתר.
מאת: מערכת Telecom News, פברואר 2022.ללא סייבר

(עדכונים אחרונים - 28.2.22).

1.2.22: להלן עדכון הודעות היועמ"ש והמשטרה מהיום:
א. היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, מינה צוות לבדיקת האזנות סתר בדרך של תקשורת בין מחשבים. בראש הצוות תעמוד המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט פלילי), עו"ד עמית מררי, וחבריו יהיו צפריר כץ, לשעבר ראש אגף טכנולוגיה בשב"כ; ואיל דגן, לשעבר ראש אגף החקירות בשב״כ.

הצוות מונה נוכח טענות שעלו אודות שימוש לא חוקי, לכאורה, באופן בו משטרת ישראל מפעילה אמצעים לביצוע האזנת סתר לתקשורת בין מחשבים, ומכוח הסמכות הנתונה ליועץ המשפטי לממשלה לפיקוח על האזנות סתר שמבצעת משטרת ישראל.

הצוות יחל בעבודתו באופן מיידי ומתבקש להגיש את ממצאיו עד ל-1 ביולי 2022.

מאז הבדיקה הראשונית שעל בסיסה נשלח מכתבו של היועמ״ש אל מפכ"ל המשטרה בעניין זה, ביצעה משטרת ישראל בדיקה נוספת אשר העלתה ממצאים נוספים. בעקבות זאת, הנחה היועץ המשפטי לממשלה את משטרת ישראל לנקוט במהלכים מיידיים, על מנת למנוע חריגה מסמכות.

הצוות יבחן את הכלים המצויים בידי משטרת ישראל לביצוע האזנות סתר בדרך של תקשורת בין מחשבים, אופן הפעלתם ומידת התאמתם לסמכויות הנתונות למשטרה וכן את הצורך בנקיטת צעדים שימנעו חריגה מסמכויות המשטרה על פי דין.

יובהר, כי ככל שבדיקת הצוות תעלה בממצאיה התנהלות פסולה שיש בה משום חשד לעבירה פלילית, יועבר הטיפול בממצאים הקונקרטיים לרשויות המוסמכות לכך.

ב. *דוברות המשטרה:* לאור הפרסומים בנושא, משטרת ישראל ביצעה בדיקות בנוגע למקרים בהם נטען כי משטרת ישראל ביצעה פעולות החורגות מסמכויותיה בעת הפעלת האזנת סתר באמצעות אמצעים טכנולוגים המאפשרים קליטת תקשורת בין מחשבים. 

לאחר בדיקה ראשונית העברנו ממצאים אלה אל היועץ המשפטי לממשלה ועל בסיסם יצאה הודעתו מיום 20.1.2022. 

בבדיקה נוספת מאוחרת יותר שנעשתה עוד טרם הקמת צוות הבדיקה, התגלו ממצאים נוספים המשנים בהיבטים מסוימים את מצב הדברים. 

נוכח האמור ולנוכח הקמת צוות הבדיקה בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט פלילי), הנחה היועץ המשפטי לממשלה על נקיטת מהלכים מיידיים על מנת למנוע אפשרות לחריגה מסמכות ומשטרת ישראל תפעל בהתאם.

ראש אגף חקירות ומודיעין, על דעת מפכ"ל המשטרה, ינחה את כלל שוטרי משטרת ישראל לשתף פעולה באופן מלא, כמצופה וכנדרש, עם עבודת צוות הבדיקה, להתייצב בפני הצוות, להשיב על שאלותיו, למסור כל מסמך או מידע שיידרשו, לאפשר גישה למערכות המידע ולספק מידע טכני על האמצעים העומדים לרשות משטרת ישראל, ובכלל זה מידע המצוי בידי גורמים שלישיים.

******************

ג. פורסם בערוץ 14: המשטרה מודה: היו חריגות בשימוש ב-NSO; מונה צוות בדיקה. במשטרת ישראל מודים: "התגלו ממצאים נוספים המשנים בהיבטים מסוימים את מצב הדברים". ביום האחרון לכהונתו: מנדלבליט מינה צוות שיבחן את הטענות - כאן.

ד. פורסמה כתבה באתר "הארץ" של יהושע (ג''וש) בריינר ונעה שפיגל, תחת הכותרת: פרשת NSO: המשטרה מאשרת: נעשו חריגות בשימוש בתוכנות ריגול. מקורות במערכת אכיפת החוק מבהירים כי החריגות המדוברות נעשו בתוכנות מעקב בשימוש המשטרה, שאינן פגסוס של NSO. לדברי המקורות, עד כה התגלה כי היו כמה חריגות -כולן בתקופת המפכ"ל אלשיך - כאן.

2.2.22:
א. התפרסמה בכלכליסט כתבה של תומר גנון תחת הכותרת: איך מרסנים את הסוס הפרוע של NSO: הודאת המשטרה בשימוש לא חוקי בפגסוס של NSO היא רק שלב ראשון בתיקון הליקויים. כעת צריך לנטרל מיידית את האפשרות לגרום עוד נזק: לנתק את הקשר המפוקפק עם NSO, להחזיר את הפיקוח המשפטי ולקבוע כללים ברורים בנוגע לחיטוט במידע - כאן.

ב. ציוץ משותף לאלי ציפורי ואבי וייס: יחידת הסיגינט-סייבר של המשטרה, רח׳ הרטום 14 הר החוצבים [בתמונה למעלה משמאל], ירושלים, 500 עובדים. זו מפלצת האזנות ושאיבת חומרים מהסלולר-מחשב, לא חוקית ברובה, שהקים רוני אלשיך בידיעת שי ניצןבן ארי ויהודית תירוש
זו המפלצת שהם השתמשו בה כדי להפיל את נתניהו מהשלטון.
מי הם המפקדים של התופעה המדהימה, הלא חוקית והמזעזעת הזו: כיום תנ"צ דורון יאיר שמונה למפקד הסיגינטרח"ט הסיגינט-סייבר, ביום 31.12.18, והוא החליף את תנ"צ יואב חאסן [בתמונה משמאל, בעת קבלת דרגת התנ"צ, בין השר דאז אהרונוביץ'' למפכ"ל דאז דנינו] שמונה ב- 13.3.14, בעת שהמפלצת הזו, של שאיבת מידע מהסמארטפונים שלכם, נכנסה לבניין שבתצלום למעלה. 
שניהם הגיעו מקהילת המודיעין.
תפקידו האחרון של תנ"צ דורון יאיר בצה"ל, לפני שהוצנח לתפקיד מפרד יחידת ההאזנות ושאיבת המידע המשטרתית, היה מפקד מערך הדרכה למודיעין ולסייבר בחיל המודיעין בשנים 2016-18. 
שום רקע או הכשרה בתחומי המשטרה, או אכיפת חוק. שם ניסיון משטרתי בשום תחום, שום הבנה וידע בזכויות האזרח, חוקי יסוד וחוקי מדינת ישראל. כלום מכלום. 
כך אפשר להפעל "שוטרים", שלא מבינים מה זה להיות שוטרים (כולם הולכים בבגדים אזרחיים, כדי שלא ידעו שהם שייכים למשטרת ישראל), למטרות לא חוקיות בעליל, כנגד נבחרי ציבור ו"אנשים שמפריעים" לפרקליטות ולמפכ"ל. 
לשקר, זה כלום עבורם. עוד בנושא זה יש במאמר: "אין תקומה למשטרה ולפרקליטות ללא עקירת "תרבות השקר והטיוח" מתוכן!": https://bit.ly/PoliceNewLies
על תרבות השקר והטיוחים המחרידים של עבירות פנימיות מזעזעות בפרקליטות יש כאן: https://bit.ly/PraklitutSecretshttps://bit.ly/PraklitutSecrets2

גיואב יצחק פרסם ב-1NEWS כתבה תחת הכותרת: המשטרה השתמשה בפגסוס גם נגד אלוביץ'', ניר חפץ ושלמה פילבר - כאן. (הערה: מדובר בהאזנות סתר ללא צווים).

דאלי ציפורי בטוויטר: "עו״ד ז׳ק חן, מייצגם של בני הזוג אלוביץ׳: ''אם יש אמת בפרסום הערב מדובר במעשה פשע חמור. עוד ביטוי לפריצת כל הגבולות בחקירה שהתנהלה נגד בני הזוג אלוביץ׳ שעליה אנחנו מתריעים שנים. במדינת חוק ברור שחייבות להיות לכך משמעויות מרחיקות לכת ואין ספק שלא נאמרה המילה האחרונה בנושא''."

 
ה. אלי ציפורי בטוויטר: "מסביבת נתניהו נמסר בתגובה על הפרסומים הערב: ''ווטרגייט הישראלי: הערב נחשף שהמשטרה, בליווי הפרקליטות השתמשו באמצעים לא חוקיים כדי להפיל ראש ממשלה חזק מהימין''״.

ו. ערוץ 12 פרסם: האם המשטרה השתמשה בתוכנת ריגול בחקירת תיק 4000? הקלטה שהגיעה לידי N12 חושפת את השיחה שהתנהלה בין חוקרי המשטרה ברגעים שקדמו לכניסתו של מנכ"ל משרד התקשורת לשעבר לחדר החקירות. שלמה פילבר כזכור שימש בהמשך כעד מדינה - וההקלטה מעוררת סימני שאלה מטרידים - כאן.

זאלי ציפורי בטוויטר: "הקרימנלים שביצעו הפיכה שלטונית והדיחו ראש ממשלה בחקירות לא חוקיות ובעבירות מומצאות: אביחי מנדלבליט, שי ניצן, ליאת בן ארי, יהודית תירוש, רוני אלשיך, אלי אסייג, יואב תלם ועוד. מקומם בכלא יחד עם כל המשת״פים שלהם בתקשורת. עכשיו כולם ממציאים להם אליבי: לא ידענו, לא ראינו, לא שמענו".

ח. סרטון יוטיוב אודות ההבטים המשפטיים של הפרשה, כנס שנערך כאן ב"זום", עם טובי החוקרים באקדמיה ומכוני המחקר שהתכנסו תחת הכותרת: "כנס מיוחד: הצורך בחוק מעקבים דיגיטליים בישראל בעקבות פרשת NSO." יוזמי הכנס: מרכז פדרמן לחקר הסייבר, המכון הישראלי לדמוקרטיה ו-CCLP (המרכז לחקר הסייבר משפט ומדיניות של אוניברסיטת חיפה, המנחה: פרופ'' אמנון רייכמן, ראש המרכז).

3.2.22
א. באתר רוטר פורסמה הידיעה: התובעת במשפט נתניהו, עו״ד יהודית תירוש, מעכבת שוב את תשובתה בנושא מעקבי פגסוס אחר מעורבים בתיק. בהודעה שנמסרה הבוקר לפרקליטי הנאשמים היא כותבת שנערכת ״בדיקה מעמיקה״ ושתוצאותיה יימסרו בהקדם האפשרי, בהתאם ללו״ז המשפט. עד לרגע זה אין הכחשה לטענה שהיו מעקבים מסוג זה בתיק  - כאן.
 
באלי ציפורי פרסם בפייסבוק:
ציפורי

גאלי ציפורי פרסם בפייסבוק:
ציפורי

דאלי ציפורי פרסם פוסט בפייסבוק: "דרמה במשפט נתניהו: פרקליט אלוביץ'' עו״ד ז׳ק חן מבקש מבית המשפט להורות לפרקליטות למסור בפירוט ותוך ימים ספורים תגובה על הפרסומים הנוגעים לשימוש בלתי חוקי באמצעים טכנולוגיים בתיקי נתניהו. כמו כן עו״ד חן מבקש שהדיון הקרוב ביום שני יוקדש לנושא".
מסמך פניית עו"ד ז''ק חן - כאן.

האלי ציפורי פרסם 2 פוסטים בפייסבוק: "‏גם פרקליטי נתניהו בבקשה מפורטת לבית המשפט מבקשים מהפרקליטות לחשוף את השימוש שנעשה בתוכנות ריגול בתיקי נתניהו. כותבים כי ייתכן שעדים מסוימים שכבר העידו יוזמנו שוב לעדות: ''קולה של הפרקליטות נדם''״. "פרקליטי נתניהו חושפים: ''ייתכן שפגסוס הופעלה גם נגד עד המדינה ארי הרו וכך הגיעו לשיחות בין נתניהו למוזס. מתברר כי המשטרה/פרקליטות הוציאה תעודת חיסיון על המידע הזה כי הוא עלול ''לסכן את שלומם של בני אדם'' (טיעון מגוחך שנועד להסתיר את האמת על הפעולות הלא חוקיות".
מסמכי הפנייה של הפרקליטים של נתניהו - כאן.

ו. ב"הארץ" התפרסמה ידיעה של נטעאל בנדל תחת הכותרת: המשטרה דיווחה לפרקליטות שהשתמשה בתוכנת ריגול כדי לפרוץ לנייד של פילבר. לפי מקור בפרקליטות, המשטרה עדכנה שכך נשאב המידע מהטלפון של מנכ"ל משרד התקשורת לשעבר. לימים הפך פילבר לעד מדינה בתיקי האלפים, שבהם נאשם ראש הממשלה לשעבר נתניהו כאן.

