משפט תיק 4000: ההטעיה הגדולה של ביהמ"ש בעניין ההטבה שלא הייתה לבזק

דף הבית >> עולם ה-ICT >> חדשות משרד התקשורת >> משפט תיק 4000: ההטעיה הגדולה של ביהמ"ש בעניין ההטבה שלא הייתה לבזק
משפט תיק 4000: ההטעיה הגדולה של ביהמ"ש והציבור, שלא בקיאים בנושאי הרגולציה בעולם התקשורת, בעניין ההטבה שלא הייתה לבזק
מאת: אבי וייס, 9.3.22, 09:45דנה נויפלד

את  מי שצריך להעמיד לדין הם את עו"ד דנה נויפלד ושאר תופרי התיקים. התובעות עו"ד ליאת בן-ארי, יהודית תירוש וניצן וולקן מרמות את בית המשפט והציבור, באמצעות עדת התביעה עו"ד דנה נויפלד. בזק לא קיבלה שום הטבה מבנימין נתניהו או משלמה פילבר בדמות ביטול סעיף 7 במסמך "אישור עסקת בזק-YES". הסעיף המיותר וההזוי הזה היה ועודנו קיים באישור הזה ולא ירד ממנו מעולם!

אלי ציפורי
פרסם בבלוג שלו כתבה זו במקביל, תחת הכותרת: משפט נתניהו: אבי וייס מגיע למסקנה כי התובעות ליאת בן-ארי, יהודית תירוש וניצן וולקן מרמות את בית המשפט ואת הציבור, באמצעות עדת התביעה עו"ד דנה נויפלד. כך מטעות יהודית תירוש, ניצן וולקן ודנה נויפלד את בית המשפט ואיך ניסתה נויפלד לטרפד לכאורה את עסקת מיזוג בזק-יס - כאן.
 
עדותה של עדת התביעה עו"ד דנה נויפלד, לשעבר היועצת המשפטית של משרד התקשורת, נמשך ביומציים האחרונים בחקירה הראשית תוך הטעיה של בית המשפט והציבור, שלא בקיאים בנושאי הרגולציה בעולם התקשורת.
 
חייבים לתקן את הטעות, שפורסמה ברוב כלי התקשורת, כאילו בזק קיבלה הטבה בהורדת הסעיף הזה (שכונה בשם "סעיף 7") כי זה ממש קריטי להבנת השקר, שנכנס לכתב האישום בתיק 4000 ולהוכחה של עסקת השוחד כביכול בין נתניהו לאלוביץ'. בקצרה: נטען כי זו אחת ההוכחות הבולטות להטבה שבזק קיבלה מנתניהו (או משלמה פילבר, עושה דברו).

הטעות היא מהותית ביותר ושקרית:
1. נושא "מימוש האופציות של בזק ב-YES" מעולם לא נעלם מאישור העסקה, שנתניהו חתם עליה והוא קיים שם מיום היוולדו ועד רגע זה. פשוט קיים. מעולם הסעיף הזה לא נמחק, לא נעלם ולא קרה לו מאומה. הנה הוא ממסמך האישור של העסקה סעיף 6 בנספח:
1

2. עו"ד דנה נויפלד חסרת כל סמכות לשנות ניסוחים של היועמ"ש של מועצת הכבלים והלוויין, שניסח את הסעיף הזה, שכאמור היה ונשאר במסמך אישור העסקה עליו חתם נתניהו, ואם היא (נויפלד) חלקה על דעתו, היא הייתה אמורה לפנות ליועמ"ש (אז עו"ד יהודה וינשטיין), לפי נוהל הטיפול בחילוקי דעות בין יועצים משפטיים של משרדי הממשלה, והיא לא עשתה כך. יתרה מכך, היא נסוגה מהעניין (יפורט מיד).

זה הניסוח, שעו"ד דנה נויפלד ניסתה להכניס למסמך במקום הסעיף המקורי, והגניבה זאת לטיוטה, שהועברה בין ראשי המשרד, טרם גיבוש המסמך הסופי, שהוגש לנתניהו לחתימה:
סעיף 7

3. עו"ד דנה נויפלד ניסתה (מטעמים ברורים של אי אהדתה לבזק ובניגוד עניינים אישי חמור ביותר), לשנות את נוסח הסעיף, שהיועמ"ש של מועצת הכבלים והלוויין ניסח כהחלטת המועצה והמועצה אישרה זאת פה אחד (כולל הפה של שמילה מימון, שהיה באותה נקודת זמן, הבכיר ביותר במשרד, מ"מ מנכ"ל, כי המנכ"ל היה בחופש בלונדון).

השינוי בניסוח, שנויפלד ביקשה בשלבי טיוטת המסמך, היה נגד חוות דעת חוקית, שהייתה לה ביד, בחתימת מנכ"ל קודם (מרדכי מרדכי) ובאישור שר קודם (אריאל אטיאס) ובאישור היועמ"שית למשרד התקשורת, שקדמה לה (עו"ד נגה רובינשטיין), שאין צורך באישור השר למימוש האופציות ע"י בזק כי זה מתחת ל-10%, מה גם ששמילה מימון, שהיה באותה עת סמנכ"ל בכיר לפיקוח ולאכיפה סבר, שגם אם יש איזו הפרה משתמעת בעקיפין במימוש האופציות ע"י בזק, זו הפרה של " זוטי זוטות", שלא דורשת את טיפולו, ולכן הוריד את השינוי הזה, שעו"ד דנה ביקשה להכניס בשלבי הטיוטות.

זו הייתה החלטה שלו כמ"מ מנכ"ל ובגדר סמכותו, גם כבכיר ביותר במשרד וגם כממונה על האכיפה במשרד, וגם כחבר בכיר במועצת הכבלים והלוויין, שהיא הגוף המוסמך על פי חוק להחליט בעניין שינויי ברישיון של חברת YES.

4. עו"ד דנה נויפלד עצמה, במכתב, שהיא הכינה ושלחה לנתניהו לאישור העסקה, כלל לא כתבה, שעניין זה הוא תנאי בעל משמעות לאישור העסקה, אלא כתבה, שנושא מימוש האופציות (ועוד נושא שולי טיפשי, שכתבה במכתבה, של סיום הנאמנות על מניות יורוקום) "יועברו לבדיקת הגורמים הרלוונטיים", זה הכל. הנה מה שהיא כתב וחתמה עליו במכתבה לנתניהו המאשר את העסקה גם מבחינת משרד התקשורת:
3

ו"הגורמים הרלוונטיים", שהיא מתכוונת אליהם, הם שמילה מימון ואגף הפיקוח עליו הוא היה ממונה באותה עת, מי שקבע שאין בזה כלום ואין לו מה לטפל בזה. כלומר: היא עצמה לא הציבה את הנושא כתנאי לאישור העסקה, אלא כנושא לבדיקה ע"י שמילה, שבדק וקבע, שזה כלום.

5. בסופו של דבר, במסמך, שנתניהו חתם עליו, סעיף 7 בניסוח המקורי שלו, כפי שהיועמ"ש של מועצת הכבלים והלוויין ניסח ומליאת המועצה אישרה כנדרש בחוק, מופיע וקיים בלי כל שינוי, אבל בסעיפים 5-6 בנספח לאישור העסקה, כאמור בתצלום המצוי כאן מעל.

הניסוח הזה, שהיה וקיים במסמך האישור, תואם במדויק את מה שיו"ר המועצה (מועצת הכבלים והלוויין) , ד"ר יפעת בן-חי שגב אמרה בדיון, שהתקיים במועצה בנושא זה בדיוק:
4המשנה ליועמ"ש המועצה הציגה אף היא את הנושא בדיון במועצה:
5
6
7

6. יו"ר המועצה (ד"ר יפעת בן-חי שגב) גם התרגזה, שעו"ד דנה נויפלד ניסתה לעקוף את הייעוץ המשפטי של המועצה ואותה אישית, והודיעה לנוכחים בישיבה ובכללם שמילה מימון, בצורה ברורה וחדה, שהיא לא מקבלת את העמדה של דנה נויפלד:
8
במציאות, עו"ד דנה נויפלד לא דיברה איתה, אלא עם שמילה מימון, שממילא תמך בעמדת היו"ר והיועצים המשפטיים של המועצה, והודיע לה, שהוא לא מקבל את הצעת ניסוח הסעיף, שהיא הציעה, ומשאיר את הניסוח המקורי של היועמ"ש של המועצה, באישור מליאת המועצה, בדיוק לפי הפרוצדורה הכתובה בחוק.

7. כלומר: בזק לא קיבלה שום הטבה ושום סעיף לא הוסר. הוא היה והוא קיים עד עצם היום הזה במסמך האישור.

ממילא בבדיקה המקצועית נמצא, שהסעיף הזה כולו מיותר, וממילא כל הוויכוח הטיפשי הזה לא קשור לנתניהו, שלא היה מעורב בו בשום צורה. זה נעשה בתוך משרד התקשורת בלי ידיעתו, השפעתו או מעורבותו.

8. אם יש טענה כלשהיא כלפי שלמה פילבר ובמיוחד כלפי שמילה מימון (שלא קיבל את עמדתה של דנה נויפלד בשלב הטיוטה, לשנות את הניסוח של החלטת היועמ"ש של מועצת הכבלים והלוויין, מה שהתקבל באישור מליאת המועצה, כנדרש בחוק התקשורת), ומי שמעלה טענה, שהוא (שמילה) היה שותף במתן שוחד לשאול אלוביץ' (בהוראת נתניהו), היה צריך לחקור אותו באזהרה ולהכניס אותו כנאשם בכתב האישום, מה שלא היה - כי לא היה כאן כלום, סתם ויכוח מקצועי טיפשי, שיש בכל משרד ממשלתי בין פקידים, בשגרת עבודתם. זה לא היה קשור לשום עסקת שוחד, לא במישרין ולא בעקיפין.

אין שום ראיה לכך, ששמילה מימון בהחלטתו לא לקבל את שינוי הניסוח של דנה (שממילא חזרה בה מעניין פעוט ערך זה במכתבה הסופי והקובע, כאמור לעיל), ושהוא פעל לטובת בזק ממניע כלשהו, מלבד משיקול מקצועי ומשפטי.

יודגש שוב, שהוא (שמילה) גם לא דיבר על כך עם איש מקבוצת בזק ולא קיבל על כך הנחיה מנתניהו, שכאמור, בכלל לא ידע מהעניין המשפטי השולי הזה. הוא החליט על אי שינוי הסעיף, שהיה ונשאר במסמך האישור על פי ניסוח של יועמ"ש מועצת הכבלים והלוויין, מטעמים מקצועיים במסגרת סמכויותיו, מה גם שההחלטה על הניסוח הזה אושרה פה אחד במועצת הכבלים והלוויין ועו"ד דנה נויפלד לא עומדת מעל למועצה ואינה גורם מוסמך לערעור על החלטות המועצה (והיא לא ערערה על זה מעולם, וההצגה של זה כעת בבית המשפט כאילו היא לא הסכימה לניסוח, הוא זריעת חול בעיני השופטים והציבור).
 
9. בשלב הזה, בטרם תחילת החקירה נגדית של עו"ד דנה נויפלד, זה קריטי מבחינה ציבורית להציג את העובדות כאשורן, כי כל הכתבים, שפרסמו את מה שנשלח אליהם ע"י דוברת הפרקליטות (הילה קובו), הוטעו ע"י הפרקליטות לחשוב כאילו היה סעיף חשוב ביותר ובעל ערך, שהורד מהמסמך לטובת בזק. זאת, במקום המצב הנכון, שהסעיף הזה היה קיים ועודנו קיים, ללא כל שינוי, במסמך וגם הסעיף, שהיא ביקשה להכניס במקומו למסמך, (כמתואר בסעיף 2 לעיל) נמצא במסמך בניסוח די דומה, כפי שניסח זאת היועמ"ש של מועצת הכבלים והלוויין והנה הסעיף כפי שניסח היועמ"ש של המועצה:
9

כך, הניסיון של עו"ד דנה נויפלד לשנות את המבוא למכתב – כשל. זה היה ניסיון שכוון כל כולו נגד יועמ"ש המועצה, וניסה לשנות את הניסוח של האישור, ללא כל סיבה משפטית ברורה, מה שנדחה ע"י יו"ר המועצה ומליאת המועצה פה אחד ונדחה גם ע"י שמילה מימון, ואז היא חזרה בה, וזה כל מה שהיה.

10. הדבר החמור כאן הוא בדיוק הפוך: לא  מדובר רק בהורדת סעיף, שלא הורד ולא מדובר רק בהטעיית בית המשפט והציבור. נחשף כאן, שעו"ד דנה נויפלד, בניגוד עניינים מוחלט וחריף ביותר, התערבה כדי לנסות לשבש עסקה של קבוצת בזק.

זה הדבר החמור שנחשף כאן: ניסיון ההתערבות של עו"ד נויפלד בניסוח משפטי של היועמ"ש של המועצה, במטרה לטרפד את העסקה (ששוויה היה כמיליארד ש"ח לבזק) ובמטרה לסייע למתחרה של בזק (חברת IBC המוכרת בשם אנלימיטד), אליה היא הייתה קשורה דרך בן זוגה לחיים.

11. חשוב להדגיש את העניין החמור הזה, כי הוא הנושא החשוב הקיים כאן: ניסיון פלילי ,לכאורה, של עו"ד דנה נויפלד לטרפד עסקה ענקית של קבוצת בזק, בגלל אינטרסים אישיים שלה. היא כשלה בניסיון הזה, אבל זה לא מרפא את העבירות שביצעה, לכאורה.

אסור להפוך את הסדר של הדברים ולבלבל את הציבור בעובדות המתועדות היטב שמצביעות, שאת מי שהיה צריך להעמיד לדין זה לא את נתניהו, אלא את תופרי התיקים ועוזריהם, שהעלילו עליו עלילת שווא.

עדכון 10.3.22: מצגת להפצה הוכנה ע" רונית יער בהתאם לכתוב בכתבה זו  - כאן
מצגת רונית יער

עדכון 3.4.22. המשך לשקרי עו"ד דנה נויפלד: תשומת לב לשידור של הכתב גלעד צוויק בתכנית של אראל סג"ל, מדקה 6 עד דקה 11 בתכנית מהערב. כתב ערוץ 14 מקעקע את סיפור "ניגוד העניינים" של עו"ד דנה נויפלד, ששיקרה בעדותה בבית המשפט: כאן.

עדכון 10.4.22: נשלחה תלונה מעודכנת ליועמ"שית בנוגע לעו"ד דנה נויפלד - כאן. אישור קבלה - כאן.

עדכון 29.4.22: לקח כבר חודש, ומשרד הבריאות עדיין לא מצליח למצוא את הסדר ניגוד העניינים של עו"ד דנה נויפלד, היועצת המשפטית של המשרד, מסמך שהם טענו שהוא קיים... הנה כאן התשובה שקיבלתי היום ממשרד הבריאות \ יחידת חוק חופש המידע. 

עדכון 9.6.22: התלונות של אזרח בשם דוד בן הדור (שהגיש במקביל אלי) בעניינה של עו"ד דנה נויפלד נגרסו היטב ע"י נש"מ, תוך זריקת כל הראיות לפח, ואת הסדר ניגוד העניינים שלה במשרד הבריאות טרם קיבלתי (עברו מעל לחודשיים מאז שהגשתי בקשה דרך חופש המידע, כל פעם דוחים המענה בנימוקים הזויים כגון עומס בטיפול בבקשות...). מערכת הטיוח עובדת היטב ומגינה על יקירי "הקליקה". מסמך הגריסה של נש"מ מצוי כאן
 
Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס