Telecom News - קריאה לוועדת חקירה בנושא התמוטטות תשתיות הסלולר בישראל

קריאה לוועדת חקירה בנושא התמוטטות תשתיות הסלולר בישראל

דף הבית >> חדשות הסלולר והמובייל >> קריאה לוועדת חקירה בנושא התמוטטות תשתיות הסלולר בישראל
התקלה החמורה ברשת פלאפון מהיום היא רק "קדימון" למצב רשתות הסלולר גם בסלקום וגם ב-PHI (פרטנר והוט מובייל). איך תשתיות כל כך חיוניות הגיעו למצב של חוסר תפקוד ארצי מלא בכל תקלה? איך הגענו למקום 58 בהשוואה עולמית בתחום תשתיות הסלולר?
מאת: אבי וייס, 21.3.16, 17:30אורי מקלב

תושבי ישראל (לקוחות פלאפון) קיבלו היום "קדימון" נוסף למצב הרעוע של רשתות הסלולר בישראל. המצב ב-2 הרשתות האחרות אינו טוב יותר (למשל: ב-16.9.15 נפלה רשת סלקום-גולן-טלקום בצורה חמורה לא פחות).

בדיון היחיד, שנערך אי פעם בישראל מיומתו של ח"כ אורי מקלב (בתמונה), בנוגע למצבן של תשתיות הסלולר בישראל, "מרח" מנכ"ל משרד התקשורת, שלמה פילבר את הוועדה הנכבדה של הכנסת "מלמעלה עד למטה".

אני סבור, שהגיעה העת להפסיק עם "המריחות של שלמה פילבר", ויש צורך לחקור את הנושא הזה לעומק, בוועדת חקירה ממלכתית, או לכל הפחות - ועדת חקירה פרלמנטרית.

מדובר במחדל מתמשך, שלא תוקן (כהבטחת רוה"מ) וממשיך להידרדר. כך, גם מצבה של ישראל (בהשוואה עולמית), שנובע מאינטרסים כלכליים צרים, בתוספת "חפרפות", שנשתלו במשרד התקשורת כדי לייצג אינטרסים זרים. כך, נולדו במשרד התקשורת הישראלי רגולציות ייחודיות לישראל, שהביאו להתמוטטות כל המודלים הכלכליים של חברות הסלולר, הובילו ליצירת מנגנונים פיקטיביים והרסניים דוגמת "שת"פ אנטנות" ו"נדידה פנים ארצית". כל זאת, בתוספת "פוביית הקרינה", ששיאה בבג"ץ, שתקע את היכולת להקים אנטנות סלולריות בישראל (העניין תקוע בבג"ץ ובהנחיות זמניות של היועמ"ש, כמעט עשור). בתהליכים הללו פוברקו במשרד התקשורת מסמכים ונתונים בכמות מדהימה.  


אין למשרד התקשורת שום כלי (ושום שיטה) למדוד את ביצועי רשתות הסלולר, איכות הקליטה הסלולרית, רמת השרידות והעמידה של החברות הסלולריות בתנאי רישיונן ובדרישות החוקים והתקנות. מכאן, שכל ההבטחות של מנכ"ל משרד התקשורת לוועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת הן חסרות כיסוי. כרגע, שלמה פילבר (לרבות עובדי המשרד) לא יודע איך מתפקדות ותתפקדנה הרשתות הסלולריות המשותפות בישראל. העובדה: הן נופלות, בכל הארץ, מכל תקלה. זו המציאות של עולם הסלולר בישראל

כצעד חרום ראשוני, עד לפני כל דיון, יש חובה, שמשרד התקשורת יוציא הוראה מנהלית מיידית, שלפיה אסור לחברות הסלולר לפרק שום אנטנה סלולרית ושום מתג תקשורת סלולרי, בלי שהוצגה חלופה לאותה אנטנה או מתג, למשרד התקשורת. מדובר כאן ב"דיני נפשות".

זה לא עניין לספינים נוספים דוגמת הספינים של מנכ"ל משרד התקשורת (וגם של שר האוצר, משה כחלון, "שדוחף את הידייים שלו" למקומות שלא צריך, אחרי כל הנזקים, שהוא עשה בקדנציה שלו כשר התקשורת). זה צורך חיוני עבור כל תושבי מדינת ישראל, לפני שהקריסה של כל השוק תגיע. יש לחקור את המחדל החמור הזה (של הרס תשתיות הסלולר בישראל), ע"י אנשים בלתי תלויים ולהסיק את המסקנות הנכונות מהמצב הכאוטי, שנכנסנו אליו. 
"מלך הספינים הסלולריים"

לסיכום: ככה זה כשהיערכות של חברות הסלולר לחרום ולשרידות הפכו לצחוק וחברות הסלולר (כולל פלאפון) ממשיכות להוריד אנטנות ולפרק מתגיםכשאין בישראל רשתות WiFi של חברות הסלולר (בגלל רגולצייה מוטעה של משרד התקשורת) ואין מדידה של "איכות הרשת". זאת, מול עלייה מתמדת ותלולה בכמות מכשירי הסלולר, בהיקף השימוש באפליקציות סלולריות ועלייה בהיקף האוכלוסייה ובפריסתה.

הירידה בהיקף האנטנות ברורה (חשיפה בלעדית של אתר טלקום ניוז, לפני חצי שנה, לאחר הכחשה של מנכ"ל משרד התקשורת שיש בכלל דבר כזה), לפי הגרף שיש כאן. אלו העובדות וזה זועק לשמיים ודורש חקירה דחופה והסקת מסקנות, לפני המחדל הבא: 
כמות אנטנות הסלולר בישראל 
 
Bookmark and Share