4.2.22:
א. פורסם ב-Ynet המבזק הבא:
YNET

ב. ב-12N פורסמה כתבה תחת הכותרת: חפץ בתגובה ראשונה על סערת הריגול בתיקי נתניהו: "לא חושש ולא אופתע מכלום": לאחר שבדיקת הפרקליטות העלתה כי לפחות במקרה אחד נעשה שימוש חריג בתוכנת ריגול, עד המדינה הבהיר שהוא לא יודע אם חדרו גם לטלפון הנייד שלו. "לפני שמסרתי את הסיסמאות למכשירים שלי, דרשתי שיתעסקו רק במה שקשור לחקירה". חפץ הוסיף כי הוא מתכוון להגיש תביעה אזרחית: "ככל שיתגלו דברים כאלה -זה יהיה חלק מהעניין" - כאן.

גאלי ציפורי פרסם בפייסבוק:
ציפורי
 
דפורסם ב"אולפן שישי" של ערוץ 12: תיקי נתניהו ותוכנת הריגול: "לא רק פילבר היה יעד": החשדות לשימוש בתוכנת הריגול בתיקי נתניהו. בכירים במשטרה זועמים על הפרקליטות: "אי אפשר לטעון שהיה שימוש בכלי כל כך עוצמתי והם לא ידעו, הכול נעשה באישור ובסמכות"  בפרקליטות צריכים להחליט עד יום שלישי אם לעכב את משפט נתניהו כאן.

 

המערוץ 13: מתיחות במשטרה: המפכ"ל זעם לאחר בדיקת אירועי NSO:  לאחר חשיפת ערוץ 13 על השימוש הלא חוקי בתוכנות הריגול נגד עדים בתיקי נתניהושבתאי כעס לאחר שהבין שקיבל נתונים לא מדויקים מראש אגף החקירות שהיה אחראי על הבדיקה הראשונית - כאן.
עוד מערוץ 13: פרשת הריגול בתיקי נתניהו: הערכות כי תיפתח חקירה פלילית נגד המעורבים. גורמים המעורים בפרשה העריכו כי לא יהיה מנוס מפתיחה בחקירה נגד חלק מהמעורבים. צוות במשרד המשפטים יבדוק את הסיפור עד שבוע הבא - כאן.
כל הסרטון של ערוץ 13 עם אילה חסון כאן.

ואלי ציפורי פרסם בטוויטר (בעקבות הציוצים של רביב דרוקר הנמצאים כאן):
ציפורי

5.2.22:
א. אלי ציפורי
 פרסם את 4 הציוצים הבאים בטוויטר:
1) גברת לא ידעה, לא ראתה ולא שמעה (יהודית תירוש) מתדרכת את אברמוביץ׳, דליפמן ופלג שהיא לא ידעה והכל ״נשאר במודיעין״. באמת?! איזו בדיחה. היא לא ידעה ששתלו רוגלה אצל שלמה פילבר? מה, היא לא שאלה מאיפה החומר המודיעיני שקיבלה על התכתובות בין פילבר לניר חפץ? מקומה של תירוש בכלא.
2) גברת אין לי מושג (בן ארי) ואדון ספרן לאומי (שי ניצן) טוענים שלא ידעו והכל נשאר במודיעין. באמת?! איזו בדיחה. הם לא ידעו שהצמידו ליאיר נתניהו מעקבים פיזיים כאילו הוא טרוריסט, אחרי ששתלו לו רוגלה? מה, הם לא שאלו מאיפה החומר המודיעיני שקיבלו עליו? מקומם של ניצן ובן ארי בכלא.
3) בן ארי ותירוש חושבות שאנחנו מטומטמים עם הקשקוש על הפרדה בין מודיעין לחקירות. כל זאטוט בתחום יודע שאין חיה כזו. תוצרי מודיעין משמשים את החקירות ולכל נחקר מכינים תיק מודיעין, כולל תוצרי פגסוס. תירוש ישבה בכל ישיבות המשטרה וצפתה אונליין בחקירות. הכל היה לפניה. מקומן בכלא.
4) גברת לא ידעה, לא ראתה לא שמעה (יהודית תירוש). ניר שוורץ, חוקר ניר חפץ: "אנחנו מקבלים הכוונה מתירוש ואמיר טבנקין שנמצאים בלהב 433, גם תוך כדי החקירה, בהודעת ווטאספ, בהנחיות אונליין - הם צופים בחקירות. תירוש נוכחת בכל ישיבות הסטטוס - אצל ראש יאל"כ". מקומה של תירוש בכלא.

ביואב יצחק צייץ בטוויטר - כאן: פרשת פגסוס. המשטרה ביצעה שימוש נרחב בתוכנת פגסוס לעשרות מעורבים בתיקי נתניהו ודרכם למאות בני שיחם. כמה כלי תקשורת, ובראשם ערוץ 13, פועלים לטשטש את האמת ובכך למנוע בירור בדבר זיהום החקירה בתיקי נתניהו. מי שהכשיר את השימוש המופקר בפגסוס הוא רוני אלשיך. הכתבה של יואב יצחק "אלפים הואזנו בניגוד לחוק" - כאן.

ג. חדשות סוף השבוע בערוץ 12: סערת הריגול בתיקי נתניהו. החוקר הטיח בפילבר: "אנחנו שולטים לך על הטלפון". במהלך חקירתו ברשות לניירות ערך, נאמר לעד המדינה: "יש לנו ידע מלא על החיים שלך, יודעים על כל הודעה שמחקת". אתמול פרסמנו שבכירים במשטרה טוענים: "זה לא רק פילבר, יש עוד - והכל נעשה באישור ובסמכות". בעקבות החשיפה: הבית המשפט צפוי להכריע במהלך השבוע אם לעכב את המשך משפט נתניהו. - כאן.

6.2.22:
א. פרסום ב"ישראל היוםכאן: "בכירים במשטרה: "הפרקליטות אישרה ריגול אחרי פילבר". מבוכה וחילופי האשמות בעקבות חשיפת השימוש המשטרתי בתוכנות מעקב נגד אזרחים. מתח שורר בין המפכ"ל לראש אגף החקירות והמודיעין. "הציבור לא מאמין לנו, נפגעה יכולת ההסברה"." זה פורסם גם כאן בערוץ 14.

ב. פורסם ב-12N ע"י יובל אראל: לא רק רוגלות: המשטרה חודרת למיילים של אזרחים מבלי שהם יודעים על כך במאות מקרים שונים כל שנה - המשטרה משיגה מידע על חשודים באמצעות ענקיות טכנולוגיה (כמו גוגל), בלי שהם יודעים על כך. הסעיף בחוק שעליו מסתמכת המשטרה עוסק בכלל בנושא אחר ולא מתייחס למידע דיגיטלי. יו"ר ועדת החוקה ח"כ גלעד קריב דורש תשובות: "לא ניתן להשלים עם שטחים אפורים".משרד המשפטים החל לבדוק את הנושא - כאן.

ג
גוגל

החדירה הנ"ל באינטרנט להכל, למיילים, לתמונות, לווטסאפ וכד'', בכל סוגי העננים ולא רק לגוגל, שדיווחה על כך היום בכנסת, נעשתה ונעשית ע"ס סעיף חוק 43 לחוק מעצר וחיפושים, חוק שבכלל לא רלוונטי ולמעשה נעשה בו שימוש לרעה, כלדקמן:

חוק

ד.
אבי

ה. בהמשך לסעיף ה'' מ-3.2.22 (כאן למעלה) נחשפו מי הם המשוחחים מחוץ לחדר החקירות שבו היה שלמה פילבר והם מדברים על הפעלת התקיפה(סיגינט) עליו: למרות ההכחשות, חוותציפי גז-גילוני יחצ צילום גיא אסאיג דעת מומחה קובעת: יואב תלם וציפי גז (בתמונה משמאל, צילום גיא אסיאג), הם החוקרים שנשמעים בהקלטה שהוקלטה מחוץ לחדר החקירות של פילבר.
מתוך חוות הדעת של המומחה:
…״מממצאי הבדיקה הביומטרית בחומר מספקים התאמה בין הקולות בבדיקה״.
״…הגבר המזוהה כדובר בהקלטת המקור הינו– מר יואב תלם…, הגברת המזוהה כדוברת הנשמעת בהקלטת המקור הינה  גב'' ציפי גז…״
מי זו עו"ד ציפי גז שהושתלה בניירות ערך מטעמה של עו"ד יהודית תירוש ועו"ד ליאת בן ארי - כאן.
חוות הדעת של מומחה זיהוי הקול המזהה את הקולות המדברים מחוץ לחדר החקירות - נמצאת כאן.

המשמעות: הבכירים ידעו ושיקרו לגבי האזנות הסתר. אין סיכוי שהכנופייה מעליה - תירוש, בן ארי, ניצן ומנדלבליט לא ידעו.

ציוץ

7.2.22
א. בכלכליסט פרסם תומר גנון את הידיעה הבאה: תחקיר NSO והמשטרה: לא תקלה נקודתית, אלא שיטה ממוסדת של המשטרה. עשרות מקרים נחשפים היום בתחקיר כלכליסט ומלמדים שמעקב בתוכנת ריגול של NSO אחר אזרחים הפך לשיטה פסולה שהמשטרה אימצה חרף אי החוקיות שכרוכה בה; הם גם מבהירים עד כמה מסוכן לפצל את השיח הזה לימין מול שמאל, כאשר הסכנה לפרטיות ולחירות מרחפת מעל כולנו - כאן.

תומר גנון פרסם שם גם את הכתבה: ממנכ"לים של משרדי ממשלה ועד עיתונאים ואנשי עסקים: ההדבקה ההמונית בפגסוס הגיעה לכולם. פעילי מחאות הנכים ויוצאי אתיופיה, מנהלי חברות ענק, ראשי ערים ואפילו קרובי ראש הממשלה; כולם היוו מטרה של המשטרה, שהשתילה להם בטלפון תוכנת מעקב של NSO ושלפה מידע אישי; הכל לפני פתיחת חקירה וללא אישור חוקי; כך נראית משטרה שוויתרה על אחריות ציבורית. (כאן, למקרה והכתבה נעלמת). 

ב.
ציפורי

אלי ציפורי צייץ בטוויטר ממשפט נתניהו: "מכה לפרקליטות - הדיון במשפט נתניהו הופסק שעה לפני סיומו: ההגנה ״תפסה״ את יהודית תירוש בשימוש צו חיפוש לטלפון של שלמה פילבר שבכלל לא היה בתוקף והיה מוגבל ל-30 יום. השופטים שחררו את העדה דנה נויפלד והדיון נמשך על תקינות הצו".

 

ג. בערוץ 14 פורסם: בנימין נתניהו מתייחס לראשונה לפרשת האזנות של המשטרה: ראש האופוזיציה מתייחס לראשונה במשכן הכנסת בדיון 40 החתימות לפרשת האזנות של המשטרה בקרב אזרחים: "נכנסו לסודות הכי כמוסים של אזרחים" - כאן.

ד. ב-12N פורסם: "היכרות מקצועית": הקשר בין אלשיך לחברי הוועדה לבדיקת NSO והסדר ניגוד העניינים. שניים מתוך שלושת חברי הוועדה עבדו בשב"כ במקביל למפכ"ל לשעבר. בהסדר ניגוד העניינים של אחד מהם, הוא הצהיר על היכרות מקצועית עם אלשיך. ממשרד המשפטים נמסר בתגובה: "נבחרו על פי הכישורים, צריך סיווג מתאים" - כאן.

ה. פורסם ברוטר: בהנחיית מנדלבליט - המשטרה עצרה זמנית את השימוש ברוגלה ההתקפית - כאן.
 

8.2.22:

א. פורסם ב-: News1המשטרה השתמשה בפגסוס נגד מעורבים בפרשות דרעי וביטן ולמקורבי ארנון מוזס - כאן.
 
בפורסם ב-0404: דרישה מהנציב: "החלף את ראש הצוות לבדיקת פרשת פגאסוס" עקב ניגוד עניינים: חבר הכנסת שלמה קרעי פנה לנציב מנחם פינקלשטיין וקרא להחליף את עו"ד עמית מרריעקב תפקידה בעבר כראש צוות הפרקליטים מטעם היועץ המשפטי לממשלה לבחינת תיקי בנימין נתניהו כאן.

ג. עו"ד יוסי פוקס פרסם בטוויטר: "שיגרתי הבוקר ליועמ"שית גלי מיארה, ביומה הראשון בתפקיד, דרישה להורות על פתיחת חקירה פלילית מיידית בפרשת תוכנת הריגול. מדובר בחשד לביצוע עבירות פליליות מסוג פשע שעונשן 7-10 שנות מאסר, מצד בכירי מערכת אכיפת החוק ואם תוקם ועדת בדיקה כלשהי, בטרם יחקרו הפושעים, הם יהיו מתואמים ומחוסנים" המסמך - כאן.

ד. פורסם באתר "סרוגים": המפכ"ל לשעבר, רוני אלשיך, חושף לראשונה את גרסתו למאחורי הקלעים סביב פרשת ההאזנות, ומטיל פצצה: "האזנה לאישי ציבור נעשתה רק באישור היועמ"ש" - כאן.

ה. משפט תיקי האלפים: הדיון מחר בוטל כדי שהתביעה תשלים את בדיקת השימוש ברוגלה. ביהמ"ש קיבל את בקשת הפרקליטות לארכה בבדיקת הטענות בדבר פריצה לטלפונים של עדים בתיק 4000, ודחה דיון שני ברציפות. המועד החדש להגשת התשובה נקבע ל-13.2.22 ב-14:00. יש לציין, שזו הפרקליטות שמקבלת כל הזמן דחיות במשפט בעוד שכאשר ההגנה מבקשת דחיה, היא לא מקבלת שוב ושוב.
ציפורי

והיועמ"שית הטרייה, עו"ד גלי מיארה (בתמונה משמאל), כבר החלה לקבל ותקבל עוד בימים הקרובים, בקשות של שוטרים וקצינים, המבקשים ממנה להוציאגלי מיארה צילום מסך להם "צו הגנה לחושפי שחיתות", כדי שיוכלו "לפתוח את הפה". על פי החוק הקיים, מבקר המדינה לא יכול להוציא צו כזה ולכן היא הכתובת. המשטרה והפרקליטות לא תוכלנה להמשיך ולשקר לציבור בלי למצמץ.

 

9.2.22: א.
ציפורי

ב.
ברוש לבדו

ג.
ציפורי

הלינק לקטע הסרטון הנ"ל - כאן.
הלינק לסרטון היוטיוב  של 12 דקות הכולל את כל נאומו של יצחקי - כאן.
ד. פורסם ב-Ynetמנדלבליט: "בחיים לא הייתי מאשר להאזין למפגינים, מישהו במשטרה השתולל". בשיחות סגורות שתוכנן הגיע לידי ynet מכחיש היועמ"ש הקודם כי אישר האזנות סתר למפגינים, למנכ"לי משרדי ממשלה ולבנו של נתניהו: "מישהו מעלה בדעתו שהייתה חקירה נגדם?". הוא מעריך כי שורש הפרשה הוא באנשי משטרה "שאיבדו את הברקסים", וסבור שהגילויים לא ישפיעו על משפט נתניהו - כאן.

ה. פורסם ב-0404: שר המשפטים והבט"פ לשעבר, חה"כ אמיר אוחנה, וסגן שר ה בריאות לשעבר, חה"כ יואב קיש, הגישו הצעת חוק אשר תאפשר למבקר המדינה להעניק צו הגנה על חושפי שחיתויות גם מקרב המשטרה וגופי הביטחון - כאן.

ו. עו"ד דן אלדד (פרקליט המדינה שסוכל ע"י מנדלבליט): "פרשן משפטי מכובד כתב, שזה לא נורא כי כמה מהפריצות נעשו עם צו. אין כזה דבר צו כזה. אי אפשר לקבל צו של שופט לחדירה סמויה לחיפוש סמוי במחשב או טלפון. לכן יכול להיות, שהשופט לא הבין מה מבקשים או שהטעו אותו. זה כמו לבקש אישור לשים מישהו על גלגל עינויים של האינקוויזיציה".

10.2.22
א. פורסם באתר סרוגים ע"י אריה יואלי: נאשמי תיק 4000 דורשים את כל החומר המודיעיני שנאסף עליהם: נאשמי תיק 4000 הגישו היום דרישה לבית המשפט להעביר לידם את כל החומר שאספה המשטרה בחקירות נגד הזוג אלוביץ ובנימין נתניהו. המשפט בינתיים מתעכב עד לתגובת הפרקליטות - כאן.

פניית עו"ד ז''ק חן לבית המשפט המחוזי - כאן

ב. עורכי הדין של NSO יוצאים במכתב התראה חריף ביותר ל"כלכליסט" - מכתב הנמצא כאן, עקב פרסום שגוי של הכתב עומר כביר מ"כלכליסט" שפורסם תחת הכותרת: "תחקיר NSO והמשטרה. בשם ההכחשה: כך מסתירה פגסוס את עקבותיה" - כאן
 
11.2.22:
אאלי ציפורי פרסם בבלוג שלו: משפט נתניהו: השבוע חשפה יהודית תירוש, התובעת, כי היא עברה על החוק. האירוע החמור קרה בעת דיון בעניין צו חיפוש לשלמה פילבר שבעצם לא היה. כל הפרטים, כולל צילום המסמך המקורי, לעיונכם - כאן. צילום צו החיפוש המקורי - כאן

באהוד ברק פרסם פוסט בפייסבוק :איך פותרים ב-24 שעות את השאלה העיקרית: ׳האם המשטרה השתמשה ב׳כלי של נ.ס.או נגד אזרחים ללא צו? או ש׳כלכליסט׳ נפל בפח? - כאן.

גאלי ציפורי פרסם בבלוג שלו: הפרקליטות בצרות צרורות: המערכות של NSO מתעדות הכל. ככל שפרשיות "תוכנות הריגול" נחשפות, הפרקליטות מוצאת את עצמה בפני אתגר חדש: המערכות של חברת NSO מתעדות את הכל ואי אפשר לשבש ראיות. זו גם הסיבה שמהנדסי NSO חייבים להשתתף בבדיקה - כאן.

דבן כספית פרסם בוואלה!: מומחים למנכ"לים לשעבר באב"ד וטרנר: "סבירות גבוהה שהמכשירים שלכם היו נגועים" - כאן.
הערת מערכת: מהפרסום כאן עולים אחת או יותר מ-4 האפשרויות הבאות: א. שהמפעילים בסיגינט התרשלו והשאירו עקבות בסמארטפונים. ב. שהמעבדה הזו רכשה או שדרגה את המיומנות שלה - בדומה למעבדות מובילות בעולם, שזיהו עקבות של פגסוס. ג. שהחדירה לא הייתה של פגסוס אלא של כלי אחר לגמרי (למשטרה יש כמה כלים להאזנות), ד. שזה לא מהמשטרה.

ה. פורסמה כתבה ב-Ynet ע"י לירן לוי (הערת מערכת: על שקרי המשטרה והפרקליטות, שמנסות בכל הכוח לטייח את הפרשה ואת תפירת תיקי נתניהו): בכיר במשטרה ל-Ynet: הבדיקה העלתה - לא נשאב מידע מטלפונים ללא צו שופט. על רקע סערת השימוש בפגסוס של NSO, טוען בכיר במשטרה: המידע שיוצג לשופט, שצפוי להתפרסם כבר ביום א'', מעלה שלא נעשה דבר בניגוד לחוק. לדבריו, הפרטים שנשאבו מהנייד ש לפילבר לא הגיעו ליחידה החוקרת. שי באב"ד: פרצו לי לטלפון. מקורוב אליו ולמנכ"לית האוצר לשעבר קרן-טרנר-אייל: "בדיקה חיצונית העלתה - סבירות של 99% שפרצו להם. הם רוצים לדעת מי" - כאן.

 

ויאיר נתניהו פרסם באתר ICE מאמר תחת הכותרת: האם השב"כ ידע ושתק שפרצו לי ולאחי לפלאפון? אם בשב״כ לא ידעו על ריגול לא חוקי כה אינטנסיבי וממושך כלפי ראש הממשלה, הרי האחראים בו צריכים להתפטר ולעמוד לדין על רשלנות פושעת. אם השב״כ ידע, שתק ושיתף פעולה, האחראים צריכים לעמוד לדין על עבירות חמורות של בגידה, קשירת קשר והמרדה - כאן.
 
13.2.22
אאלי ציפורי פרסם בבלוג שלו: לקראת המועד בו עליה להשיב לבית המשפט, הפרקליטות מודה, באמצעות הדלפה לאביעד דליפמן: היה שימוש לא חוקי בפגסוס בתיקי נתניהו לפחות ב-3 מקרים. בעזרתו של אבי וייס אפשר לפרק את שקרי הפרקליטות - כאן.

ב. פורסם באתר כיפה ע"י שמחה ברנס: הפרקליטות: לא בוצעו האזנות סתר בתיקי נתניהו. לאחר שנדחו הדיונים במשפטו של יו"ר האופוזיציה עקב החשד לשימוש בתוכנת הרוגלה פגסוס, הפרקליטות השיבה לבית המשפט: כי לא בוצעו פעולות לגבי גורמים שלא הוצא צו בעניינם, מבקשים ארכה כדי להשלים את הבדיקה - כאן. תגובת הפרליקטות המלאה נמצאת - כאן.

גאלי ציפורי פרסם בפייסבוק: הפרקליטות ממשיכה למרוח את הזמן: מבקשת ארכה נוספת עד ליום רביעי: ״לא בוצעו פעולות ללא צו״ (אבל בין השורות לא פוסלת את האפשרות שהיתה חריגה מהצווים). ובפרקליטות ממשיכים לשקר: אין אפשרות לצו לשימוש ברוגלה שתשאב את החומר. זה פשוט לא חוקי - כאן.
ציפורי

ד. 3 הנאשמים בתיקי האלפים מגיבים בחריפות באמצעות הסנגורים על תגובת הפרקליטות לביהמ''ש המחוזי בירושלים  - כאן. ערוץ 7 מסכם: פרקליטי נתניהו: הפרקליטות מודה שריגלה אחרי אזרחים. אף צו לא הסמיך את המשטרה להשתמש בתוכנות ריגול - כאן

ה. בהמשך להודעת הפרקליטות לביהמ"ש המחוזי בי-ם, ולתגובת ההגנה כמפורט בעדכוני 13.2.22 בכתבה המתעדכנת - כאן, עולה, שהפרקליטות הודתה כבר ב-4  עבירות מסוג פשע, לכאורה, כדלקמן:

1) חדירה למחשבים (כולל סמארטפונים) עם צווים, שהוצאו בטיעון שקרי כלפי השופטים שחתמו עליהם,

2) המשטרה והפרקליטות הסתירו בניגוד לחוק חומרים מודיעיניים הקשורים במעשים הללו וכעת הפרקליטות מנסה להסתיר את הפשע, לכאורה, ע"י הוצאת צווי חיסיון חדשים, מה שלא יכפר על הפשעים, לכאורה, שכבר נעשו,

3) רשות ניירות ערך מודה שהשתמשה ברוגלות ובצווים שקריים כנ"ל, אבל לא במערכת המשטרתית, אלא במערכת של הרשות לניירות ערך עצמה.

4) התגלה, שהמידע החסוי של האזנות הסתר וחדירה למחשבים ולסמארטפונים מצוי משום מה בידי NSO וזאת פרצת אבטחה פושעת, גדולה לא פחות מפרשת המימד החמישי, כפי שתואר בחצי התחתון של הכתבה - כאן.

ו. בעקבות הנ"ל, הדיון נדחה לשבוע הבא והפרקליטות תשיב עד 16.2.22. שעה 16:00. ההחלטה - כאן.

זבנימין נתניהו פרסם את תגובתו לתגובת הפרקליטות לביהמ"ש המחוזי בי-ם, תחת הכותרת: ראשי סיעות האופוזיציה דוחים את הבדיקה השטחית והחפוזה של המשטרה ודורשים להקים מייד ועדת חקירה ממלכתית לפרשת הריגול נגד אזרחי ישראל – כאן.

14.2.22:

אאלי ציפורי פרסם בבלוג שלו כדלקמן: הפרקליטות והמשטרה הודו: השתמשנו ברוגלות בתיקי נתניהו והסתרנו חומרי מודיעין מההגנה. עכשיו הפרקליטות מנסה לגלגל את האחריות על המשטרה. פרקליטי נתניהו ואלוביץ'' הגיבו במהירות ובחריפות - כאן.

באלי ציפורי פרסם בפייסבוק:
ציפורי

גאלי ציפורי פרסם בפייסבוק:
ציפורי

ד. לגבי אותה נקודה, אלי ציפורי פרסם פוסט נוסף בפייסבוק:
ציפורי

היואב יצחק פרסם ב-News1 כתבה תחת הכותרת: המשטרה הלבינה הפריצה למכשיר הנייד של ארי הרו -כאן.

15.2.22:
אאלי ציפורי פרסם בטוויטר:
ציפורי

באלי ציפורי פרסם בפייסבוק:
ציפורי

גאלי ציפורי פרסם בפייסבוק: לידיעת הפרקליטות ושופריה: מצרף קטע מהתביעה של אפל בשנה שעברה נגד NSO הנוגע לשיטת הפריצה לאייפונים. מדובר בתהליך שנשלט ע"י סידרה של פקודות ומהלכים מהעמדה שמפעילה את המערכת. כלומר, זה לא דבר שמופעל אוטומטית או שנעשה ״במקרה״ או איזשהי ״חריגה״ ובאג לא מתוכננים. תודה לאבי וייס - כאן.

המסמך של תביעת אפל מסוף 2021 - כאן. קדמה לו תביעה של פייסבוק\ווטסאפ מ-2019 - כאן.

16.2.22

א. אלי ציפורי פרסם בבלוג שלו כתבה תחת הכותרת: אתר ''עדנה קרנבל'' פועל בחו"ל ואי אפשר לתת לכם לינק, אבל אפשר להביא לכם את מילון המונחים השלם למצב, עפ"י עדנה קרנבל: כך פועלות הפרקליטות והמשטרה להסתיר את הפשעים שלהן מהציבור - כאן.

ב. הפרקליטות פרסמה את תגובתה  לפי דרישת ביהמ"ש המחוזי בי-ם בעניין האזנות הסתר והודתה בהוצאת 3 צווים לא חוקיים, ביצוע חדירה אחת והוצאת חומר באופן לא חוקי משלמה פילבר, וניסיון להוציא  מידע, שלא צלח, מאיריס אלוביץ'' ועוד צו שלא מומש, שלא ברור לגבי מי.

תגובת הפרקליטות המלאה - כאן.

ג. עו"ד ז''ק חן המייצג את בני הזוג אלוביץ'': "הפרקליטות מודה, שנעשה שימוש לא חוקי בכלי המשחית של תכנת ריגול נגד עד המדינה המרכזי בתיק, מר שלמה פילבר וניסיון לעשות כן כנגד הגברת אלוביץ׳. מעשים לא חוקיים אלה הוסתרו לא רק מההגנה, אלא אף מבית המשפט המחוזי ובית המשפט העליון, שדנו בבקשות ההגנה לגילוי חומר חקירה.

מכיוון שנתון חמור זה היה בידיעת המשטרה כל העת ולא גולה להגנה וכפי שנטען גם לא לתביעה, לא ניתן לסמוך עוד על דברים ״שנמסרו״ לפרקליטות מהמשטרה בדבר הבדיקה, שנערכה על ידה ובמעורבותה, כפי שמציינת התביעה בהודעתה.
 
בכוונתנו לפנות בבקשות מתאימות לבית המשפט לצורך המשך בירור עד לחשיפה מלאה של כל מה שבקשו להסתיר מאתנו ומבית המשפט.

כבר עכשיו, מתוך מה שנחשף ומודה בו הפרקליטות, שמצטרף לעוולות רבות ובלתי נתפסות, שנגרמו לעדים וחשודים בתיק כפי שהתברר במשפט - ניתן לקבוע, שבחקירת פרשה זו, המשטרה לא בחלה בשום דרך, אסורה ככל שתהיה, כדי לגרום להעמדם לדין של הנאשמים ויהי מה".

ד. העבריינים, לכאורה, הוציאו ב-11.2.18 במרמה צו האזנת סתר מנשיא ביהמ"ש המחוזי בי-ם בהתייחס לשלמה פילבר. החדירה בוצעה ב-15-16.2.18. תשומת לב, שהוצאו תוצרים של חקירה מעבר ל"רשימת אנשי הקשר" של פילבר, שמכונים בתגובת הפרקליטות היום לביהמ"ש, בביטוי המכובס - "נתונים עודפים". תשומת לב, שפילבר נעצר ב-18.2.18, וחתם ב-20.2.18 על הסכם עד מדינה. האם "הנתונים העודפים" הללו - הם אלה ששכנעו אותו לחתום? פרטים נוספים על הצורך הדחוף בחקירה פלילית, בכתבה - כאן. הקטע הנוגע לכך בקובץ תגובת הפרקליטות מהיום בתמונה למטה וגם- כאן

פרקליטות נתונים עודפים

ה. אחד השקרים המוזרים בתגובת הפרקליטות הוא: 1500 מספרי טלפון שנבדקו שייכים ל-225 אנשים. כלומר, כל אדם שהיה מעורב בתיקי האלפים החזיק לדברי הפרקליטות בכ-7 מכשירים. האם בפרקליטות איבדו את המחשבון, כדי לעשות פעולת חילוק פשוטה? צילום הקטע הנוגע לכך נמצא בתמונה כאן למטה וגם - כאן.

מחשבון הפרקליטות

ואלי ציפורי צייץ בטוויטר:
ציפורי

הערת עידכון חשובה: מסתבר ממסמכי ההגנה מיום 17.2.22, שהשופט שחתם הוא נשיא בית המשפט המחוזי מרכז, שהיה באותה עת, כבוד השופט אברהם טל.

ז. הוגשו תלונות על חשד, לכאורה, על עבירות על כמה חוקים, כעולה מתגובת הפרקליטות בעניין "פגסוס": 1) לנציב תלונות הציבור על שופטים, כנגד נשיא בית משפט מחוזי, שחתם על 3 צווים לא חוקיים (לכאורה), 2) למח"ש, כנגד תנ"צ יואב תלם ותנ"צ קובי זריהן, על חשד במעורבות בקנוניה ענקית, שכללה מספר רב של עבירות, לכאורה, על חוקי מדינת ישראל. עדכון 11.5.22: נציבות התלונות על שופטים דחתה (כצפוי, ובמסמך מסווג כסודי) את כל תלונותיי המתועדות כנגד השופטים שהשתתפו בחגיגת "צווי האזנת סתר שמובילים להפעלת כלים חודרניים דוגמת הפגסוס", בנימוקים מרתקים, המצויים במכתב הנציבות - כאן.

17.2.22:
א. במקביל לתגובת הפרקליטות לביהמ"ש המחוזי בי-ם ב"פרשת -פגסוס", הפרקליטות הגישה תגובה לגבי צו התפיסה והחיפוש ממחצית 2017, מה שהתגלה בחקירתה של עו"ד דנה נויפלד, והוביל להפסקת עדותה. תגובת הפרקליטות בעניין הצו של 2017 - כאן.
הערה: הפרקליטות שוב משקרת ותזכה, כמובן, לתגובה נאותה של ההגנה.

באלי ציפורי פרסם בפייסבוק:
ציפורי

ג. מסמך ועתירה של תגובת ההגנה לגבי הודעת הפרקליטות מאמש - כאן.

ד. אלי ציפורי פרסם בפייסבוק:
ציפורי

האלי ציפורי פרסם בפייסבוק:
ציפורי

18.2.22:
א. פורסמה ב-mynet חיפה ע"י טלי ליבמן כתבה תחת הכותרת: יאח"ה פתחה בחקירה - החשד: טלפונים של גורמים פוליטיים בחיפה נפרצו
החקירה נפתחה בעקבות תלונה מפורטת שהוגשה לאחרונה למשטרה. בין האישים שנבדק חשד כי פרצו למכשירים שלהם, חברי מועצה ואישי ציבור בעבר ובהווה, וכן עורכי דין. תגובת יאח"ה: "לא מתייחסים לתיקי חקירה" - כאן. המתלונן הראשי הוא ניצב בדימוס יעקב בורובסקי.

באלי ציפורי פרסם בפייסבוק: 

ציפורי
 
20.2.22:
אלי ציפורי פרסם בטוויטר:
ציפורי

21.2.22:
א. אלי ציפורי פרסם בפייסבוק:
ציפורי

באלי ציפורי פרסם בפייסבוק:
ציפורי

ג. אלי ציפורי פרסם בפייסבוק:
ציפורי

ד. הכתבה: ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן.

22.2.22:
א
. עו"ד אביעד ויסולי פרסם ניתוח נוקב משלו לשקרי וטיוחי דו"ח ועדת מררי - כאן.
ב. עו"ד יוסי פוקס הוציא פנייה נוספת (שלישית) ליועמ"שית בדרישה לפתוח בחקירה פלילית - כאן
ג
עו"ד אביעד ויסולי פרסם כאן ב-News1 (כותרת בלבד): "פגסוס - דוח מררי רשלני, מסוכן, מגלה טפח ומכסה טפחיים".

ג. אלי ציפורי פרסם בפייסבוק:
ציפורי

ד. אלי ציפורי פרסם בפייסבוק פוסט על הפרקליטות המבועתת מעדות פילבר הקרבה:
ציפורי

23.2.22: אלי ציפורי פרסם בטוויטר:
ציפורי

24.2.22כתב גלובס אבישי גרינצייג חושף את מסקנות ועדת מררי בגרסה מוקדמת, שהודלפה ע"י הפרקליטות לכמה כתבים, כולל אליו, אבל בדו"ח, שפורסם יומיים אחר כך ע"י הוועדה, נשמטו פרטים מהותיים לרבות 3 מקרים של חדירה ל-3 ראשי ערים, וכשל רוחבי של המשטרה.
הכתבה תחת הכותרת: ועדת מררי גילתה טפח בפרשת ההאזנות, אך כיסתה טפחיים. אין בדוח ועדת מררי כל אזכור לשאיבת הנתונים מהטלפון הנייד של שלמה פילבר, פעולה שלא הייתה כלולה בצו השיפוטי. החריגה לא הייתה נקודתית בעניינו של פילבר אלא כשל רוחבי, בו המשטרה שאבה נתונים אחורה כאשר קיבלה היתר להאזין לוואטסאפים ולמיילים שנשלחים בזמן אמת - כאן.

25.2.22
אאלי ציפורי פרסם בבלוג שלו כתבה תחת הכותרת: חשיפה: פילבר הודה בעדותו במשטרה כי נתניהו חתם על מיזוג בזק-יס אחרי המלצות רבות של כל גורמי המקצוע. לקראת הופעתו של עד המדינה שלמה פילבר במשפט נתניהו, אני חושף לראשונה קטעים מעדותו במשטרה, התומכים בנתניהו והוסתרו ע"י הפרקליטות - כאן

ב. אלי ציפורי פרסם בטוויטר:
ציפורי

 חתנו במקום תחנו*

 

26.2.22: אלי ציפורי פרסם בטוויטר:
ציפורי

המסמכים בתמונות בציוץ לעיל, נמצאים בתמונות כאן מתחת (לחיצה על התמונה מגדילה אותה):
חוק חסינות חברי הכנסת
בקשת צו האזנת סתר אשל

27.2.22:
א. עורכי הדין של חברת NSO הגישו תביעת דיבה בגובה מיליון ש"ח נגד "כלכליסט" בנושאי הפרסומים ב"כלכליסט" על החברה. מסמך התביעה המלא - כאן.


ב. אלי ציפורי פרסם בטוויטר:
ציפורי

ב. אלי ציפורי פרסם בטוויטר:
ציפורי

המסמך המלא - כאן.

28.2.22:
א
. אלי ציפורי פרסם בטוויטר:
ציפורי
 פרטים נוספים מהדיון נמצאים בשידור מהאולפן של עו"ד כנרת בראשי עם אבי וייס ואורחים רבים נוספים. בבית המשפט נמצא אלי ציפורי בתחתית הכתבה -כאן.

ב.
לוח הזמנים (התודות ל"צוות 315" שהכין זאת) של צו החיפוש בסמארטפונים ובמחשבים של שלמה פילבר ב-2017:

לוח זמנים פילבר

ג. בביהמ"ש המחוזי בי-ם נמסרו 2 צווי חיסיון חדשים בנושא הנתונים העודפים של שאיבת המידע בפגסוס מהמכשיר של שלמה פילבר. 2 המסמכים הלא ידועים ולא ברורים לחלוטין נמצאים כאן וכאן.

*********************************************
בסרטונים הקשורים לנושא זה ניתן לצפות בכתבה: משפט תיק 4000 התפור: הסברים, דיווחים ופרשנויות של אבי וייס באמצעות סרטוני יוטיוב ומצגות, ינואר2022  - כאן

בסרטונים 
הקשורים לנושא זה ניתן לצפות בכתבה: משפט תיק 4000 התפור: הסברים, דיווחים ופרשנויות של אבי וייס באמצעות סרטוני יוטיוב ומצגות, פברואר2022  - כאן.

סדרת פרקי האזנות הסתר:

הפרק הראשון פורסם תחת הכותרת: תפירת תיק 4000: 6 גילויים המוכיחים שהשימוש בתוכנת הריגול היה בלתי חוקי כאן.
הפרק השני פורסם תחת הכותרת: תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן.
הפרק השלישי פורסם תחת הכותרת
רעידת האדמה של תפירת תיק 4000: ריגול בלתי חוקי וקשירת קשר להפלת שלטון כאן.  
הפרק הרביעי פורסם תחת הכותרת
5 ספינים של הפרקליטות גם לגלגל על המשטרה את האחריות בפרשת הריגול בסמארטפונים -כאן
הפרק החמישי פורסם תחת הכותרתהשלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים ולמחשבים? הפעולות בנוסח השטאזי והשאלות שלא רוצים לענות לי עליהן, וגם איך המשטרה שילמה ל"מימד החמישי" בפטור ממכרז 4 מיליון ש"ח (תוכנן לשלם להם 50 מיליון ש"ח) על מערכת קוד פתוח חינמית מול מערכות בשלות של חברות אחרות שהיו באותה העת, ועל מערכת "הפיוז''ן סנטר", שרוני אלשייך תכנן לשדרגה באמצעות "המימד החמישי" -כאן. הפרק השישי פורסם תחת הכותרת: אי אפשר למכור לאיש שמערכת סיגינט של עשרות מיליוני ש"ח לשנה המופעלת ע"י מאות אנשים הפיקה רק חדירה אחת לשלמה פילבר במשך 8 שנות הפעלתה - כאן.  
הפרק השביעי פורסם תחת הכותרת: חשיפת "השחיטה הגדולה" של המשטרה שהחלה להתבצע בפרקליטות המדינה - כאן.
הפרק השמיני פורסם תחת הכותרת: ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן(כולל מצגת להפצה אודות שקרי דו"ח צוות מררי).
Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס